PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 445 Aktywa finansowe | 98--110
Tytuł artykułu

Miejsce zabezpieczeń w systemie zarządzania ryzykiem finansowym oraz w rachunkowości instrumentów finansowych

Autorzy
Warianty tytułu
Definition of Hedging in The System of Financial Risk Management and for The Accounting of Financial Instruments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obowiązujące Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w szczególności MSSF 9 (IFRS 9) "Instrumenty finansowe" oraz MSSF (IAS) 39 "Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena", regulują kontrolę ryzyka i jego zabezpieczanie, określają sposób ewidencji zabezpieczeń, ich rodzaje, instrumenty zabezpieczeń i zabezpieczane pozycje, jednak nie definiują samego pojęcia "zabezpieczenia", które było przedmiotem badań. Stwierdzono, że nie ma jednego dokładnego określenia tego pojęcia w literaturze ekonomicznej, które można by uznać za jednoznaczną, obowiązującą definicję, przy czym nie tylko w literaturze ojczystej (białoruskiej), ale i zagranicznej. To uzasadnia wybór tematu i określa jego aktualność. Jako metody badawcze zastosowano dedukcję i wnioskowanie przez analogię. Celem artykułu było dokonanie analizy istniejących definicji pojęcia "zabezpieczenie" oraz określenie jego podstawowych cech(abstrakt oryginalny)
EN
The International Financial Reporting Standards (IFRS) and IFRS 9 Financial Instruments, IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement in particular, includes requirements for recognition and measurement, impairment, derecognition and general hedge accounting, but they lack a definition of hedging. In addition, there is no single clear definition of the term in the economic literature, not only in national but also in foreign sources. This defined the choice of the topic research and its importance(original abstract)
Rocznik
Strony
98--110
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Białoruski Uniwersytet Państwowy
Bibliografia
 • De Kovno S., Tucci C., 1996, Hedging strategy, ed. from English, INFRA-M, Moscow.
 • Hull J.C., 2007, Options, Futures, and Other Derivatives with Derivagem CD, 7th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • IFRS 9 Chapter 6 Hedge accounting [Electronic resource], Mode of access: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Documents/Chapter 6 Hedge Accounting (FINAL dr aft).pdf. (12.02.2013).
 • Redhead K., Hughes S., 1988, Financial Risk Management, Hants, UK: Gower Publishing Company.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., 2010, Fundamentals of Corporate Finance (9th Ed., Standard Ed.), The McGraw-Hill/Irwin.
 • Абдрахманова Г.Т., 2003, Хеджирование: концепция, стратегия и практика / Г. Т. Абдрахманова.- Алматы : Издательство LEM.
 • Балабанов И.Т., 1996, Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика.
 • Бункина М.К., 1998, Основы валютных отношений: учеб. пособие / М.К. Бункина, А М. Семенов.- М : Юрайт,- 192 с.
 • Де Ковни, Ш. Стратегии хеджирования / Ш. Де Ковни, К. Таки ; пер. с англ. Э.М. Гаджиева. - М. : ИНФРА-М, 1996. - 208 с.
 • Галиц Л., 1998, Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском / Л. Галиц ; пер. с англ. под ред. А.М. Зубкова. - М.: ТВП.
 • Клименко С.М., 2013, Системный подход в управлении рисками деятельности предприятия / С.М. Клименко // Экономика и управление, № 3, c. 27-30.
 • Ковалев В.В., 2008, Основы теории финансового менеджмента: учеб.-практ. пособие / В.В.
 • Ковалев. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект.
 • Колтынюк Б.А., 2004, Рынок ценных бумаг: учебник / Б.А. Колтынюк. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А.
 • Криничанский К.В., 2010, Рынок ценных бумаг: учеб. Пособие / К.В. Криничанский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис.
 • Лялин В.А., 2008, Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Лялин, П.В. Воробьев. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект.
 • Макаревич Л.М., 2006, Управление предпринимательскими рисками / Л.М. Макаревич. - М.: Дело и Сервис.
 • Маршалл Дж.Ф., 1998, Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям / Дж. Ф. Маршалл, В. К. Бансал; пер. с англ. - М.: ИНФРА-М.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446868

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.