PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 445 Aktywa finansowe | 160--172
Tytuł artykułu

Użyteczność informacji sprawozdawczej o środkach pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej na przykładzie spółki z branży turystycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Usefulness of Information From Financial Statement about Cash in The Assessment of Financial Condition on The Example of The Company with Tourism Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę użyteczności informacji o środkach pieniężnych pochodzącej ze sprawozdania finansowego w ocenie sytuacji finansowej spółek branży turystycznej. Przedstawiono w nim sposób ujęcia środków pieniężnych w rachunkowości, zakres informacji prezentowany w sprawozdaniu finansowym, jak również możliwości wykorzystania informacji o środkach pieniężnych, pochodzących ze sprawozdania finansowego do oceny sytuacji finansowej na przykładzie spółki Rainbow Tours SA. Celem głównym artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy informacje o środkach pieniężnych pochodzące ze sprawozdania finansowego są przydatne do oceny sytuacji finansowej jednostki, szczególnie płynności i wypłacalności oraz w jaki sposób można je pozyskać i wykorzystać. Celem dodatkowym jest przedstawienie czynników determinujących poziom środków pieniężnych w podmiotach branży turystycznej oraz ich ujęcie sprawozdawcze. W artykule zastosowano metodę studiów literatury przedmiotu i aktów prawnych, metody indukcji i dedukcji, metodę analizy sprawozdania finansowego oraz studium przypadków(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of the usefulness of the information about the cash coming from the financial statements in assessing the financial condition. The main objective of this article is to present the possibilities of using information from the financial statements to assess the financial situation of the company, especially financial liquidity. An additional aim of this paper is to present the factors determining the level of cash in the entities of the tourism industry. The methods of critical analysis of literature, accounting standards and an analysis of financial statements and case study were used to prepare this article(original abstract)
Rocznik
Strony
160--172
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Brigham E.F., 1996, Podstawy zarządzania finansami, tom III, PWE, Warszawa.
 • Gierusz J. (red.), 2002, Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza, ODDK, Gdańsk.
 • Gos W., 2006, Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, PAR, Warszawa.
 • Michalski G., 2005, Zastosowanie modeli zarzadzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie,[w:] Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, t. 2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, Karpuś P., Węcławski J., (red.), Lublin, s. 39-53.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2014, SK w Polsce, Warszawa.
 • Okręglicka M., 2014, Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, Szczecin, s. 71-80.
 • Poniatowska L., 2003, Problematyka aktywów pieniężnych - wybrane zagadnienia, [w:] S. Sojak (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń.
 • Poniatowska L., 2005, Aktywa pieniężne jako kategoria inwestycji, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 33, Katowice.
 • Poniatowska L., 2005, Metodologia ustalania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, [w:] Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, (red.), Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa.
 • Poniatowska L., Maruszewska E., 2013, Analiza finansowa. Teoria i zadania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 • Szymański P., 2007, Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Petros, Łódź.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1178.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz.330 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447060

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.