PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 7 | 127--150
Tytuł artykułu

Porty lotnicze jako strategiczny czynnik rozwoju regionów w świetle regionalnych dokumentów programowych

Warianty tytułu
Airports as a Strategic Factor of Regional Development in Light of Strategic Regional Programming Documents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o rolę transportu lotniczego w polityce rozwoju regionów w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Autorzy poddają sprawdzeniu hipotezę mówiącą o tym, że strategiczne dokumenty rozwojowe przypisują portom lotniczym i szerzej transportowi lotniczemu rolę strategicznego czynnika rozwoju regionów w Polsce. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w pracy jest analiza głównych dokumentów programowych polityki regionalnej, tj. strategii rozwoju województw i regionalnych programów operacyjnych (RPO). Przeprowadzono również studia literaturowe oraz analizę źródeł zastanych (desk research). Analiza dokumentów pozwala wysnuć wniosek, że działania władz regionalnych miały głównie charakter komplementarny w stosunku do programu rządowego. Warto jednak odnotować fakt, że dzięki wysiłkom władz regionalnych udało się uzupełnić infrastrukturę lotniskową w Polsce o dwa nowe porty lotnicze: Lublin-Świdnik oraz Warszawa-Modlin. Na podstawie analizy dokumentów można pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę, że w dokumentach programowych polityki regionalnej przypisuje się portom lotniczym i szerzej transportowi lotniczemu rolę strategicznego czynnika rozwoju regionów. W większości przypadków władze regionalne wspierają rozwój infrastruktury transportu lotniczego w regionach lub deklarują chęć wspierania. Należy jednak zauważyć, że podejmowane przez władze regionalne inicjatywy i działania często wynikają bardziej z pobudek politycznych niż rzetelnych analiz ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to answer the question about the role of air transport in the development policy of regions in Poland after accession to the European Union. The authors test the hypothesis that strategic development documents attribute the role of a strategic factor for the development of regions in Poland to airports and wider - the air transport. The basic research method used in the study is the analysis of the main regional policy programming documents, i.e. the voivodship's development strategies and regional operational programs (ROP) in force in the financial perspectives 2007-2013 and 2014-2020. Literature studies and desk research have also been carried out. Analysis of the documents allows the conclusion that the actions of the regional authorities were mainly complementary to the government's program. But it is worth noting that thanks to the efforts of regional authorities, the airport infrastructure in Poland has been successfully completed by two new airports: Lublin Swidnik and Warsaw-Modlin. Based on the analysis of regional policy programming documents, the above hypothesis can be positively verified. In most cases, regional authorities support the development of air transport infrastructure in the regions or declare their willingness to support it. It should be noted, however, that actions and initiatives taken by regional authorities arise more from political reasons than from reliable economic analysis. Therefore, there is a need for research and analysis on the economic factors, efficiency, and rationality of regional initiatives to invest in the development of airport infrastructure in Poland. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
127--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Braathen, S.S. Johansen, J., Lian, I., 2006, An Inquiry into the Link between Air Transport and Employment in Norway, Association for European Transport and Contributors, http://web.mit.edu [dostęp: 11.03.2012].
 • Butler, S.E., Kiernan, L.J., 1986, Measuring the Regional Economic Significance of Airports, U.S. Department of Transportation F.A.A., Report No. DOT/FAA/PP/87-1, Washington.
 • Butler, S.E., Kiernan, L.J., 1992, Estimating the Regional Economic Significance of Airports, U.S. Department of Transportation F.A.A., Washington.
 • Cooper, A., Smith, Ph., 2005, The Economic Catalytic Effects of Air Transport in Europe, EUROCONTROL Experimental Centre, EEC/SEE/2005/004.
 • Creating Employment and Prosperity in Europe, 1998, ACI Europe, September.
 • Creating Employment and Prosperity in Europe: an Economic Impact Study kit, 2000, ACI Europe, York Consulting, February.
 • Halpern, N., Brathen, S., 2010, Catalytic Impact of Airports in Norway, Report 1008, Moreforsking Molde.
 • Huderek-Glapska, S., 2011, Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu, PhD Thesis, Poznań.
 • Huderek-Glapska, S., 2012, The Employment and Income Benefits of Airport Operation on the Counry in Transition, Przegląd Komunikacyjny, nr 2.
 • IATA Fact Sheet. Industry Statistics, 2007, wrzesień. www.iata.org.
 • Komisja Europejska, 2009, Osiem polskich portów lotniczych skorzysta z pomocy państwowej, notatka prasowa, Bruksela, 11 lutego, IP/09/247.
 • Ministerstwo Infrastruktury, 2009, Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy dla głównych lotnisk w Polsce, notatka prasowa z dnia 11.02.2009, www.mi.gov.pl, stan na dzień 31.03.2009.
 • Ministerstwo Transportu, 2007, Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Warszawa 8 maja.
 • Ministerstwo Transportu, 2012, www.mt.gov.pl, stan na dzień 20.06.2012.
 • Pancer-Cybulska, E., Olipra, Ł., Cybulski, L., Surówka, A., 2014, The Impact of Air Transport on Regional Labour Markets in Poland, Publishing House of the Wroclaw University of Economics, Wrocław.
 • Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, 2007, Ministerstwo Transportu, Warszawa 8 maja.
 • Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.
 • Rucińska, D., Ruciński, A. Tłoczyński, D., 2012, Transport lotniczy: ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Strategie rozwoju województw Polski.
 • Szacowanie przepustowości portów lotniczych w 2009 roku, 2009, Urząd Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl [dostęp: 1.08.2010].
 • The Economic Impact of Los Angeles International Airport. Final Report, 1988, Wilbur Smith Associates, City of Los Angeles Department of Airports, Los Angeles.
 • The Economic, Political, and Social Role of Airports, 2004, w: Wells, A.T., Young, S.B., Airport Planning and Management, McGraw-Hill, New York.
 • The Social and Economic Impact of Airports in Europe, 2004, ACI Europe, York Aviation, January.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U., nr 91, poz. 576 z poźn. zm.).
 • Winiarski, B., 1999, Czynniki konkurencyjności regionów, w: Klamut, M. (red.), Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447124

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.