PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (195) | 373--388
Tytuł artykułu

From Political Transformation to Europeanization and Democracy in the New European Union Member States : an Attempt to Review Results

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article addresses the arguments in an article in the quarterly Polish Sociological Review, no. 1(193)2016, entitled‚The Rocky Road of Europeanization in the New Member States: From Democracy to a Second Try at Democratization' by Attila Ágh, a Hungarian political scientist. In my opinion, Ágh's interesting article, which looks at political transformation processes, Europeanization, and democratization in new member states of the European Union (i.e., Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia), has certain methodological and factual deficiencies. Moreover, it contains numerous ideas that I believe are debatable and require further empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
373--388
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polish Academy of Sciences
Bibliografia
 • Adamowski, J. (ed.) 2004. Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ágh, A. 2013. Progress Report on the New Member States: Twenty Years of Social and Political Development. Budapest: Together for Europe Research Centre.
 • Ágh, A. 2014. The Fall of the Berlin Wall and European Politics: Perspectives of new Europe in the Early-first Century, in: J. Magone (ed.), Routledge Handbook of European Politics. London: Routledge.
 • Ágh, A. 2015. De-Europeanization and de-Democratization trends in ECE: From the Potemkin democracy to the elected autocracy in Hungary, Journal of Comparative Politics, Vol. 8, No. 2.
 • Ágh, A. 2016. The Rocky Road of Europeanization in the New Member States: From the democracy to the second try of democratization, Polish Sociological Review 1(193).
 • Ágh, A., Kaiser, T., and Koller, B. (eds.). 2014. 10 Years After: Multilevel governance and differentiated integration in the EU. Budapest: Together for Europe Series.
 • Antoszewski, A. 2009. Postrzeganie demokracji w Polsce, in: K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (ed.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, pp. 75-84.
 • Antoszewski, A., Herbut, R. (ed.). 1997. Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawcze. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ardelli, C.M. 2003. The Europeanization of Public Policy, in: K. Featherstone, C.M. Radaelli (ed.), The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press.
 • Ash, T.G. 2012. Kryzys Europy. Czyli jak Unia powstała i dlaczego się rozpada, Przegląd Polityczny 115/116.
 • Berent, J.T. 2011. Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Błuszkowski, J. (ed.). 2007. Dylematy polskiej transformacji. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Bobrowicz, A. 2013. Chorwaci, witajcie w Unii, Metro, 1 July.
 • Borowiec, P. 2013. Czas polityczny po rewolucji. Czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bożyk, P. (ed.). 2009. Światowy kryzys finansowy. Przyczyny i skutki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno- -Informatyczna.
 • Bujwid-Kurek, E. 2011. Zaawansowanie procesów transformacji ustrojowej państw pojugosłowiańskich, in: A. Koseski, J. Wojnicki (ed.), Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń. Pułtusk: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk.
 • Burakowski, A. 2010. Doświadczenia Węgier w Unii Europejskiej, in: R. Żelichowski (ed.), Pierwsza pięciolatka Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej. Warszawa: ISP PAN.
 • Burgoński, P., Sowiński, S. (ed.). 2011. Od akcesji do prezydencji. Kościół Katolicki w Polsce i Unia Europejska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Cianciara, A.C. 2014. Partnerstwo Wschodnie 2009-2014. geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania. Warszawa: ISP PAN.
 • Cianciara, A.C., Burakowski, A., Olszewski, P., Wódka, J. (eds.). 2015. Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej. Warszawa: ISP PAN, Warszawa.
 • Cimoszewicz, W. 2016. O egzaminie Polaków. Godzina próby, Gazeta Wyborcza, April 27.
 • Czekaj, J. 2016. Eurorealistom poddaję pod rozwagę, Rzeczpospolita, April 6: B12.
 • Dobek-Ostrowska, B. (ed.). 2004. Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Domarańczyk, Z. 1990. 100 dni Mazowieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Andrzej Bonarski.
 • European Commission; 25 years after the fall of the Iron Curtain: The state of integration of East and West in The European Union, https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/east-west_integration.pdf
 • Fiszer, J.M. (ed.). 2007. Sytuacja wewnętrzna w krajach postkomunistycznych Europy i Azji oraz ich polityka międzynarodowa w latach 2007-2007. Warszawa: ISP PAN.
 • Fiszer, J.M. 2010. Polska wobec małych sąsiadów - aspekty teoretyczne i utylitarne, in: R. Żelichowski (ed.), Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej. Warszawa: ISP PAN.
 • Fiszer, J.M. 2014. Polska po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. Próba bilansu (2004-2014), Przegląd Politologiczny 4.
 • Friedman, M. 1962. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.
 • Fukuyama, F. 1996. Koniec historii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Fukuyama, F. 2012. Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzia do rewolucji francuskiej. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Gazeta Wyborcza. 2016. Bij się o Europę. Z profesorem T. G. Ashem rozmawia Maciej Stasiński, February 27-28.
 • Gazeta Wyborcza. 2016. Nierówności społeczne. Mniej biedy w Polsce, April 15.
 • Gazeta Wyborcza. 2016. I znowu mówimy o tyranii większości. Z Pierr'em Rosanvallonem rozmawia Jolanta Kurska, April 16-17.
 • Grosse, T.G. 2010. Europeizacja, in: W. Morawski (ed.), Modernizacja Polski: struktury, agencje, instytucje. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Grosse, T.G. 2012. W objęciach europeizacji. Warszawa: ISP PAN.
 • Grosse, T.G.(ed.) 2013. Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Góralczyk, B. 2003. Węgry - Transformacja pokomunistyczna 1990-2003. Warszawa: PISM.
 • Heidbreder, E. 2012. Civil Society Participation in EU Governance, http://www.europeangovernancelivingreviews.org/Articles/lreg-2012-2/
 • Jacques, R., and Zielonka, J. 2013. The State of Democracy 20 Years on: Domestic and External Factors, East European Politics and Societies 27.
 • Janowicz, A. 2016. Ocena wpływu środków Unii Europejskiej na wybrane wskaźniki społeczno-gospodarcze Polski w latach 2004-2013, Myśl Ekonomiczna i Polityczna 1(52): 56-115.
 • Jarosz, M. (ed.). 2005. Wygrani i przegrani polskiej transformacji. Warszawa: ISP PAN.
 • Jarosz, M. (ed.). 2007. Transformacja, elity, społeczeństwo. Warszawa: ISP PAN.
 • Jarosz, M. 2013. Samobójstwa. Dlaczego teraz? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kofman, J., Roszkowski, W. 1999. Transformacja i postkomunizm. Warszawa: ISP PAN.
 • Komendy, A. 2011. Transformacja ustrojowa na Węgrzech: sukces czy porażka? (Geneza i anatomia transformacji), in: A. Koseski, J. Wojnicki (ed.), Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń. Pułtusk: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Koszel, B. 2012. Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku: realia i perspektywy (Raport z badań), IZ Policy Papers 6.
 • Kozłowski, S. 2003. Transformacja w Polsce jako innowacja pozytywna i negatywna, in: J. Błuszkowski (ed.), Dylematy polskiej transformacji. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Król, M. 2015. Byliśmy głupi. Warszawa: Czerwone i Czarne.
 • Leszczyńska, K. (ed.). 2010. Rzeczpospolita Polska 1989-2009. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Łomiński, B. 1994. Europa Wschodnia - upadek systemu. Katowice: Wydawnictwo Instytutu Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UŚ.
 • Łoś-Nowak, T. 1992. Polityka zagraniczna w przestrzeni teoretycznej, in: T. Łoś-Nowak (ed.), Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Mach, B.W. 2012. Jakość demokracji a struktura społeczna: uwagi koncepcyjne i ilustracje empiryczne, in: B.W. Mach (ed.), Jakość naszej demokracji. Warszawa: ISP PAN.
 • Mazowiecki, T. 1989. Muszę się spieszyć prędko, Gazeta Wyborcza, August 25.
 • Medrano, J.D. 2012. The Limits'of European Integration, Journal of European Integration 34(2).
 • Misiąg, J., Misiąg, W., Tomalak, M. 2013. Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Mróz, M. (ed.). 2014. Polska w Unii Europejskiej. Dziesięć lat członkostwa. Wrocław: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Neyer, J. 2010. Justice, Not Democracy: Legitimacy in the European Union, in: Journal of Common Market Studies 48(4).
 • Pełczyńska-Nałęcz, K. 2011. Integracja czy imitacja? UE wobec wschodnich sąsiadów. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich 36.
 • Ruszkowski, J., Wojnicz, L. (eds.). 2013. Multi-Level Governance w Unii Europejskiej. Szczecin-Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytety Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sadowski, Z. 1994. Kierunek neoliberalny a cele społeczne w transformacji polskiej, in: W. Jakubik (ed.), Kontynuacja czy przełom? Dylematy transformacji ustrojowej. Warszawa: ISP PAN.
 • Świda-Ziemba, H. 1991. Dziedzictwo psychologicznego totalitaryzmu, in: Z. Sadowski (ed.), Społeczeństwo post totalitarne. Kierunki przemian. Warszawa: Polskie Towarzystwo współpracy z Klubem Rzymskim.
 • Tereszkiewicz, F. (ed.). 2013. Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP.
 • Toynbee, A. 1925. The Word after the Peace Conference. London: Oxford University Press.
 • Wandycz, P.S. 1995. Cena wolności. Kraków: Wydawnictwo ZNAK, p. 404.
 • Williamson, J. 2002. Did the Washington Consensus Fall? Washington: Institute for International Economics.
 • Wnuk-Lipiński, E. 2004. Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo narodowe. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Wróblewski, T. 2016. Europa po Europie, Wprost 5.
 • Zaorska, A. 2006. Ekspansja inwestycyjna korporacji transnarodowych. Obecne przemiany i ich implikacje dla Polski, in: W. Jakóbik (ed.), Gospodarka polska w procesie światowych przemian. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
 • Zielonka, J. 2007. The Quality of Democracy after Joiring the European Union, East European Politics and Societies 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447186

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.