PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 14 | nr 3 | 155--163
Tytuł artykułu

The Patchwork of Land as a Problem Restricting the Development of Rural Areas

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Szachownica gruntów problemem ograniczającym rozwój obszarów wiejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Występowanie szachownicy gruntów jest jednym z głównych czynników wpływających negatywnie na produkcję rolną. Grunty znajdujące się w szachownicy zewnętrznej mogą być w pełni wykorzystywane rolniczo, jednak koszty produkcji rolniczej są wyższe, a dochód z gospodarstwa mniejszy. Układy przestrzenne gruntów indywidualnych wsi na przestrzeni wieków ulegały ciągłym przemianom, co doprowadziło do ich wadliwości poprzez wystąpienie rozdrobnienia oraz rozproszenia działek ewidencyjnych, braku dojazdu czy dużych odległości od siedliska. W artykule dokonano szczegółowych badań układu przestrzennego gruntów indywidualnych w 29 wsiach gminy Cyców, położonej w powiecie łęczyńskim, województwie lubelskim. Badaniom podlegało rozdrobnienie działek właścicieli indywidualnych, układ gruntów, rozproszenie działek ewidencyjnych. W pracy obliczono również wskaźnik kształtu granic zewnętrznych dla analizowanych wsi. Z uwagi na fakt, iż kształt wsi jest jedną z najtrudniejszych właściwości do mierzenia, w badaniach, wskaźnik kształtu dla każdej wsi obliczono poprzez zastosowanie współczynnika rozwinięcia granic przy przyjęciu za figurę wzorcową kwadratu. Do obliczeń wykorzystano obwód rzeczywisty wsi oraz jej powierzchnię. Przedstawiono również rozmiary gruntów różniczan zamiejscowych oraz miejscowych z gminy Cyców pod względem powierzchni i liczby działek, a także liczby właścicieli. (abstrakt oryginalny)
EN
The patchwork of land is one of the main factors negatively affecting agricultural production. Lands located in the external patchwork can be fully used for agricultural production, but the production costs are higher, and the income from the farm is smaller. The spatial layout of individual land in villages has undergone continuous changes over the centuries, which has led to their defectiveness through the occurrence of fragmentation and scattering of plots, the lack of access or large distances from the farm house. The article presents a detailed study of the spatial layout of the individual land in 29 villages of the commune of Cyców, located in Łęczyński County, Lubelskie Voivodship. The subject of the research was the fragmentation of plots of individual owners, land layout, and scattering of cadastral plots. In this work the index of the external border shape for the analyzed village was also calculated. Regarding the fact that the shape of the village is one of the most difficult properties to measure in the research, the index of shape for each village was calculated by the use of the coefficient of the expansion of borders assuming a square as a model figure. Circumference of the actual village and its area were used for calculations. The sizes of land of local and external non-resident owners of the commune of Cyców were also presented in terms of area and number of plots and the number of owners. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
155--163
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • School of Engineering and Economics in Rzeszów, Poland
autor
 • School of Engineering and Economics in Rzeszów, Poland
Bibliografia
 • Dudzińska, M. 2012. "Szachownica gruntów rolnych jako czynnik kształtujący przestrzeń wiejską." Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich no. 2 (3):45-56.
 • Kocent-Zieliński, W. 1907. Jak usuwać szachownicę i przeprowadzać kolonizację gruntów. Warszawa: Druk Rubiszewskiego i Wrotnowskiego.
 • Kostrubiec, B. 1972. Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej. Problemy metodyczne, Prace Geograficzne/Polska Akademia Nauk. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN.
 • Król, Ż. 2014. "Charakterystyka szachownicy gruntów o układzie wstęgowym na przykładzie miejscowości Brzeziny gmina Puchaczów." Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (2):423-435.
 • Król, Ż., and P. Leń. 2016. "Szachownica gruntów indywidualnych wyznacznikiem pilności wykonania prac scalenia i wymiany gruntów." Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (2):311-322.
 • Leń, P. 2009. Rozmiary gruntów różniczan i możliwości ich likwidacji (na przykładzie wsi w powiecie Brzozów, województwo Podkarpackie). Paper read at XVII Ogólnopolska Konferencja z cyklu: " Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich" na temat: Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy, at Puławy.
 • Leń, P. 2012. "Prawidowości w rozmiarze występowania gruntów różniczan zamiejscowych na przykładzie wsi w powiecie Brzozów." Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (1):137-145.
 • Leń, P., and M. Mika. 2016a. "Analysis of the Flawed Spatial Structure of Land in Selected Villages of the South-Eastern Poland." Geomatics, Land Management and Landscape (2):107-119.
 • Leń, P., and M. Mika. 2016b. "The Impact of Socio-Economic Factors on the Size of the External Plot Patchwork on the Example of Brzustowiec Village, in the Łódzkie Voivodship." Geomatics, Land Management and Landscape 10 (2):43-51.
 • Noga, K. 1977. "Analiza międzywioskowej szachownicy gruntów na przykładzie wsi położonych w górnym dorzeczu Soły." Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa (7):153-170.
 • Noga, K. 2001. Metodyka programowania i realizacji prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym. Kraków: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 • Noga, K., and J. Schilbach. 1998. "Metodyka przekształcania wadliwej struktury przestrzennej rolnictwa w terenach górskich." Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (22):153-161.
 • Oliskiewicz-Krzywicka, A. 2012. "Zwartość obszaru i rozwój granic typowych wsi do końca XVIII wieku w świetle mierników liczbowych." Nauka Przyroda Technologie no. 6 (2):1-14.
 • Rabczuk, I. 1968. "Problem różniczan w pow. proszowickim woj. krakowskie." In Aktualne zagadnienia geodezji urządzeniowo-rolnej. Warszawa: Wydawnictwo Czasopism Technicznych NOT.
 • Sobolewska-Mikulska, K. 2009. "Metodyka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem wybranych procedur geodezyjnych w aspekcie integracji z Unią Europejską." Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja (44):3-148.
 • Sobolewska-Mikulska, K. ed. 2015. Współczesne scalania gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej, Geodezja i Kartografia. Seria monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447362

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.