PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 413--424
Tytuł artykułu

Serwis YouTube w komunikacji marketingowej organizacji - korzyści i ograniczenia

Warianty tytułu
YouTube Service in Marketing Communication of the Organisation - Benefits and Restrictions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest wskazanie serwisu YouTube jako ważnego kanału komunikacji marketingowej organizacji z otoczeniem. Media społecznościowe stanowią współcześnie istotne narzędzie interakcji z klientami na rynkach docelowych, a dzięki ich specyficznym funkcjonalnościom zapewniają skuteczne dotarcie z informacją o firmie i jej ofercie, mogą kreować wizerunek, jak również budować relacje. W powiązaniu z założonym celem artykułu sformułowano tezę: w warunkach cyfryzacji komunikacji organizacji z otoczeniem serwis YouTube jest skutecznym narzędziem marketingowym przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kreowaniu interakcji z klientami. W artykule o charakterze badawczym zaprezentowano podejście badawcze oparte na studiach piśmiennictwa oraz badaniach empirycznych. Ujęto charakterystykę serwisu YouTube, specyfikę wykorzystania na tle innych mediów społecznościowych oraz jego mocne i słabe strony. Na podstawie badań empirycznych, przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego, dokonano oceny atrakcyjności wykorzystania serwisu YouTube przez przedsiębiorstwa do komunikacji z otoczeniem. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż aktywne działania przedsiębiorstwa w serwisie YouTube sprzyjają budowaniu społeczności oraz tworzeniu interakcji z klientami. Zaobserwowano istotne zainteresowanie klientów kanałami firmowymi w tym serwisie. Wskazano również istotne atrybuty, które powinien posiadać kanał firmowy oraz treści tam zamieszczane. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to show the YouTube service as an important channel of marketing communication of any organisation with its milieu. Social media in our times constitute the essential tool of interaction with customers in the target markets. Thanks to their peculiar functionalities they provide an effective way for passing information about the company and its offer, they can create image as well as build relations. Referring to the established purpose of the article the following thesis was proposed: under the conditions of digitisation of the organisation communication with its environment, the YouTube service is an effective marketing tool of the enterprise, in particular in creating interactions with customers. The article presents the research approach based on literature studies and empirical examinations. Characteristics of the YouTube service, the specificity of using relating to other community media and its strengths and weaknesses were included. Based on empirical examinations conducted with the use of diagnostic survey, the appraisal of attraction of using the YouTube service by enterprises for communication was made. Findings allow to state that frequent activities of the enterprise in the YouTube service support building up the community and creating interaction with customers. An essential interest of customers in company channels was observed in this service. Some significant attributes that a company channel should have were indicated. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
413--424
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Bachnik K., Szumniak-Samolej J. (2015), Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Poltext, Warszawa.
 • Bakalarska J. (2015), Nowsze media a marketing, "Brief", nr 9(191).
 • Bonek T., Smaga M. (2013), Biznes na Facebooku i nie tylko, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Bulska D. (2015), Dokąd zmierza YouTube, "Brief", nr 2(184).
 • Chwiszczuk Ł. (2014), YouTube, bardzo proszę!, "Marketing w Praktyce", nr 11(201).
 • Gańko N., Niźnik W. (2015), Lokowanie na YouTube, "Marketing w Praktyce", nr 8(210).
 • Miotk A. (2013), Skuteczne social media, Helion, Gliwice.
 • Rigby D. (2015), Cyfrowe i fizyczne elementy układanki, "Harvard Business Review", nr 144.
 • Wyszyński K. (2015), Róbcie content marketing! Na YouTube!, "Marketing w Praktyce", nr 3(205).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446904

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.