PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 6 Zagrożenia globalne jako źródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie | 97--108
Tytuł artykułu

Alternatywne formy finansowania polskich przedsiębiorstw - znaczenie i kryteria wyboru

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Alternative Ways of Financing Polish Enterprises - Importance and Selection Criteria
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym artykułu jest przedstawienie zakresu korzystania z zewnętrznych źródeł przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) jako alternatywnej formy finansowania działalności gospodarczej. Celem uzupełniającym jest ukazanie ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym istoty aktywności gospodarczej i utrzymania się przedsiębiorstw na rynku. Analizę struktury i form finansowania przedsiębiorstw w Polsce przedstawiono dla lat 2003-2012. Ponadto dokonano oceny stopnia korzystania z zewnętrznych form finansowania, przedstawiono bariery w ich korzystaniu oraz ukazano sposoby ich niwelowania. W toku postępowania analitycznego posłużono się badaniami wtórnymi opartymi głównie na raportach Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Rozwoju Innowacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innych instytucji monitorujących ten sektor oraz badaniami własnymi. (fragment tekstu)
EN
Currently majority of enterprises regardless of the legal form, type of conducted activities is forced to search for alternative ways of its financing. The main aim of the article is to present external sources of financing economic activity of polish companies, especially from small and medium-sized enterprises. Moreover, the obstacles in using external financing and ways of their eliminating were presented. Furthermore the assessment of level of facility in usage of such financing form was conducted. In the course of analytical proceedings secondary studies were used, which were based mainly on reports from Central Statistical Office , Innovation Development Agency and Polish Agency for Enterprise Development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
autor
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
Bibliografia
 • Bielawska A., 2000, Finanse przedsiębiorstwa: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Brzozowska K., 2009, Znaczenie dostępu do informacji [w:] Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu, red E. Okoń-Horadyńska, PTE Warszawa.
 • Chynał H., 2008, Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Poradnik dla małych i średnich firm, Difin, Warszawa.
 • Chwistecka-Dudek H., 2009, Dywersyfikacja-strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza.
 • Dziawgo D., Zawadzki A., 2011, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Dziekański P., Olak A., Pytka S., 2014, Marketing terytorialny. Gmina i jej promocja, Wyd. WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Koszyce-Ostrowiec Świętokrzyski-Zagnańsk.
 • Filip P., Grzebyk M. (red), 2012, Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej, Internetowa Promocja Nauki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Filip P., Grzebyk M., 2006, Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadzie franczyzy - uwarunkowania formalno-prawne, aspekty ekonomiczne i antropologiczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg.
 • Finansowanie mikro-, małych i średnich firm, 2012, Agencja Rozwoju Innowacji, Warszawa.
 • Gierusz B., 2008, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/Przedsiebiorczosc w Polsce 2010 druk pdf, Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, lipiec 2010.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgwf_zmiany_strukturalne_grup_podmiotow_2011.pdf
 • http://www.stat.gov.pl/gus/5840_823_PLK_HTML.htm, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2004-2008, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2011.
 • http://www.efl.pl/finansowanie/EFL_Raport_MSP_pod_lup.pdf http://www.arisa.com.pl/aktualnosci.php/88
 • Łyszczak M., 2010, Podstawy gospodarki finansowej spółki [w:] Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, PWN, Warszawa.
 • Raport Finansowanie mikro- małych i średnich firm, Agencja Rozwoju Innowacji, Warszawa 2012.
 • Sieradzka K., 2014, Polityka innowacyjności a rozwój przedsiębiorstw w Polsce [w:] Procesy innowacyjne a rozwój regionu, Pytlak K., Majerek D., Sieradzka K. i inni, Wyd. Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
 • Wolański R., 2012, Kredyty preferencyjne dla MSP, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Ekonomiczne Problemy Usług, nr 80, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447444

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.