PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 445 Aktywa finansowe | 111--122
Tytuł artykułu

Aktywa finansowe "źle obecne" w rosyjskiej rachunkowości

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"Incongruous" Presence of Financial Assets in Russian Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojemne pojęcie aktywów finansowych często idzie w parze, jak np. w MSSF, ze zobowiązaniami finansowymi. Kraje Europy Wschodniej, takie jak Rosja, deklarują reformowanie krajowych przepisów obowiązujących w zakresie prawa bilansowego w kierunku ich zbliżenia do międzynarodowych standardów. Celem artykułu jest analiza rosyjskojęzycznej literatury przedmiotu oraz obowiązującego w Rosji prawa bilansowego w kontekście zgodności z międzynarodowymi standardami rozwiązań przyjętych w odniesieniu do aktywów finansowych. Na potrzeby artykułu dokonano analizy rosyjskojęzycznej literatury przedmiotu, danych statystycznych oraz obowiązującego ustawodawstwa w kontekście MSSF, które były przedmiotem badań. Jako metody badawcze wykorzystano analizę porównawczą oraz wnioskowanie przez analogię(abstrakt oryginalny)
EN
The term "financial assets", broad in itself, is often accompanied, for example in IFRS, by financial liabilities. According to the declarations made by Eastern European countries such as Russia, their domestic regulations in the field of accounting law are subject to reform in order to harmonise them with international standards. The purpose of the article is to analyse the Russian-language literature on the subject and the accounting law in force in Russia in the context of its compliance with the international standards adopted with regard to financial assets. The analysis conducted for the purposes of this paper focused on the Russian- language literature on the subject, statistical data and relevant legislation in the context of IFRS that were covered by the research. The research methods included a comparative analysis and reasoning by analogy(original abstract)
Rocznik
Strony
111--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Koczar J., 2011, Sprawozdanie finansowe a rosyjskie prawo bilansowe - kierunki zmian, [w:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • www.gks.ru (dostęp: 20.05.2016).
 • www.moex.com (dostęp: 15.04.2015).
 • Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г., 2015, Бухгалтерский учёт и анализ, Питер, Санкт Петербург.
 • Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ.
 • Золотогоров В.Г., 1997, Энциклопедический словарь по экономике, Полымя, Минск. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета
 • Лялин В.А., 2015, Становление и развитие российского рынка производных финансовых инструментов, Финансово - кредитная система, ПСЭ.
 • Малицкая В.Б., 2008, Анализ финансовых активов как одной из основных групп показателей финансового состояния организации, Аудит и финансовый анализ, 1.
 • Медведев М.Ю., 2011, Бухгалтерский академический словарь, МФПА, Москва.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39, Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.
 • Модельный статистический классификатор финансовых активов СНГ, 2015, Статкомитет СНГ, Москва.
 • Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года.
 • Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов.
 • Положение по бухгалтерскому учёту "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию, ПБУ 15/01.
 • Петрова И.А., 2010, Тенденции развития мирового и российского рынков производственных финансовых инструментов, Аудит и финансовый анализ, 4.
 • Положение по бухгалтерскому учёту "Учет финансовых вложений", ПБУ 19/02.
 • Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N107н.
 • Положение по бухгалтерскому учёту "Учётная политика организации", ПБУ 1/2008.
 • Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации.
 • Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598).
 • Соколов В.Я., 2016, Бухгалтерский учёт как поставщик статистической информации, Статистические методы в гуманитарных и экономических науках, Материалы международнойнаучно - практической конференции 28-29 января 2016 г., Нестор-История, Санкт Петербург.
 • Тарасова Ю.А., 2016, Проблемные аспекты учёта производных финансовых инструментов по справедливой стоимости, Международный бухгалтерский учёт, 7.
 • Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402 ФЗ, (ред. от 23.05.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447040

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.