PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 77--104
Tytuł artykułu

Ewolucja zasad polityki gospodarczej - zarys teorii

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of Economic Policy - an Overview of the Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Władze gospodarcze, prowadząc politykę gospodarczą mogą dążyć do osiągnięcia różnych celów. Priorytety w tym zakresie zmieniają się wraz z ewolucją gospodarki światowej i rozwojem myśli ekonomicznej. Współcześnie bodźcem do ożywionej dyskusji stały się nowe wyzwania, przed jakim stanęły gospodarki większości krajów na świece. Wyzwania, których siła wydaje się być znacznie mocniejsza niż to miało miejsce w przeszłości. Chodzi zwłaszcza o postępującą financjalizację procesów gospodarczych, narastanie globalnego zadłużenia, a także wzmożone przepływy kapitałowe, których podłoże coraz częściej ma charakter spekulacyjny. Potrzebę "zrewidowania" dotychczasowych zasad prowadzenia polityki gospodarczej, dowiódł zwłaszcza kryzys 2007+. Aby zapobiec jego pogłębieniu., większość krajów zmuszona były do podejmowania decyzji i działań, które w normalnych warunkach byłyby trudne do zaakceptowania. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji zasad polityki gospodarczej państwa, począwszy od merkantylizmu, poprzez szkołę klasyczną, keynesowską, monetaryzm, kończąc na współczesnej myśli ekonomicznej tj. nowej ekonomii keynesowskiej i nowej ekonomii klasycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic authorities conducting their policies may seek to achieve different goals. Priorities in this field are changing with the evolution of the global economy and the development of economic theories. Nowadays, a stimulus for discussion have become new challenges which faced the economies of most countries worldwide (growing importance of finance in the course of economic processes, increase global debt as well as capital flows which are mostly speculative). The aim of the article is to present the evolution of economic policy from the period of mercantilism, through classical economics school, keynesian, monetarist, ending with the contemporary economic thinking - the new keynesian economics and new classical economics. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Shiller R.J. (2010), Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Bednarczyk J.L. (1990), Polityka pieniężna przeciw inflacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bednarczyk J.L. (2007), Sporne kwestie teorii stóp procentowych, w: J.L. Bednarczyk (red.), Teoria i polityka stóp procentowych, Politechnika Radomska, Radom.
 • Bednarczyk J.L. (2010), Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego jako narzędzie przezwyciężania kryzysu w strefie euro, w: W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Zeszyty Naukowe nr. 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Cantillon R. (1965), Essay on the Nature of Trade, w: Edvin Dean (ed.), The Controversy over the Quantity Theory of Money, Boston.
 • Fisher I. (1965), The Purchasing Power of Money, w: Edvin Dean (ed.), The Controversy over the Quantity Theory of Money, Boston.
 • Friedman M. (1956), The Quantity Theory of Money. A Restatement, w: M. Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, The University of Chicago Press.
 • Friedman M. (1959), The Demand for Money. Some Theoretical and Empirical Results, The Journal of Political Economy, No. 4.
 • Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Lucas R.E. (1976), Econometric Policy Evaluation: A Critique, Carnegie -Rochester Conference Series on Public Policy, No. 1.
 • Lucas R.E., Sargent T.J. (1978), After Keynesian macroeconomics w: After the Philips Curve: Persistence of High Inflation and High Unemployment, Federal Reserve Bank of Boston, Boston.
 • Merkantylizm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII wieku (1958), PWN, Warszawa.
 • Miłaszewicz D. (2004), Retrospektywne ujęcie roli państwa w gospodarce w myśli ekonomicznej, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok LXVI, Zeszyt 3; www.repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6746/1/11 Danuta Miloszewicz (dostęp:15.02.2016)
 • Munn T. (1895), England's Treasure by Foreign Trade, Macmillan and Co., London.
 • Okun A.M. (1970), The Political Economy of Prosperity, Brookings Institution, Washington D.S.
 • Phillips A.W. (1958), The Relation between Unemployment and the Rate of Change on Money Wage Rates in the United Kingdom 1861-1957, Economica, New Series, Vol. 25, No. 100; http://people.virginia.edu/~lc7p/202/Phillips58.pdf (dostęp: 04.02.2016)
 • Ricardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 • Say J.B. (1803), Treatise on Political Economy; http://oll.libertyfund.org/titles/274 (dostęp: 17.02.2016)
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 • Sobol M. (2008), Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro, CeDeWu, Warszawa.
 • Wojtyna A. (1988), Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447330

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.