PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 7 | 77--90
Tytuł artykułu

Motywy i cele zastosowania benchmarkingu w transporcie lotniczym na przykładzie polskich linii lotniczych LOT S.A.

Warianty tytułu
Motives and Objectives of the Application of Benchmarking in Air Transport - Lot Polish Airlines S. A. Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie motywów i celów zastosowania benchmarkingu w transporcie lotniczym. Mimo że w literaturze przedmiotu nie brakuje teoretycznego uzasadnienia dla powodów wdrażania benchmarkingu w przedsiębiorstwach, to specyfika branży, jaką jest lotnictwo, i mocno utrudniony do niej dostęp, chociażby z racji bezpieczeństwa linii lotniczych czy ich pasażerów, czyni przedstawione wyniki istotnymi poznawczo. Badania przeprowadzone w Polskich Liniach Lotniczych LOT, dotyczące identyfikacji motywów zastosowania metody uwzględniają specyfikę i charakter danego działu. W artykule zasygnalizowano także, że poprawna identyfikacja celów i motywów zastosowania benchmarkingu może w znaczący sposób wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jest wyrazem umiejętnego usytuowania firmy w realiach rynkowych. W ramach badań wykorzystano metodę ankietową i metodę wywiadu standaryzowanego jawnego, który posłużył uszczegółowieniu i doprecyzowaniu danych pochodzących z ankiet, a który ograniczono tylko do kierowników poszczególnych działów. Przy analizie i interpretacji wyników wykorzystano elementy statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego. Wyniki badań pokazały, że linie lotnicze w określaniu motywów zastosowania benchmarkingu nie odbiegają znacząco od przedsiębiorstw z innych branż. Zaskakuje natomiast fakt, że w definiowaniu powodów wdrażania metody, wymagającej pod względem czasu i kosztów, nie wskazano czynników związanych z innowacją, rozwojem i badaniami, uczeniem się oraz zdobywaniem informacji, tak przecież cennych dla tej gałęzi transportu. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to present the motives and objectives of the application of benchmarking in air transport. Although the literature does not lack a theoretical justification for the reasons for the implementation of benchmarking in companies, the specifics of the industry, such as the aviation industry, and its limited access for security reasons of the airlines or their passengers, make the results cognitively significant. Studies conducted in LOT Polish Airlines to identify the motives of the application of the method include the specifics and nature of each department whose employees were included in the study. The article also mentions that correct identification of the objectives and motives of the use of benchmarking can have a significant impact on the development of the company and, above all, is an expression of skilful positioning of the company in the realities of the market. The study used a questionnaire method and the method of standardized survey interview, which was limited only to the managers of individual departments. The aim of the interview was to refine and clarify the data from the surveys. When analyzing and interpreting the results, the elements of descriptive statistics and statistical inference were used. The results showed that airlines do not differ significantly from other companies in determining motives of the application of benchmarking. However, astonishingly, in defining the reasons for the implementation of the method, which is demanding in terms of time and cost, there was no identification of factors associated with innovation, development and research, and learning and acquiring information, which are undoubtedly valuable for this transport sector. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
77--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Aczel, A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Andersen, B., 1999, Industrial Benchmarking for Competitive Advantage, Human Systems Management, no. 18, http://www.prestasjonsledelse.net [dostęp: 19.06. 2012].
 • Arlet, Z., 2004, Zastosowania benchmarkingu w przemyśle samochodowym, w: Lisiecka, K. (red.), Jak budować przewagę konkurencyjną firmy, RWTÜV Polska, Katowice.
 • Benchmarking - czyli uczenie się od innych, 1994, Zarządzanie na Świecie, nr 7-8, s. 26-28.
 • Bendell, T., Boulter, L., 2000, Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Białas, T., 2006, Zastosowanie benchmarkingu w systemach kontroli strategicznej w organizacji publicznej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1141, s. 515-522.
 • Bramham, J., 2004, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Czekaj, J., Dziedzic, D., Kafel, T., Martyniak, Z., 1996, Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 1(83), s. 39-49.
 • Czyż-Gwiazda, E., 2006, Benchmarking, Benchmark Index, czyli jak porównywać się z najlepszymi, Wydawnictwo CBM, Katowice.
 • Fageda, X., Jiménez, J.L., Perdiguero, J., 2011, Price Rivalry in Airline Markets: a Study of a Successful Strategy of a Network Carrier Against a Low-cost Carrier, Journal of Transport Geography 19, s. 658-669.
 • Francuz, P., Mackiewicz, R., 2007, Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Fry, J., Francis, G., Humphreys, I., 2004, An International Survey of Performance Measurement and Benchmarking by Airlines, Emerald Group Publishing Limited Semptember, s. 1-30.
 • Fry, J., Humphreys, I., Francis, G., 2005, Benchmarking in Civil Aviation: Some Empirical Evidence, Benchmarking: An International Journal, vol. 12, no. 2, s. 125-137.
 • Gierczak, B., 2015, Przyczyny niepowodzeń działań benchmarkingowych w transporcie lotniczym, Organizacja i Zarządzanie, nr 1(29), s. 59-76.
 • Haffer, M., 1997, Proces benchmarkingu jako metoda doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe AE Katowice, Katowice, s. 83-92.
 • Jabłoński, M., 2005, Benchmarking jako metoda wspomagająca wdrażanie Strategicznej Karty Wyników, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 10, s. 1-8.
 • Kostera, M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 • Lendzion, J.P., Stankiewicz-Mróz, A., 2005, Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Marciszewska, E., 2006, Benchmarking jako instrument poprawy konkurencyjności działania na rynku lotniczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 435, s. 71-82.
 • Matczak, M., 2006, Benchmarking w badaniach systemów transportowych - teoria i praktyka, Transport i Komunikacja, nr 1, s. 54-60.
 • Przydatność różnych instrumentów zarządzania wg oceny menedżerów, 2001, Zarządzanie na Świecie, nr 10, s. 22-28.
 • Sokołowski, A., 2010, Estymacja i testowanie hipotez, w: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków.
 • Sprow, E.E., 1995, Benchmarking: sposób na nasze czasy?, Problemy Jakości - Produktywność, nr 5.
 • Stanisz, A., 2001, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA na przykładach z medycyny, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków.
 • Stoner, J., Freeman, E.R., Gilbert, R.D., 1997, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Sztucki, T., 1998, Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Śnihur, J., 2005, Benchmarking jako nowoczesne narzędzie promocji miast i regionów, Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 1092, s. 359-368.
 • Węgrzyn, A., 2000, Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Drukarnia "Antykwa", Kluczbork - Wrocław.
 • Wyciślik, A., Gajdzik, B., 2008, Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446890

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.