PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 7 | 7--38
Tytuł artykułu

Polski rynek transportu lotniczego w perspektywie 2030 roku

Warianty tytułu
Polish Air Transport Market in the Perspective of the Year 2030
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polski transport lotniczy jest elementem składowym europejskiego i światowego rynku usług transportowych. W opracowaniu wskazano na uwarunkowania jego funkcjonowania i rozwoju. Przedsiębiorstwa i instytucje odpowiedzialne za rozwój (w tym państwo) powinny sprzyjać kształtowaniu konkurencyjnej pozycji podmiotów polskiego rynku transportu lotniczego. W portach lotniczych i gałęziowych inwestycjach infrastrukturalnych należy uwzględniać równomierny i zrównoważony rozwój determinujący wzrost poziomu jakości świadczonych usług i dostępności do rynku. Na te aspekty zwrócono uwagę w strategii rozwoju lotnisk regionalnych, których zadaniem jest również pobudzanie mobilności Polaków i ich transportowej aktywności. Polski rynek transportu lotniczego powinien być rozwijany również w skali globalnej poprzez dalsze uczestnictwo w silnym aliansie strategicznym z dostępem do siatki połączeń o rozszerzonym zasięgu. W tym aspekcie istotne są plany rozwojowe PLL LOT i określenie roli portu centralnego w Warszawie w ramach potencjalnego scenariusza budowy CPL oraz, w przypadku jego realizacji, ewentualnej rozbudowy/zwiększenia możliwości rozwojowych bez tego obiektu. Tak opracowana strategia umożliwi osiągnięcie planowanego poziomu ok. 56-70 mln obsłużonych pasażerów w 2030 r. Celem artykułu jest zaprezentowanie perspektyw rozwojowych polskiego rynku transportu lotniczego do 2030 r., a ich punktem bazowym jest 2008 r. W rozważaniach przyjęto podejście analityczne i prognostyczne, przedstawiając problemy i wyniki badań wskazujące na możliwe scenariusze, kierunki i trendy rozwoju. We wnioskach stwierdzono, że polski rynek transportu lotniczego cechuje znaczny potencjał rozwojowy, a planując jego rozwój, należy uwzględniać najwyższe standardy nowoczesności, bezpieczeństwa i niezawodności skutkujące wzrostem popytu na oferowane usługi. Jednak w świetle prognozowanych tendencji i pozalotniczych uwarunkowań trudno jednoznacznie sprecyzować potencjalną strukturę rynku transportu lotniczego w perspektywie dwudziestu lat. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish air transport market is a relatively small element of the European and global markets of air transport services. In this paper the conditions for market development are presented. The transport companies and institutions responsible for air transport should focus on Polish air transport market positioning in the healthy competitive environment. The sustainable development efforts should be implemented for the airports' business strategies. Furthermore, the national policy concerning air transport infrastructure development should be coherent with the EU and the domestic transport net development. These are the elements of complete modernization plans leading into the XXI century air transport market model. PLL LOT, the Polish air carrier, should coordinate its development plans with the Star Alliance strategic partner. Besides that, a very important element of the policy will be an effort to define the role of the Warsaw Airport. The effort to incorporate the Central Airport in the Polish transport network is another hot topic. A good strategy will enable the airline to reach 56-70 M passengers by the year 2030. The main purpose of the article is to present the perspectives of the market development until the year 2030. The forecast's time reference point is the year 2008. In the conclusion, it is discussed that the Polish air transport market has strong potential to develop. The highest standards of the modernization efforts, safety, and reliability should be used when building the positive future of the Polish air transport market. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
7--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
autor
 • Wyższa Szkola Oficerska Sił Powietrznych
Bibliografia
 • Centralny Port Lotniczy - Czy rok 2020 jest właściwą datą na jego uruchomienie?, Polski Rynek Transportu Lotniczego, www.PRTL.pl [dostęp:31.03. 2011], http://www.prtl.pl/artykuly/3321 [dostęp: 27.11.2013].
 • Challenges of Growth 2035, EUROCONTROL Long Term Forecast, http://www.eurocontrol.int/articles/forecasts [dostęp: 3.12.2013].
 • Current Market Outlook 2012-2032, 2012, Boeing Commercial Airplanes.
 • Czernicki, F., Skoczny, T., 2011, Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzenia UW, Warszawa.
 • Dane Ministerstwa Infrastruktury, http://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1.htm [dostęp: 13.11.2013].
 • Fast Forward. A High - Speed Strategy for Britain, 2009, Greengauge 21, Great Britain.
 • Gorlewski, B., 2010, Czynniki kształtowania popytu na przewozy pasażerskie kolejami dużych prędkości - aspekt teoretyczny, Technika Transportu Szynowego, nr 9.
 • Hoszman, A., 2012, Wpływ regulacji na sektor pasażerskiego transportu lotniczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=324:statystyki-i-analizy&catid=81:sp-429&Itemid=230&lang=pl.
 • Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lata 2011-2015, 2011, ULC, Warszawa.
 • Prognoza popytu na lotniczy ruch pasażerski w polskich portach lotniczych do 2030, ULC, Warszawa.
 • Prognozy ULC z kwietnia 2012 r. dotyczące rozwoju ruchu lotniczego do roku 2030 r.
 • Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce, 2008, Ministerstwo Infrastruktury, sierpień.
 • Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, 2007, Ministerstwo Transportu, 8 maja, Warszawa.
 • Raport cząstkowy 2 - Prognoza rozwoju transportu lotniczego w Polsce, 2010, Ministerstwo Infrastruktury, 22 marca, Warszawa.
 • Rucińska, D. (red.), 2012, Polski rynek usług transportowych - funkcjonowanie, przemiany, rozwój, PWE, Warszawa.
 • Rucińska, D., Ruciński, A., Tłoczyński, D., 2012, Transport lotniczy - ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Ruciński, A. (red.), 2006, Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Schoemaker, P.I.H., 2004, Forecasting and Scenario Planning: The Challenges of Uncertainty and Complexity, Blackwell Handbook of Judgement and Decision Making, edited by D.J. Koehler and N. Harvey, Blackwell Publishing Ltd.
 • Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T., 2001, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa.
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego, 2013, http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy.
 • Ustawa Prawo lotnicze z dnia 22 maja 2012, http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/933.
 • World in 2050 The BRICs and Beyond: Prospects, Challenges and Opportunities, 2013, PwC Raport, January, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/world-in-2050.jhtml [dostęp: 13.11.2013].
 • Zarządzanie portami lotniczymi w konkurencyjnym otoczeniu, Konferencja w dniu 10 marca 2011 r. w Krakowie, http://www.transport.gov.pl/2-4b17c9935a485-1793849.htm [dostęp: 27.11.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446878

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.