PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 45--61
Tytuł artykułu

Stosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Application of the General Principles of Administrative Proceedings in Administrative Enforcement Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań w niniejszym opracowaniu są zasady postępowania administracyjnego, które mają zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosowanie zasad postępowania administracyjnego musi uwzględniać specyfikę postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że tylko niektóre zasady postępowania administracyjnego można przenieść na grunt postępowania egzekucyjnego w identycznym brzmieniu jakie nadają im przepisy kodeksu postępowaniu administracyjnego. Analiza zasad ogólnych postępowania administracyjnego i egzekucyjnego pozwala stwierdzić, że nie mają one tylko cech wytycznych pozostawionych bez sankcji procesowych. Należy mieć na uwadze, iż zasady uregulowane w k.p.a. nie są tylko dezyderatami czy postulatami nauki, bądź nie wiążącymi zaleceniami. Stanowią normy prawne obowiązujące. Ustanawiają ramy prawne działania organów stosujących przepisy zawarte w k.p.a. Ich ocena dokonywana jest przez uczestników postępowania i sądy administracyjne z takim skutkiem prawnym jak naruszenie jakiegokolwiek przepisu prawa materialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of research in this paper are the rules of administrative procedures that apply in enforcement proceedings in administration. Applying the principles of administrative proceedings we must take into consideration that enforcement proceedings is very specific. This means that only some of the administrative procedures can be transposed to the enforcement proceedings in the same terms like in the Code of Administrative Proceedings. Analysis of the general principles of administrative and enforcement procedures lead to the conclusion that they are not only characteristics of the guidelines left without the sanction process. It should be kept in mind that the principles stated in the Code of Administrative Proceedings are not only demands of science or not just recommendations. They constitute the legal norms. Establish a legal framework for operation of applying the rules stated in the Code of Administrative Proceedings. Their assessment is carried out by parties to the proceedings and administrative courts with the legal effect as a breach of any provision of substantive law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydanie IV, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Wydanie III, Zakamycze 2005.
 • Hauser R., Skoczylas A. (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Wyd. 7, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2014.
 • Jakimowicz W. (red.), Przewodnik po prawie administracyjnym, LEX, Warszawa 2013.
 • Jędrzejewski T., Masternak M., Rączka P., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2006.
 • Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Kmiecik Z., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, 3 wyd., LEX, Warszawa 2014.
 • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Możyłowski P., Przedsiębiorca jako zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wybrane zagadnienia, [w:] P. Możyłowski (red.), Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego, EUST, Radom 2014.
 • Możyłowski P., Oleksiuk A., Kompendium wiedzy z podstaw zarządzania i postępowania egzekucyjnego. Podręcznik akademicki, WSNSiT, Radom 2013.
 • Ochendowski E., Postępowanie administracyjne. Ogólne, egzekucyjne i sądowo administracyjne. Wybór orzecznictwa, Wyd. VI, Toruń 2014.
 • Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Rojewski M., Suławko-Karetko A., Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo, 3 wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Staniszewski M., Egzekucja obowiązków podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Ura E., Ed. Ura, Prawo administracyjne, Wyd. VI, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Wierzbowski M. (red.), Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, 8 wyd., C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2013 , poz. 267 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.
 • Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, Dz. U. z 2014 r., poz. 1494.
 • Orzeczenie NSA z dnia 12.11.1992 r., sygn. akt V SA 721/92, ONSA 1992, z. 3-4, poz. 95.
 • Orzeczenie NSA z 22.03.1996 r., sygn. akt SA/Wr 1996/95, ONSA 1997, z.1, poz. 35.
 • Orzeczenie NSA z dnia 10.04.1989 r., sygn. akt 1198/88, ONSA 1989, Nr 1, poz. 36.
 • Orzeczenie NSA z dnia 12.10.1987 r., sygn. akt IV SA 334/87, GAP 1988, Nr 2, s. 42.
 • Orzeczenie NSA z dnia 07.12.1984 r., sygn. akt III Sa 729/84, ONSA 1984, z. 2, poz. 117.
 • Orzeczenie NSA z dnia 04.06.1982 r., sygn. akt I SA 258/82, ONSA 1982, z. 1, poz. 54.
 • Orzeczenie SN z dnia 25.11.1990 r., sygn. akt III ARN 28/90, OSP 1990, z. 3, poz. 56.
 • Orzeczenie WSA w Warszawie z dnia 09.07.2008 r., sygn. akt I SA/Wa 136/08 http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/wrx5s/wsa,I-SA-Wa-136-08, [dostęp 18.08.2015 r.].
 • Orzeczenie WSA w Warszawie z dnia 29.04.2008, sygn. akt I SA/Wa 1766/07, http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/gypdd/wsa,I-SA-Wa-1766-07 [dostęp 18.08.2015 r.].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447326

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.