PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1987 | nr 142 Problemy organizacji i funkcjonowania systemu pieniężnego | 65--95
Tytuł artykułu

Zmiany organizacyjne Banku Gospodarki Żywnościowej jako centrali spółdzielczości kredytowej w latach 1975-1984

Warianty tytułu
Organizational Changes of the Bank for Agriculture as a Centre of Credit Co-Operative in 1975-1984
Języki publikacji
PL
Abstrakty
S. Ochociński rozważa zasady organizacji i funkcjonowania Banku Gospodarki Żywnościowej jako związkowej centrali rewizyjnej i refinansowej banków spółdzielczych, przy uwzględnieniu nowego statutu tego Banku, prezentując ocenę nowych regulacji prawnych nawiązującą do samopomocowego charakteru działalności banków spółdzielczych. (fragment tekstu)
EN
The paper presents organizational form and principles of functioning of the Bank for Agriculture based on the taken over apparatus and assets of the Agrarian Bank and Central Association of Mutual Laon Co-operatives, and which since 1st July 1975 apart from Its own activity undertook also the duties of an Inspection association and of central bank in relation to associated co-operative banks, which it strictly united with the state bank system. New articles of the state co-operative Bank for from 1984 were then characterized in the light of regulations of bank act and co-operative act from 1982. Special attention was paid to the regulations which limited the use of co-operative principles particularly widely understood principle of financial mutual aid. Therefore the paper contains also an outline of suggested organizational, economic and banking-operational principles which the new articles of co-operative banking centre should take into account. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • B. Potter, The Cooperative Movement in Great Britain, London 1891 r.
 • Dz. U. 1982, nr 30, poz. 210.
 • Dz. U. 1982, nr 7, poz. 56.
 • Dz. U. 1983, nr 39, poz. 175.
 • Dz. U. 1983, nr 41, poz. 185.
 • E. Strasburger, Kooperacja spożywcza i jej rozwój w Królestwie Polskim, Kraków 1909.
 • E. Taylor, O istocie spółdzielczości, Poznań 1946.
 • E. Taylor, Pojęcie spółdzielczości, Kraków 1916.
 • F. Stefczyk, O spółkach oszczędności i pożyczek pod Patronatem Wydziału Krajowego we Lwowie, Lwów 1914.
 • F.W. Raiffeisen. Die Darlehnskassen - Vereine, Neuwied 1887.
 • H. Schulze-Delitzsch, Capitel zu einem deutschen Arbeiterkatechismua, Lipsk 1863.
 • H. Schulze-Delitzsch, Vorschuss und Credit - Vereine als Volksbanken, Lipsk 1876.
 • J. Purwin, Spółki pieniężne w W. Ks. Poznańskim i Galicji, w: Szkice Ekonomiczne, Warszawa 1912.
 • K. Gide, Kooperatyzm, Warszawa 1937.
 • K. Gide, Zasady ekonomii społecznej, Poznań 1920.
 • K. Libelt, Koalicja kapitału i pracy, Poznań 1868.
 • Kierunki reformy gospodarczej, Warszawa 1981.
 • M.P. 1975, nr 23, poz. 144.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 XI 1982 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki, Dz. U. 1982, nr 45, poz. 293.
 • S. Ochociński, Podstawy i zasady wielkopolskiej spółdzielczości kredytowej do roku 1918, Poznań: PWN 1965.
 • S. Ochociński, Samopomocowy charakter kredytu obrotowego udzielanego przez banki spółdzielcze, wykonanej w ramach I etapu (1981-1983) zadania badawczego 2: Funkcjonowanie kredytu obrotowego udzielanego przez banki spółdzielcze prywatnej drobnej wytwórczości, tematu 09: Regulacyjna rola kredytu obrotowego, grupy tematycznej 6 problemu węzłowego MR III.16.
 • S. Ochociński, Spółdzielczość kredytowa typu rolniczego w reformie systemu bankowego z roku 1982, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1983, r. 2.
 • S. Ochociński, Zasady funkcjonowania banków spółdzielczych po reorganizacji z roku 1975, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1982, z. 4.
 • S. Wojciechowski, Historia spółdzielczości polskiej do 1914, Warszawa 1939.
 • S. Wojciechowski, Kooperacja w rozwoju historycznym, Warszawa 1923.
 • S. Wojciechowski, Ruch spółdzielczy. Warszawa 1930.
 • Sprawozdanie zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej z działalności spółdzielczości bankowej w latach 1980-1983, Warszawa: BGŻ 1984.
 • Statut Banku Gospodarki Żywnościowej - uchwalony przez III Krajowy Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych, odbyty w dniach 25 i 26 VI 1984 r. w Warszawie.
 • Statut banku spółdzielczego, Warszawa: BGŻ 1975.
 • Uchwała II Krajowego Zjazdu Delegatów Banków Spółdzielczych, odbytego 26 i 27 II 1981 r. w Warszawie (nie opublikowana).
 • Uchwała III Krajowego Zjazdu Delegatów Banków Spółdzielczych, odbytego 25 i 26 VI 1984 r. w Warszawie (nie opublikowana).
 • Uchwała IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z dnia 20 VII 1981 r. Warszawa 1981.
 • Uchwała Krajowej Rady BGŻ z 11 XII 1981 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej banków spółdzielczych za 1981 r.
 • Uchwała Rady Ministrów z 27 VI 1975 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarki Żywnościowej oraz zasad opodatkowania tego Banku i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych, M.P. 1975, nr 23, poz. 144.
 • Uchwała zarządu BGŻ nr 22/C/83 z 11 VIII 1983 r. w sprawie kredytowania nakładów produkcyjnych w nie uspołecznionej gospodarce rolnej, zmieniona uchwałą zarządu BGŻ nr 18/C/84 z 9 VII 1984 r. (nie opublikowane).
 • Uchwała zarządu BGŻ nr 8/C/84 z 7 II 1984 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielonych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym (nie opublikowane).
 • Uchwały Rady Ministrów z 6 VIII 1976 r. i 7 XII 1981 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych, M.P. 1976, nr 35, poz.151 i 1981, nr 31, poz. 281.
 • Ustawa o drobnej wytwórczości (projekt z września 1984 r.).
 • Ustawa z 12 VI 1975 r. o prawie bankowym, Dz. U. 1975, nr 20, poz. 108.
 • Ustawa z 16 IX 1982 r. - prawo spółdzielcze. Dz. U. 1982, nr 30, poz. 210.
 • Ustawa z 17 IX 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach, Dz. U. 1961, nr 12, poz. 61.
 • Ustawa z 20 VII 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Dz. U. 1983, nr 41, poz. 185.
 • Ustawa z 20 VII 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. 1983, nr 39, poz. 175.
 • Ustawa z 21 V 1948 r. o przedsiębiorstwach państwowo-spółdzielczych Dz. U. 1948, nr 30, poz. 201.
 • Ustawa z 26 II 1982 r. - prawo bankowe, Dz. U. 1982, nr 7, poz.56.
 • Ustawa z 28 V 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. Dz. U. 1975, nr 15, poz. 91.
 • Zarządzenie ministra finansów z 20 VI 1976 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym, M.P. 1976, nr 18, poz. 80 i nr 37, poz. 168, 1977 nr 9, poz. 60 i 1980 nr 3, poz. 12.
 • Zarządzenie ministra finansów z 26 XI 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania banków oraz rodzajów wkładów oszczędnościowych i wydawania na nie dowodów, M.P. 1975, nr 37, poz. 219.
 • Zarządzenie ministra finansów z 5 IX 1974 r. w sprawie zakresu działania spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, M.P. 1974, nr 32, poz. 190.
 • Zarządzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego z 17 VIII 1981 r. zmieniające zarządzenie ministra finansów w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym, M.P. 1981, nr 22, poz. 204.
 • Zarządzenie prezesa NBP z 10 XII 1982 r. w sprawie wysokości oprocentowania wkładów oszczędnościowych osób fizycznych na rachunkach bankowych. M.P. 1982, nr 31, poz. 273.
 • Zarządzenie prezesa NBP z 6 V 1982 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym, M.P. 1982, nr 14, poz. 106, zmienione zarządzeniem prezesa NBP z 23 XII 1983 r., M.P. 1983, nr 44, poz. 265.
 • Zasady statutowe banków spółdzielczych (zatwierdzone przez ministra finansów dnia 8 VII 1975 r.), Warszawa: BGŻ 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446972

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.