PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1987 | nr 124 Studia i przyczynki młodych pracowników nauki | 73--82
Tytuł artykułu

Próba interdyscyplinarnego ujęcia badań nad postępem technicznym

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępowe przemiany techniki stanowią przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych, z których każda upatruje w nich odmienne cele, funkcje, efekty oraz kryteria pomiaru. Należy jednak pamiętać o tym, że wyjaśnienie rozległej problematyki tych przemian wymaga połączonych wysiłków badaczy różnych profesji i specjalności. Pakt ten wykorzystali naukowcy Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej realizując od 15 lat nową koncepcję badań określoną jako technology assessment. Prezentowane rozważania nie pretendują do miana traktowania ich jako wkładu w nurcie badań wartościowania techniki. Ich zasadniczym celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że znalezienie wspólnej płaszczyzny badań postępu technicznego w ekonomii i socjologii pozwoliłoby rozpowszechnić pogląd, iż rozwój techniki nie jest celem samym w sobie, ale jedynie środkiem do zaspokojenia coraz to nowych zapotrzebowań społecznych. Sformułowany przedmiot niniejszego artykułu jest wynikiem przekonania, że problematyka postępu technicznego w czystej interpretacji ekonomicznej "uboga" jest w swej treści społecznej, natomiast ograniczenie jej do zasięgu rozważań socjologicznych wyklucza ją z kręgu zainteresowań praktyki gospodarczej. W związku z tym połączenie wysiłków badawczych przedstawicieli tych dwóch pokrewnych nauk społecznych pozwoliłoby wyznaczyć taki kierunek postępu technicznego, który byłby optymalnym kompromisem pomiędzy osiąganymi efektami a kosztami płaconymi przez społeczeństwo. Poszukiwania wspólnej płaszczyzny należy rozpocząć od prześledzenia aktualnych kierunków badań nad postępem technicznym prowadzonymi zarówno przez przedstawicieli ekonomii jak i socjologii. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Charkiewicz: Modernizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. Prognozowanie i projektowanie, Warszawa 1978 r.
 • A. Dinter, Pracowniczy ruch racjonalizatorski jako jedno ze źródeł postępu technicznego w przemyśle, w: Zmiany społeczne i postęp techniczny, praca zbiorowa pod red. B. Gałęskiego, Wrocław 1971 r.
 • A. Gniazdowski: Badania - Wdrożenia. Rola placówek badawczych we wdrażaniu innowacji technicznych, Warszawa 1977 r.
 • A. Marshall: Principles of Economics, London 1910 r.
 • A. Matejko: Człowiek i technika. Wybór prac uczonych radzieckich, Warszawa 1964.
 • A. Okuniewski: Rola postępu techniczno-organizacyjnego w kształtowaniu zatrudnienia i podziału pracy, w: Postęp techniczny w procesie reprodukcji, pod red. C. Józefiaka i J. Mujżela, Warszawa 1976 r.
 • A. Osipow: Postęp techniczny a zmiany w strukturze zawodowej klasy robotniczej, w: Socjologia w ZSRR, Warszawa 1966 r.
 • A. Ott: Zur Okonomischen Theorie des technischen Fortschritts, w: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkunggen des technischen Fortschritts, Dusseldorf 1974 r.
 • A. Pigou: The Economics of Welfare, London 1922 r.
 • A. Skrzypek: Postęp techniczny i jego wpływ na zatrudnienie w gospodarce socjalistycznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1967 r., nr 2
 • B. Gałęski: Innowacje a społeczność wiejska, Warszawa 1971.
 • Bodźce wdrażania postępu techniczno-organizacyjnego i warunki ich skuteczności w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. J. Mujżela, Warszawa 1977 r.
 • E. Hołdowska: Czynniki organizacyjne w postępie technicznym, Warszawa 1968 r.
 • E. Pełka-Palińska: Funkcjonowanie instytutów resortowych, w: Zmiany społeczne i postęp techniczny, praca zbiorowa pod red. B. Gałęskiego, Wrocław 1971 r.
 • E. Talejko: Społeczne warunki rozwoju ruchu racjonalizatorskiego, w: Socjologiczne problemy przedsiębiorstwa przemysłowego, praca zbiorowa pod redakcją A. Sarapaty, Warszawa 1965 r.
 • Ekonomiczny mechanizm procesów innowacyjnych, praca zbiorowa pod red. W. Cabana i J. Mujżela, Warszawa 1975 r.
 • F. Budziński: Rola postępu naukowo-technicznego w rozwoju gospodarczym, Wrocław 1972 r.
 • F. Znaniecki: The Social Role of the Man Knowledge, New York 1940.
 • G. Kraus: Społeczne aspekty wdrażania postępu technicznego w górnictwie węgla kamiennego, Katowice 1968 r.
 • H. Król: Postęp techniczny a kwalifikacje, Warszawa 1970 r.
 • J. Bukowski: Rozwój techniki a rozwój społeczny, Warszawa 1968 r.
 • J. Gładys: Społeczne koszty procesów innowacyjnych, Problemy Organizacji 1981, nr 1.
 • J. Gordon: Zarys ekonomiki postępu technicznego, Warszawa 1971 r.
 • J. Lisikiewicz, recenzja pracy K. Wandelta: Istota i rodzaje postępu technicznego, Poznań 1960, zawarta w Ekonomiście 1961, nr 5.
 • J. Lisikiewicz: Postęp techniczny a wydajność pracy w przemyśle, Warszawa 1963 r.
 • J. Mujżel: Przedsiębiorstwo w procesie innowacyjnym, w: Bodźce wdrażania postępu techniczno-organizacyjnego i warunki ich skuteczności w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. J. Mujżela, Warszawa 1977 r.
 • J. Solarz: Postęp techniczny w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wrocław 1972 r.
 • J. Szczepański: Społeczne warunki i społeczne skutki postępu technicznego, w: Odmiany czasu teraźniejszego, Warszawa 1973 r.
 • J. Szczepański: Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia, Warszawa 1973.
 • K. Oryl: Systemy społeczno-gospodarcze a warunki postępu technicznego, Poznań 1979.
 • K. Szymański: Innowacje w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa 1979.
 • K. Wandelt: Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym, Poznań 1972 r.
 • L. Zacher: Zmiany strukturalno-jakościowe w gospodarce w dobie rewolucji naukowo-technicznej, Warszawa 1977 r.
 • M. Zawadzki: Wartościowanie techniki, Przegląd Organizacyjny 1979 nr 1.
 • P. Nijkamp: Theory and Application of Environmental Economics, Amsterdam, New York, Oxford 1977 r.
 • S. Czarnowski: Wędrówka narzędzia, w: Studia z teorii kultury, Dzieła T. I, Warszawa 1961 r.
 • S. Kowalewska: Instytucje naukowo-badawcze a postęp techniczny, w: Zmiany społeczne i postęp techniczny, praca zbiorowa pod red. B. Gałęskiego, Wrocław 1971 r.
 • S. Szefler: Postęp techniczny a życie człowieka, Warszawa 1966 r.
 • U. Wojciechowska: Finansowanie postępu technicznego, Warszawa 1964 r.
 • W. Krajewski: Pojęcie rozwoju i postępu, w: Założenia teoretyczne badań nad. rozwojem historycznym, pod red. J. Kmity, Warszawa 1977 r.
 • W. Makarczyk: Kierunki badań na procesami przyswajania i dyfuzji innowacji, w: Zmiany społeczne i postęp techniczny, praca zbiorowa pod red. B. Gałęskiego, Wrocław 1971 r.
 • W. Spruch: Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii, Warszawa 1973 r.
 • Walentinowa: O cechach psychicznych osobowości robotnika związanych z treścią pracy, w: Socjologia w ZSRR, Warszawa 1966 r.
 • Z. Dobrska: Istota postępu technicznego. Ekonomista 1963, nr 2.
 • Z. Kowalewski: Niektóre problemy funkcjonowania instytucji naukowo-badawczych, w: Nowatorzy w zakładzie przemysłowym, praca zbiorowa pod red. S. Kowalewskiej, Wrocław 1968 r.
 • Zmiany społeczne i postęp techniczny, praca zbiorowa pod red. B. Gałęskiego, Wrocław 1971 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447274

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.