PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 45 T. 2. Metody ilościowe w ekonomii | 383--395
Tytuł artykułu

Obciążenia finansowe dochodów gospodarstw słabych ekonomicznie w latach 2010-2012 w regionach rolniczych FADN

Warianty tytułu
Financial Burdens of Income in Economically Weak Farms in Years 2010-2012 in Agricultural Regions of FADN
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka obciążeń finansowych dotyczących gospodarstw rolnych wzbudza w ostatnich latach coraz większe emocje, co jest związane z propozycjami zmian zasad funkcjonowania systemu podatkowego i ubezpieczeniowego w rolnictwie. Stąd za główny cel badań przyjęto analizę struktury i wysokości obciążeń finansowych gospodarstw rolnych w kontekście ich wpływu na dochody rolników. Badaniami objęto indywidualne gospodarstwa rolne uznawane za słabe ekonomicznie, to jest o wielkości od 2 tys. do 25 tys. euro. Analiza dotyczyła okresu 2010-2012, a dane pozyskano z rachunkowości rolnej systemu Polski FADN. Wybrane do analizy gospodarstwa pogrupowano według lokalizacji w wyodrębnionych dla Polski 4 regionach rolniczych FADN. Z badań wynika, że w analizowanych gospodarstwach udział obciążeń finansowych w dochodach z gospodarstwa rolnego był większy niż w gospodarstwach silniejszych ekonomicznie. Przykładowo poziom obciążeń podatkowych i parapodatkowych w gospodarstwach silnych ekonomicznie był bardzo niski i wynosił niespełna 2%, podczas gdy w jednostkach słabych ekonomicznie obciążenia te wynosiły zwykle 6-8%. Z powyższego wynika, że obciążenia finansowe są niewspółmierne do wysokości dochodów generowanych przez gospodarstwa rolne o różnej sile ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of the financial burdens on farms raises more and more emotions in recent years, which is associated with proposals for changes in the rules of the tax and insurance system in agriculture. Thus, as the main goal of the research was adopted analysis of the structure and the amount of the financial burdens of farms in terms of their impact on farmers' income. The study was prepared on data base of individual farms considered to be economically weak, ie. the size of 2-25 thousand euro. The analysis covered 2010-2012 period, and the data was obtained from the agricultural accounting system - Polski FADN. Selected for the analysis farms was grouped by location in four separated for Poland agricultural regions of FADN. The research shows that in analyzed farms share of the financial burdens in income from farm was higher than in economically stronger farms. For example, the level of taxes and parataxes in economically strong farms was very low and amounted to less than 2%, while in weaker farms these usually amounted 6-8%. It follows that the financial burdens are disproportionate to the amount of income generated by farms with different economic strength. (original abstract)
Rocznik
Strony
383--395
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
  • Duczkowska-Małysz, K. (2005). Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych - dylematy wokół rozwoju gospodarczego. W: J. Tomkiewicz (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy (s. 80-96). Warszawa: Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.
  • Forfa, M. (2011). Obciążenia fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 92, 89-101.
  • Goraj, L., Bocian, M., Osuch, D, Smolik, A. (2010). Instrukcja kodowania oraz wykazy kodów. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
  • Goraj, L., Neneman, J., Zagórski, M. (2014). Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce. Warszawa: Forum Inicjatyw Rozwojowych.
  • Kulawik, J., Majewski, E., Pawłowska-Tyszko, J., Wąs, A., Wieliczko, B. (2014). Budżetowe uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa. W: A. Kowalski, M. Wigier, B. Wieliczko (red.), WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego rolnictwa (81-97). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
  • Mądra, M. (2009). Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 78, 187-196.
  • Przygodzka, R. (2006). Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446934

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.