PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 445 Aktywa finansowe | 85--97
Tytuł artykułu

Kwalifikacja do aktywów finansowych i jej wpływ na wycenę bilansową

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Qualification of The Financial Assets and Its Impact on Their Measurement after Recognition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dominacja sfery finansowej w gospodarce sprawia, że kwalifikacja do aktywów finansowych lub niefinansowych ma raczej charakter intuicyjny, niż następuje według ściśle uporządkowanej procedury. Celem artykułu jest zaproponowanie zasad podziału aktywów na finansowe i niefinansowe. Osiągnięcie tego celu wymagało analizy terminologii z zakresu finansów i rachunkowości. Zbadano zakres instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych w regulacjach rachunkowości i w literaturze. Właściwa klasyfikacja aktywów decyduje o zastosowanych zasadach wyceny, co znajduje potwierdzenie w projektowanych zmianach Założeń Koncepcyjnych MSR/MSSF. Rezultatem badań jest propozycja algorytmu kwalifikacji aktywów do finansowych, z podziałem na pozycje pieniężne i niepieniężne. Wzięto pod uwagę zarówno postać aktywów, jak i rodzaj generowanych korzyści ekonomicznych(abstrakt oryginalny)
EN
The qualification of financial or non-financial assets does not occur according to a strictly ordered procedure. This is due in part to the financisation of the economy. The aim of the article is to propose the qualification criteria of assets into financial and non-financial. To achieve this goal we analyzed the definition of financial instruments and financial assets in accounting regulations and in the literature. The appropriate classification of assets determines the valuation principles, which is reflected in the proposed changes to the Conceptual Framework of IAS / IFRS. The result of the research is to propose an algorithm of assets' qualifications into financial, divided into cash and non-cash items(original abstract)
Rocznik
Strony
85--97
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Czajor P., 2002, Aktywa finansowe jako szczególny rodzaj inwestycji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 961, Wrocław, s. 89.
 • Czajor P., 2010, Rachunkowość instrumentów finansowych. MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe, ODDK, Gdańsk, s. 16.
 • Finel-Honigman I., 2010, A cultural history of finance, Taylor and Francis Group, London-New York, s. 13.
 • Frendzel M., 2010, Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, SKwP, COSZ, Warszawa, s. 10-11.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., 2006, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa, s. 240-242.
 • Gos W., 2014, Przepisy ogólne, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości, LexisNexis, Warszawa, s. 51.
 • Hendriksen E.A., Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 466.
 • Hońko S., 2013, Wycena w rachunkowości. Znaczenie, podstawy, parametry i zasady, ZAPOL, Szczecin, s. 141.
 • Hońko S., 2014, Podstawy wyceny aktywów i zobowiązań według założeń koncepcyjnych IASB - stan obecny i propozycje zmian, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 4 (265), s. 40-49.
 • IASB, International Accounting Standards Board, 2015, Projekt Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, ED/2015/3.
 • Komunikat Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych nr 7/2010, Zakres dyscyplin "ekonomia", "finanse" i "nauki o zarządzaniu" w ramach dziedziny "nauki ekonomiczne", http://www.ck.gov.pl/index.php/komunikaty-ck/29-k-o-m-u-n-i-k-a-t-n-r-72010.
 • Krzywda D., 2005, Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 647, Kraków, s. 16.
 • Lindfield G., 2012, Classification of assets, Joint World Bank and IFRS Foundation 'train the trainers' workshop hosted by the ECCB, 30 April to 4 May 2012, http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Education/Documents/Framework-based teaching presentations/1. Classification of assets.pptx (dostęp: 1.06.2016).
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2013, IASB, SKwP, Warszawa.
 • Mućko P., 2008, Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 241-242.
 • Owsiak S., 2010, Finanse, PWE, Warszawa.
 • Remlein M., 2015, Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 82 (138), s. 130.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU nr 149, poz. 1674 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, DzU 1991 nr 35, poz. 10.
 • Ryba A., 2002, Instrumenty finansowe jako składniki inwestycji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 961, Wrocław, s. 315.
 • Sobol E. (red.), 1994, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, s. 198.
 • Sobol E. (red.), 1995, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, s. 341.
 • Uchwała nr 2/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów", Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 15 z dnia 23 kwietnia 2012 r., pkt 6.2.3 lit. b.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 ze zm.
 • Walińska E., 2009, Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446860

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.