PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 4--16
Tytuł artykułu

Uwagi o środkach związanych z okresem próby na tle nowelizacji kodeksu karnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Remarks on Measures Relating to the Probation Period in the Context of the Amendment of the Criminal Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przedstawił trzy instytucje prawa karnego związane z okresem próby na tle zmian, które wprowadziła ustawa z 20 lutego 2015 r. Weszły one w życie 1 lipca tego roku. W następstwie tych zmian warunkowe umorzenie postępowania karnego odnosi się obecnie do wszystkich przestępstw zagrożonych kara pozbawienia wolności do lat 5-ciu. Zdaniem autora nie jest to prawidłowy kierunek rozwiązań prawnych i pierwotny sens tej instytucji ulega zakłóceniu. Tak szeroka możliwość stosowania warunkowego umorzenia godzi do pewnego stopnia w samą ideę sprawiedliwości. W zakresie drugiej z rozpatrywanych instytucji - warunkowego zawieszenia wykonania kary - nastąpiło z kolei poważne zawężenie możliwości stosowania tego środka. Odnosi się ono teraz już tylko do kary pozbawienia wolności orzeczonej w rozmiarze do jednego roku. Żaden z dotychczasowych polskich kodeksów karnych nie stosował takich ograniczeń w tym zakresie. Intencja ustawodawcy aby w ten sposób wymusić niejako na sądach orzekanie w wyższym niż dotychczas stopniu kary grzywny i kary ograniczenia wolności opiera się na wątpliwym założeniu. Autor krytycznie ocenia również nowe rozwiązania przyjęte w art. 75 §3a i art. 75a odnoszące się do skrócenia orzeczonej kary oraz zamiany kary. Natomiast nie zachodzą istotne zmiany w zakresie trzeciego środka - warunkowego przedterminowego zwolnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents three institutions of criminal law relating to the probation period in the context of amendments introduced by the Act of 20 February 2015. They became effective on 1 July this year. In consequence of these amendments, the conditional discontinuance of criminal proceedings may now be applied to all offences for which the statutory penalty is up to five years of imprisonment. The author believes that it is not the right direction of legal solutions and that the original meaning of this institution is distorted. This broad possibility of the application of conditional discontinuance is to some extent detrimental to the idea of justice. In the case of the second of the three institutions - conditional suspension of the execution of a penalty - the possibility of applying this measure has now been significantly restricted. The penalty of imprisonment can now be suspended only for the sentence of up to one year. None of the previous Polish Criminal Codes has applied such restrictions. The legislator's intention to, in a way, compel the courts to impose the penalty of fine or restriction of liberty to a greater extent than before is based on dubious assumptions. The author also critically assesses the new solutions adopted in Articles 75 §3a and 75a concerning the reduction of adjudicated penalty or conversion of penalty. There are, however, no significant changes regarding the third measure: conditional early release. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
4--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • Z. Sienkiewicz, Niektóre propozycje zmian w regulacji kar, środków karnych i środków probacyjnych, PiP 2012, z. 4, s. 38 i n.
 • A. Marek, B. Kunicka-Michalska, J. Skupiński, L. Lellental, Poddanie sprawcy próbie. Środki probacyjne, [w:] System Prawa Karnego. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, pod red. M. Melezini, tom 6, Warszawa 2010. s. 917 i n.
 • L. Bogunia (red.), Probacja w systemie prawa karnego wykonawczego, Wrocław 1998.
 • Świda, [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 152.
 • Warunkowe umorzenie postępowania, Warszawa 1973.
 • T. Bojarski, Środki związane z poddaniem sprawcy próbie. Uwagi na tle rozwiązań k.k. z 1997r., [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wąsika, Wrocław, 1999, s. 66.
 • A. Zoll, Środki związane z poddaniem sprawcy próbie i zamiana kary, [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015, s. 433.
 • J. Majewski, Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015 r., Warszawa 2015, s. 230 i n.
 • S. Hypś, Środki probacyjne w kodeksie karnym z 1932 r., [w:] Kodeks karny z 1932 r., Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 167 i n.
 • J. Skupiński, Warunkowe skazanie w polskim prawie karnym na tle porównawczym; Warszawa 1992
 • A. Zoll, Regulacja warunkowego zawieszenia wykonania kary, [w:] Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, Wrocław 2015, s. 413-414.
 • S. Hypś, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Kodeks karny. Komentarz. 3 wyd., Warszawa 2015, s. 497.
 • J. Majewski, Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015, s. 224.
 • J. Makarewicz, Zasady polskiego kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny z komentarzem, wyd. 5, Lwów 1938, s. 43
 • S. Lelentala, Warunkowe przedterminowe zwolnienie, [w:] System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. Pod red. M. Melezini, Warszawa 2010, s. 1091.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447034

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.