PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1987 | nr 124 Studia i przyczynki młodych pracowników nauki | 103--119
Tytuł artykułu

Innowacje i konflikty w organizacjach gospodarczych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obserwacje praktyczne, jak i wszystkie współczesne koncepcje teoretyczne dowodzą, że ustrukturalizowanie organizacji i ich otoczenia podlega ciągłym zmianom i co więcej zmiany te charakteryzuje nieustanna akceleracja. Taka sytuacja zmusza organizacje do podejmowania rozmaitych procesów adaptacyjnych, jeśli przyjmie się, że konieczność przetrwania leży u podstaw ich funkcjonowania. Organizacje gospodarcze jak dotychczas nie zaakceptowały i bez ryzyka można twierdzić, iż także w przyszłości będą przeciwdziałać postępującemu procesowi kostnienia ich wewnętrznej budowy i więzi z otoczeniem. Jedną z metod przystosowywania się do wewnętrznych i zewnętrznych wymagań, jaką dysponują organizacje, są procesy innowacyjne. Organizacje gospodarcze z uwagi na swój społeczny charakter nie pozostają również wolne od konfliktów związanych immanentnie z działaniami ludzi. Przypuszczać więc można, że w związku ze wspólnym społeczno-gospodarczym obszarem występowania i konfliktów, i innowacji istnieją pomiędzy nimi wzajemne więzi, że są to zjawiska w jakiś sposób obopulnie uwikłane. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wzajemnego oddziaływania procesów innowacyjnych i procesów powstawania i przezwyciężania konfliktów organizacyjnych w organizacjach gospodarczych. Tak sprecyzowany cel określa przedmiot pracy, którym są innowacje i konflikty organizacyjne zachodzące w organizacjach gospodarczych. Przyjęcie systemowego podejścia do rozwiązywania problemu ułatwia przezwyciężenie bariery oddzielającej organizacje od otoczenia. Pozwala ponadto uwzględnić fakt nierozerwalnej jedności organizacji i otoczenia oraz silnej zależności procesów zachodzących w organizacji od warunków i ograniczeń stawianych przez otoczenie. Szczególną uwagę zwrócono na element świadomościowy tkwiący w organizacjach gospodarczych. Jego wyrazem są postawy, morale, etyka, potrzeby, cele, kreatywność oraz podatność na zmiany ich uczestników. Czynniki te, jakkolwiek zapewne swoiście powiązane w każdej konkretnej organizacji, znajdują swe źródło w otoczeniu, jego aktualnym stanie i tradycji. Autorzy uznali, iż koncepcja czynników organizacji pozwala na systemowe ujęcie przedmiotu dociekań. Stąd przyjęcie pojęcia czynników organizacji za punkt wyjścia do prób poszukiwań wzajemnego uzależnienia innowacji i konfliktów oraz ich wpływu na organizację i jej otoczenie. Struktura artykułu została oparta o przebieg procesu innowacyjnego, na tym tle są rozpatrywane wyżej zasygnalizowane sprzężenia. Ułatwieniu percepcji całości ma służyć wyjaśnienie niektórych użytych pojęć już na początku artykułu. Podyktowane jest to bądź tym, że jedne z nich, jak mniemają autorzy, nie były dotychczas publikowane w stopniu tak szerokim na jaki zasługują (koncepcja czynników organizacji), bądź są przykładem tzw. "terminologicznej dżungli w teorii organizacji i zarządzania" i przez to wymagają określenia, jak się je tutaj pojmuje. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Aregger K., Innovation in sozialen Systemen, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgard 1980.
 • Beckhard R., Organization Developement: Strategies and Models, New York 1970.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 • Felder D.W., Sprzeczność i konflikt. W: Poznańskie studia z filozofii nauki. Założenie dialektyki, PWN, Warszawa-Poznań 1972.
 • Fimińska R., Frąckowiak E., Strukturalne uwarunkowania procesu innowacyjnego w organizacjach, niepublikowany maszynopis, Poznań 1981.
 • Gabela E., Ansatzpunkte für ein betriebswirtschaftliches Krisenmanagement. W: Zeitschrift fur Organisation, 1981, nr 3.
 • Gebert D., Innovation-Organisationstrukturelle Bedingungen innovatorischen Verhaltens. W: Zeitschrift fur Organisation, 1979, nr 5.
 • Guest R.H., Organizational Change: The Effect of Successful Leadership, Homewood Ill. 1962.
 • Kasprzyk S., Innowacje - od koncepcji do produkcji, IW CRZZ, Warszawa 1980.
 • Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa 1982.
 • March G., Simon H.A., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964.
 • Matejko A., Więź i konflikt w zakładzie pracy, KiW, Warszawa 1969.
 • Organizacja przedsiębiorstwa. Teoria-praktyka, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1972.
 • Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 • Przyczyny polskich kryzysów - Rozmowa z prof. dr hab. H. Kubiakiem. W: Zdanie, 1982, nr 1.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa 1980.
 • Simon H.A., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa 1976.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 • Solarz J., Innowacje w organizacjach gospodarczych, PWE, Warszawa 1981.
 • Stene E.O., An Approach to a Science of Administration. W: American Political Science Review, 1940, nr 12.
 • Sztumski J., Konflikt w miejscu pracy, IW ORZZ, Warszawa 1979.
 • Trebesch K., Innovationsfordernde Organisationstrukturen. W: Industrielle Organisation, 1973, nr 6.
 • Wiakkieriew F., Sprzeczność przedmiotowa i jej model teoretyczny. W: Sprzeczność dialektyczna, praca zbiorowa, KiW, Warszawa 1981.
 • Whietfield, Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 • Witczak H., Funkcje organizowania w zarządzaniu systemem gospodarującym, niepublikowana praca doktorska (maszynopis), Poznań 1980.
 • Witte E., Innovationsfahige Organisation W: Zeitschrift fur Organisation, 1973, nr 1.
 • Zawiślak A.M., Szkice o zarządzaniu. Z problematyki działania korporacji przemysłowych, PWN, Warszawa 1975.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1974.
 • Zimniewicz K., Kilka uwag o kryzysie w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie w warunkach kryzysu, zbiór referatów na konferencję TNOiK, Wyd. TNOiK, Poznań 1982.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447278

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.