PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 4--25
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo publiczne w samorządzie gminnym - wybrane zagadnienia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule poruszyłem zagadnienie bardzo ważnego obszaru w funkcjonowaniu każdego państwa jakim jest bezpieczeństwo publiczne. W pierwszej części analizowałem pojęcie bezpieczeństwa publicznego, próbując udzielić odpowiedzi czym ono jest dla państwa i obywateli oraz podjąłem wyzwanie skonstruowania definicji tego terminu. Ponadto w artykule zawarłem rozważania na temat wybranych zadań samorządu gminnego oraz kompetencji organów występujących na tym szczeblu administracji publicznej z obszaru bezpieczeństwa publicznego. Podjąłem próbę umiejscowienia tego ważnego pojęcie dla funkcjonowania państwa na tle rozważań w obrębie samorządu gminnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Article addresses a major area of operation of the state - public safety. At the beginning of analyzing the concept of public safety. I conclude that public safety is important for the state and its citizens. In the article I presented a reflection on selected tasks of local government. I evaluate the safety of the public at the municipal self-government. Discusses the tasks and responsibilities of the Local Government. I recognize that security plays an important role in the activities of local government. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
4--25
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Agopszowicz A., Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, A. Agopszowicz (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Bąkowski T., Brzeski M., Laskowska M., Samodzielność gminy w świetle konstytucji i ustawodawstwa zwykłego (w:) S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Boć J., O bezpieczeństwie wewnętrznym (w:) Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, (red.) A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2009.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz-Kraków 2003.
 • Dobosz P., Komentarz do art. 41 ustawy o samorządzie gminnym, (w:) Bandarzewski K., Chmielnicki P. (red.), Dobosz P., Kisiel W., Kryczko P., Mączyński M., Płażek S., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Filaber J., Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (w:) Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie, Wrocław 2009, nr 2.
 • Góra T., Bezpieczeństwo publiczne w prawie administracyjnym, rozprawa doktorska, Kraków 2014.
 • Jagoda J., Samodzielność administracyjna (zadaniowo-kompetencyjna) (w:) Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, System Informacji Prawnej LEX, stan prawny na: 2011 r., nr 140321.
 • Jastrzębski B., Z teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej w III RP, Płock 2007.
 • Kotowski W., Komentarz do art. 10 ustawa o policji. Komentarz, System Informacji Prawnej LEX, stan prawny na 10.07.2008 r.
 • Kotulski M., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, Samorząd Terytorialny 2001, nr 11.
 • Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 • Moll T., Komentarz do art. 31a ustawy o samorządzie gminnym, (w:) B. Dolnicki (red.) System Informacji Prawnej LEX, stan prawny na: 27.09.2010 r.
 • "Myśl wojskowa" - dwumiesięcznik wyd. MON - Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
 • Niewiadomski Z., Grzelczak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1990.
 • Ochendowski E., Prawotwórcza funkcja gminy, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny 1991, z. 2.
 • Skrzydło W., Komentarz do art. 164 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, System Informacji Prawnej LEX, stan prawny na: 01.03.2013 r., nr 144915.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002.
 • Szewc A., Komentarz do art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (w:) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc (red.), System Informacji Prawnej LEX, stan prawny na: 31.07.2012 r. nr 132679.
 • Ura E., Prawo administracyjne. Część druga, Wydawnictwo URz, Rzeszów 1997.
 • Ura E., Pieprzny S., Pado T., Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (w:) Koncepcja systemu prawa administracyjnego, J. Zimmermann (red.), Wolters Kluwer Polska, Zakopane 2006.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Konstytucja - ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, po. 483 ze zm.).
 • u.o.p. - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.).
 • u.p. - ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.).
 • u.s.g. - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).
 • u.str.gm. - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 ze zm.).
 • u.z.k. - ustawa z dnia 26 września 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).
 • uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej.
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.).
 • ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173).
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).
 • wyrok NSA z dnia 22 maja 1991, SA/Ka 311/91, System Informacji Prawnej LEX nr 10787.
 • wyrok NSA z dnia 8 grudnia 1992, SA/Wr 1306/92, Wspólnota 1993, nr 42, s. 18.
 • wyrok NSA z dnia 8 grudnia 1992, SA/Wr 1306/92, ONSA 1993, nr 2, poz. 56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447012

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.