PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 7 | nr 3 | 1--12
Tytuł artykułu

Program e-Customs - nowa jakość usług celnych świadczonych przez administracje celne dla przedsiębiorców europejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
E-Customs Programme - New Quality of Services Provided by Customs Administrations to European Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inicjatywa e-Customs obejmuje szereg przedsięwzięć informatycznych, organizacyjnych i prawnych, mających na celu wyeliminowanie papierowej formy dokumentów w dziedzinie handlu i ceł, skrócenie czasu trwania odpraw celnych z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa transakcji handlowych. Nowoczesna administracja celna musi funkcjonować w oparciu o zaawansowaną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jedynie wówczas będzie w stanie zapewnić tańsze i efektywne usługi celne. Dlatego też największe wyzwanie i jednocześnie główny cel programu e-Customs to harmonizacja systemów i procedur celnych w 28 państwach członkowskich. W artykule scharakteryzowano założenia i cele programu e-Customs, przedstawiono jego genezę i ewolucję. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ działań podejmowanych w ramach tego programu na poprawę jakości usług celnych świadczonych dla przedsiębiorstw europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
E-Customs initiative includes a number of IT projects, organizational and legal measures. They are designed to creation of a simple and paperless environment for trade and customs, to short the duration of customs clearance and to ensure an appropriate level of security of commercial transactions. Modern customs administration must operate on the basis of advanced infrastructure in the field of information and communication technologies. Only then will it be able to provide cheaper and more efficient customs services. Therefore, the greatest challenge and the main goal of the e-Customs programme is to harmonize customs procedures and systems in the 28 Member States. The article describes the assumptions and objectives of the e-Customs, presents its genesis and evolution. Particular attention was paid to the activities that are aimed at improving the quality of customs services provided to European companies. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
1--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Bibliografia
 • Bangemann Report 1994, Europe and the Global Information Society, Recommendations to the European Council, Brussels 1994, http://www.cyberrights.org/documents/bangemann.htm (12.02. 2016)
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - A simple and paperless environment for Customs and Trade, COM (2003) 452 z 24. 07.2003.
 • Czermińska M., Strategiczne działania usprawniające i zwiększające bezpieczeństwo w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej - elektroniczny system celny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 857. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41.
 • Czyżowicz W., Gwardzińska E., Rola usług celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw, "International Journal of Management and Economics" 2011, nr 31.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 70/2008WE z 15 stycznia 2008 roku w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu, Dz. Urz. L 23 z 26.01. 2008.
 • Elastyczność dokonywania odpraw celnych. Informacja skrócona, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928139/elestycznosc+odpraw.pdf (9.02.2016)
 • European Commission, Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan (MASP Rev. 7), Taxud/477/2004.
 • European Commission, Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan 2008, (MASP Rev. 9) Taxud/477/2004 z 22.09. 2008.
 • European Commission, Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan 2014 (MASP Rev. 2014), Taxud.a.3 (2014)2151261.
 • European Commission, e-Customs Progress Report 2014, Taxud.A.3(2015)3216215.
 • European Commission, EU Customs Union. Facts and figures, http://ec.europa.eu/taxation_customs (19.02.2016).
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego, Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu, Bruksela 2005, OM(2005) 609 końcowy z 30.11.2005.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Interoperacyjność paneuropejskich usług administracji elektronicznej, KOM(2006) 45 wersja ostateczna z 13.02.2006.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący roli e-administracji dla przyszłościEuropy z 26. 09. 2003 r., COM / 2003/452 z 24/07/2003.
 • Naruszewicz S., Masłowska M., Informatyzacja procedur celnych, Difin, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona), Dz. Urz. L 269 z 10.10. 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447134

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.