PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1985 | nr 136 Z metodyki badań nad racjonalizacją rozwoju przemysłu | 74--83
Tytuł artykułu

Rezerwy produkcyjne w warunkach postępu technicznego w przemyśle

Warianty tytułu
Productive Reserves under Technical Progress in Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne stadium rozwoju techniki wywiera coraz większy wpływ na produkcję i wszystkie elementy składowe rozwoju sił wytwórczych tj. człowieka, środki pracy i przedmioty pracy. Wpływ ten w samym założeniu powinien być pozytywny. Ten pozytywny wpływ rozwoju technicznego określa jako postęp techniczny. Postępem technicznym określamy, w związku z tym takie zmiany w technice i technologii produkcji oraz w samych wyrobach, które przynoszą określone efekty ekonomiczno-społeczne. Są to zatem udoskonalenia dotyczące rzeczowych czynników produkcji i sposobów ich zastosowania w procesach wytwórczych. W tym ujęciu nie zalicza się do postępu technicznego udoskonaleń dotyczących organizacji pracy. Zjawisko to określa się jako postęp organizacyjny i jego istota polega na modyfikacji zadań i uprawnień robotnika zbiorowego jakim jest załoga jednostki wytwórczej. Nie zalicza się również do postępu technicznego wzrostu kwalifikacji załogi. Należy jednak dostrzegać związki jakie występuję między postępem technicznym i organizacyjnym. W polskiej literaturze ekonomicznej związki te dostrzegano już dość dawno. Między innymi zajęła się tym problemem E. Hołdowska. Wyróżnia ona zmiany organizacyjne współdziałające z postępem technicznym i składające się na jego istotę oraz "niezależne zmiany organizacyjne". Należy również podkreślić, że postęp techniczny nie może być traktowany jego cel sam w sobie. Decydującym bowiem kryterium stosowania jest opłacalność, która wiąże się z pełniejszą realizacją celu produkcji socjalistycznej. Celem tym jest zaspakajanie potrzeb społecznych w optymalnych warunkach co implikuje optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego, którym dysponuje to społeczeństwo. Optymalizacja wykorzystania potencjału produkcyjnego polega nie tylko na możliwie pełnym wykorzystaniu zasobu i właściwości czynników produkcji, lecz w znacznej mierze na dostosowaniu produkcji do bieżących i przyszłych potrzeb społecznych. (fragment tekstu)
EN
Under technical progress, one of which basic aims in optimization of utilization of production potential, the phenomenon of release of productive reserves should appear. However, there emerges a question whether in the course of implementing technical progress certain difficulties in the utilization of the production factors, which could contribute to the appearance of new productive reserves, do not emerge. This question is the subject of interest of the author of the present paper. This question was analysed separately in basic directions of technical progress impact. These directions are: changes in the technics of production, manufacturing technology and improvement of products. As the result of considerations, it was stated that new solutions in technics and manufacturing technology and in the products themselves, create better conditions for production processes which in consequence leads to release of the existing productive reserves. Simultaneously, however, implementation of technical progress often causes temporary difficulties, which appear because of destroying the old conditions of manufacturing, which the reason of creating new productive reserves. In this light - according to the author - under implementation of technical progress to production, the question of productive reserves cannot be treated accidentally. These reserves are an objective phenomenon requiring systematic studies. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • B. Miszewski: Postęp ekonomiczny w gospodarce przemysłowej. Warszawa: PWE 1968.
  • Cz. Glinkowski: Badanie rezerw produkcyjnych dla potrzeb bieżącego sterowania działalnością przedsiębiorstw przemysłowych. Doskonalenie Kadr Kierowniczych. Warszawa: IOZiDK 1981 z. 4.
  • E. Hołdowska: Czynnik organizacyjny w postępie technicznym. Warszawa: PWE 1968.
  • Słownik wyrazów obcych. Wyd. 3. Warszawa PWN 1959.
  • W. Spruch: Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii. Warszawa: PWN 1976.
  • Z. Heidrich: Rezerwy produkcyjne i ich wykorzystanie, Warszawa: PWE 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447234

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.