PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 6 Zagrożenia globalne jako źródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie | 59--70
Tytuł artykułu

Stan finansów samorządowych u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The State of Local Government Finances at the Beginning of the New Financial Perspective of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2013. Szczególnej ocenie poddano kondycję finansową gmin i miast na prawach powiatu, ukazując ich sytuację na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęty w opracowaniu okres badań pozwoli ocenić sytuację finansową samorządów na tle zmieniających się uwarunkowań makroekonomicznych, a także w kontekście przejścia do nowego etapu finansowania w ramach programów UE (2014-2020). Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz opracowań Ministerstwa Finansów, a także danych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. (fragment tekstu)
EN
The aim of the study is to assess the financial situation of municipalities in Poland in the years 2007-2013. The analysis was carried out by using the following division of municipalities: rural, urban-rural and urban areas (city with district rights were distinguished). Various indicators were used to assess the financial situation of municipalities: total income and own income per inhabitant of municipality, financial independence, the ability to realize the investments, budget outturn and the operating result, debt. Financial situation of polish municipalities worsened in 2007-2013. Both range of financial autonomy of municipalities and investment opportunities decreased. At the same time the financial results worsened and the debt increased. As a result, there has been a reduction of local government investments. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl (dostęp 14.11.2014).
 • Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2013, Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2010, Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 • Fundusze Europejskie 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx (stan na 24.11.2014).
 • Gonet W., 2013, Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Kobiałka A., 2013, Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Lubelszczyzny [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Wrocław.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa.
 • Markowska-Bzducha E., 2008, Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Kańduła, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Raport z postępu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPod-sumowania/poziom/Documents/RP0_raport_2012_1522013 .pdf (stan na 21.11.2014).
 • Sońta W., 2010, Formy wykorzystania mienia komunalnego, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007-2013, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, www.rio.gov.pl
 • Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na 30 czerwca 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.mir.gov.pl/ministerstwo/Rozeznanie_rynku/Documents/Monitor_Regional-ny_2014-06-30.pdf (stan na 21.11.2014).
 • Surówka K., 2013, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., 2013, Kto bierze z Unii, "Wspólnota", nr 22.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U. z 2014 r., poz. 1146.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz.U., nr 249, poz. 2104 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U., nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Wojciechowski E., 2012, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa.
 • Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007-2013, Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl (dostęp 14.11.2014).
 • Zawora J., 2014, Samodzielność finansowa gmin w świetle uwarunkowań prawnych i samorządowych wydatków inwestycyjnych, "Finanse Komunalne", nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447438

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.