PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 6 Zagrożenia globalne jako źródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie | 109--118
Tytuł artykułu

Nowa gospodarka a współczesne wyzwania w sferze personalnej organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Economy and the Present Challenges in the Personnel Area of Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja głównych trendów w sferze personalnej organizacji, które wynikają z globalnych zmian o charakterze społecznym i gospodarczym. Zmiany te mogą być analizowane zarówno w kontekście szans, jak i zagrożeń dla przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera analizę teoretyczną tychże trendów oraz ich wpływu na sposób realizacji funkcji personalnej w organizacji. (fragment tekstu)
EN
The main purpose of this paper consisted in the identification of the main trends in the personnel area of organization resulting from global social and economic changes. These changes can be analyzed both in the opportunities context and in the threats context for the organization. The paper contains the theoretical review of these trends and its influence on the way of realization the personnel function in the organization. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Antczak Z., 2005, Wirtualizacja funkcji personalnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 • Baruk A.I, 2006, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin.
 • Bieniok H., 2007, Zarządzanie talentami jako dźwignia wartości przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w organizacji, red. A. Lipka, S. Waszczak, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Borowska-Pietrzak A., 2011, Nowoczesne podejście do systemu oceny okresowej pracowników [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. M. Czerska, M. Gableta, Dom Organizatora.
 • Bugdol M., 2006, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Czerska M., 2012, Wpływ kultury na zachowania organizacyjne [w:] Przedsiębiorczość-natura i atrybuty, red. K. Jaremczuk, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
 • Czubasiewicz H., Grajewski P., 2006, Warunki skutecznego wdrażania koncepcji zarządzania wiedzą w organizacji [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu", nr 1104.
 • Davenport T.H., 2007, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer.
 • Gableta M., 2011, Interesy pracowników - przesłanki oraz podstawy ich rozpatrywania. [w:] Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, red. M. Gableta, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Gableta M., 1998, Potencjał pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie i wykorzystanie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Grajewski P., 2010, Uwarunkowania i paradygmaty jako kategorie opisu rzeczywistości [w:] Koncepcje zarządzania, red. M. Czerska, A. Szpitter, C.H. Beck.
 • Grzebyk M., 2006, Polityka personalna w firmie Alfa [w:] Przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji, red. R. Fedan, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer.
 • Janowska J., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE.
 • Jończak M., Woźny A., 2011, Czy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce, raport z badań, Deloitte Polska, on line: www.deloitte.com, data odczytu 01.12.2012.
 • Koziński J., 2000, Integracyjna rola zarządzania kadrami w nauce zarządzania [w:] Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, red. T. Listwan, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Lipka A., 2009, Kultura adhokracji a instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer.
 • Listwan T., Gableta M., 1998, Potencjał pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie i wykorzystanie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Listwan T., 2010, Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer.
 • Listwan T., 2009, Współczesne tendencje w zarządzaniu kadrami organizacji [w:] Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, red. T. Borys, P. Rogala, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 31.
 • Listwan T., 2010, Zarządzanie kadrami, C.H. Beck.
 • Markowska E., 2012, Budowa zespołu [w:] Organizacja zachowań zespołowych, red. R. Rutka, P. Wróbel, PWE.
 • Marzec I., 2001, Empowerment pracowniczy w dążeniu do doskonalenia organizacji, on line: www.zti.com.pl, data odczytu, 10.10.2012.
 • Mazurkiewicz A., 2012, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu zaufania, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", nr 4/2, red. M. Chmielewski, J. Sadkowska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Mendel T., 2001, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Morawski M., 2007, Zarządzanie pracownikami wiedzy, "Współczesne Zarządzanie ", nr 2.
 • Morawski M., 2009, Zarządzanie profesjonalistami, PWE.
 • Oleksyn T., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer.
 • Paszke H., 2001, Źródła dynamiki funkcji personalnej przedsiębiorstwa w Polsce (zarys analizy kontek-stualnej) [w:] Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, red. T. Listwan, S. Witkowski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 900.
 • Pocztowski A., 2001, Źródło przewagi. O potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, "Personel i Zarządzanie ", nr 2.
 • Rybak M., 2004, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN.
 • Sajkiewicz A., 2000, Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika, Poltext.
 • Świątkowski M., 2007, Dzielenie się wiedzą a wzrost wartości kapitału ludzkiego w organizacji [w:] Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w organizacji, red. A. Lipka, S. Waszczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
 • Walas-Trębacz J., 2012, Wpływ pracy zespołowej na efektywność przedsiębiorstwa [w:] Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi, red. M. Tyrańska, Difin.
 • Wawrzyniak B., 2002, Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy [w:] Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: studia przypadków, red. A. Ludwiczyński, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC.
 • Woźniakowski A., 2010, Partycypacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi a innowacyjność firm [w:] Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, red. S. Borkowska, C.H. Beck.
 • Zimniewicz K., 1991, Techniki zarządzania, PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447446

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.