PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 6 Zagrożenia globalne jako źródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie | 34--45
Tytuł artykułu

Spójność społeczno-ekonomiczna jako idea niwelowania dysproporcji w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw w strategii "Europa 2020" (perspektywa: Polska)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socio-economic Cohesion as an Idea to Close the Gaps in the Performance of Businesses in Strategy "Europe in 2020" (the Case of Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza działań na rzecz polskiej gospodarki podejmowanych przez UE w ramach poprawy spójności społeczno-ekonomicznej Europy w kontekście ich oddziaływania na przedsiębiorstwa. Wynikiem tej analizy będzie identyfikacja celów i kierunków polityki oraz wymiarów oddziaływania, identyfikacja programów wsparcia (perspektywa makro) oraz wskazanie kierunków tego oddziaływania bezpośrednio w przedsiębiorstwie (perspektywa mikro). Do diagnozy warunków spójności społeczno-ekonomicznej Europy wykorzystano wyniki raportu pt. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia opracowanego na zlecenie KE w 2014 roku, który uwzględniał nową perspektywę finansowania 2014-2020 [Raport 2014] oraz dokumenty strategiczne programów realizowanych w perspektywie roku 2020. Czynniki/obszary związane z rozwojem przedsiębiorstw zidentyfikowano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Artykuł wpisuje w się nurt dyskusji na temat poprawy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach ukształtowanych przez politykę i działania wspierające spójny rozwój Europy. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to identify the actions taken by the EU in order to improve socio-economic cohesion of Europe in the context of their impact on businesses. The authors have attempted to analyze the activity planned and financed in the years 2014-2020 and identified specific areas in enterprise that will receive support in order to reduce disparities. In this discussion have highlighted the role of the system perspective on the development of enterprises, which includes not only support for the factors directly linked with an enterprise but also the development of those that can be identified in the external environment. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
autor
 • Politechnika Rzeszowska, absolwent
Bibliografia
 • Bukowski S.I., 2011, Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów oraz krajów Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Churchill N., Lewis V., 1983, The five stages of small business growth, "Harvard business Review" May-June.
 • Czerwińska-Lubczyk A., Michno A., Mączyńska A., 2013, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego, "Journal of Management and Finance ", nr 4, część I.
 • Eurostat 2014, GDP per capita in Index (EU28=100), http://epp.eurostat.ec.europa. eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
 • Fadil N., 2012, The growth choices of French listed SMEs, "International Business Research", nr 6.
 • Filip P., Grzebyk M., 2014, Zarządzanie i organizacja pracy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Fundusze Unijne dla oświaty, http://www.fundusze.uj.edu.pl/fundusze/fundusze-strukturalne-2014-2020, http://www.fundusze.uj.edu.pl/documents/31275205/4f0697b0-3a87-4df9-87a 9-4dfa31cdb00c
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2009, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE.
 • GiurcâVasilescu L., Popa A., 2012, Venture capital - opportunities and limits in financing the SME, "Agricultural Management / Lucrari Stiintifice", seria I, Management Agricol, nr 3.
 • Gorynia M., Kowalski T., 2008, Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, "Ekonomista", nr 1, 51.
 • Jabłoński Ł., 2014, Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 37 (1/2014), s. 181.
 • Kalina-Prasznic U. (red.), 2005, Leksykon polityki gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, hasło: kohezja.
 • Kokocińska M., 2012, Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, UE, Poznań.
 • Liberda Z.B. (red.), 2009, Konwergencja gospodarcza Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Matejun M., 2008, Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań w mikroregionie łódzkim [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. red., Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Ministerstwo Ochrony Środowiska, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 20142020, http://www.fundusze.uj.edu.pl/documents/31275205/d76decfe-2871-4ed9-b597-18-6539 d9c378
 • Mitek A., Micuła I., 2012, Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych, Studia i Prace WNEiZ, nr 28/2012.
 • Mokrosińska D., 2011, Polityka kohezji w UE [w:] Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów oraz krajów Unii Europejskiej, red. S.I. Bukowski, Difin, s. 30-56.
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020, http://www. fundusze.uj.edu.pl/documents/31275205/595fedc9-5567-4a20-b39f-16863057e3de
 • Raport 2014, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Planowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty Raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, KE, Bruksela 2014, http://ec.europa.eu/regional_ poli-cy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_ pl.pdf
 • Sopińska A., 2010, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Szlachta J., 2011, Spójność terytorialna traktatowym wymiarem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SHG, Warszawa.
 • Umowa partnerska 2014, Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020, http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-poland_pl.pdf
 • Wasilczuk J., 2004, Główne podejścia teoretyczne do zagadnienia wzrostu małych firm [w:] Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 • Wiatrak A.P., 2005, Wiedza i kapitał intelektualny jako źródła nierówności gospodarczych i społecznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 7, Kapitał ludzki i intelektualny, red. M.G. Woźniak, cz. II, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Wosiek M., 2012, Regionalne zróżnicowania kapitału intelektualnego [w:] Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 2: Modernizacja, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2014, Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 37 (1/2004). Wyborcza, 2014, http://info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/pkb+%C5%
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447434

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.