PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 17--33
Tytuł artykułu

Wspólna polityka pieniężna europejskiego banku centralnego a tendencje zmian cen w państwach członkowskich eurosystemu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Single Monetary Policy of the European Central Bank and a Price Trends in the Member States of the Eurosystem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono ramy instytucjonalne wspólnej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego - jej cel, strategię oraz narzędzia realizacji, w tym instrumenty niestandardowe, stosowane w warunkach kryzysu finansowego i zadłużeniowego. Analiza tendencji zmian cen w państwach członkowskich Eurosystemu w latach 2007-2014 prowadzi do wniosku, że średniookresowy cel - inflacja poniżej, lecz blisko 2% był zrealizowany. Jednak w poszczególnych latach występowały różnice pomiędzy państwami członkowskimi w kształtowaniu się tempa wzrostu cen włącznie z występowaniem deflacji w części z tych państw. Różnice te powodują, że wspólna polityka pieniężna nie może odpowiadać odmiennym potrzebom poszczególnych gospodarstw narodowych, w których inaczej i z innymi opóźnieniami czasowymi funkcjonują mechanizmy transmisji monetarnej. Ostatnie lata coraz wyraźniej pokazują, że "jednolity" rynek finansowy jest raczej sumą względnie odrębnych rynków krajowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the institutional framework of the single monetary policy of the European Central Bank - its objective, strategy and implementation tools, including non-standard measures taken by in response to the financial and debt crisis. Analysis of trends in prices in the Member States of the Eurosystem in the period 2007-2014 leads to the conclusion that the medium-term objective -inflation below, but close to 2% was achieved. However, in subsequent years there were differences between Member States in the growth of prices, including the occurrence of deflation in some of these countries. These differences mean that a common monetary policy cannot respond to different needs of individual countries among which the monetary policy transmission mechanisms are varied and characterized by different time lags. Recent years have increasingly shown that a "single " financial market is rather the sum of relatively distinct national markets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • Bednarczyk J.L. (2011), Hipoteza inflacji neutralnej a problemy wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 248.
 • EBC (2008), Raport roczny.
 • EBC (2009), Raport roczny.
 • EBC (2010), Raport roczny.
 • EBC (2011), Raport roczny.
 • EBC (2012), Raport roczny.
 • EBC (2013), Raport roczny.
 • EBC (2014), Raport roczny.
 • ECB (2011), The Monetary Policy of the ECB.
 • ECB (2014), Legal Framework of the Eurosystem and the European System of Central Banks, July.
 • Eurostat;http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00118
 • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane), Dz. Urz. UE 2012/C326/01;https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026pl.pdf, (dostęp: 14.01. 2016)
 • Protokół (nr 4) do Traktatu z Lizbony w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Dz.Urz. UE 2012/C 326/230; https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026pl_ protocol_4.pdf, (dostęp: 17.01. 2016).
 • Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (wersja przekształcona); Dz. Urz. UE 2015/L 91/3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447036

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.