PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 34--44
Tytuł artykułu

Prawo do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim - zarys problematyki w perspektywie praktycznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Right to Health in the Polish Law - an Outline of the Issues in the Perspective of Practical
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia rozważania odnoszące się do wyrażonego w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej "prawa do ochrony zdrowia", konkretyzowanego następnie w ustawodawstwie polskim zaliczanym do prawa medycznego (prawa zdrowia publicznego). Zagadnienie prawa do ochrony zdrowia (prawa do opieki zdrowotnej), prezentowane jest w wymiarze praktycznym - na podstawie obserwacji autora dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju. Rozważania mają za cel przedstawienie idei regulacji ustrojowej prawa do ochrony zdrowia, w szczególności ze względu na jej złożony i mogący podlegać różnorodnym ocenom, charakter. Uwarunkowania praktyczne związane z realizacją tego prawa odnosić się będą przede wszystkim do kwestii dostępności do świadczeń zdrowotnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents considerations relating to the expressed in the Constitution of the Polish Republic "right to health", in Polish legislation classified as a medical law (law of public health). The issue of the right to health (right to health care), is presented in practical terms - on the basis of the authors observations on the functioning of the health care system in Poland. Considerations are for the purpose of presenting the idea of regulating the political right to health, in particular due to its complex and which could be subject to various assessments, character. Practical considerations related to the implementation of this law will apply primarily to the issue of accessibility to health services. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
34--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
Bibliografia
 • Bieżanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Wydanie V zmienione, Warszawa 1998.
 • Getzen T., Ekonomika zdrowia, Wydanie pierwsze, Warszawa 2000.
 • Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.
 • Nestorowicz M., Prawo medyczne, Wydanie VIII, Toruń 2007.
 • Przyborowska-Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne, Wybór dokumentów, Wydanie V zmienione i uaktualnione, Lublin 1998.
 • Safian M., Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998.
 • Skrzydło W. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Wydanie pierwsze, Lublin 1997.
 • Włodarczyk C., Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Warszawa 2010.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.
 • ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst pierwotny Dz. U. Nr 91, poz. 40.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, która została ogłoszona w dniu 26 marca 1997 r., Dz. U. Nr 28, poz. 153.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/03; OTK-A 2004/1/1
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 maja 2006 r., IAca 1266/05.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2007 r., I FSK 477/06; ONSAiWSA 2008/2/32.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2008 r., IV SA/Wr 590/07.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447324

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.