PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 19 | 21--37
Tytuł artykułu

Czynniki modulujące układ immunologiczny człowieka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Factors Modulating the Human Immune System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Układ immunologiczny człowieka ma za zadanie chronić nas przed czynnikami zewnętrznymi, które nieustannie nękają organizm. Złożoność mechanizmów odporno- ściowych i powiązanie z innymi układami sprawia, że prawidłowa funkcja mechanizmów odpornościowych zależy od uwarunkowań genetycznych, wieku, kondycji zdrowotnej, aktywności fizycznej, stresu oraz diety. Na czynność układu immunologicznego ma również wpływ niedożywienie oraz otyłość, które w znacznym stopniu zaburzają podstawowe funkcje obronne mechanizmów odpornościowych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istotnego wpływu różnych czynników na aktywność układu immunologicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The human immune system is intended to protect us against external influences which continually plague our bodies. The complexity of immune mechanisms and their link with other systems lead to the dependence of correct action mechanisms on genetics, age, health, physical activity, stress and diet. Malnutrition and obesity, which significantly disrupt the basic functions of immune defense mechanisms, also affect the functioning of the immune system. The aim of this study is to present the significant influence exerted by various factors on the immune system. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamiak M., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W., 2014, Charakterystyka naturalnych komórek limfoidalnych (ILC), ""Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej"", nr 68, s. 1464 -1471.
 • Ahmed T., Das S.K., Golden J.K., Saltzman E., Roberts S.B., Meydani S.N., 2009, Calorie restriction enhances T - cell - mediated immune response in adult women and men, "The Journals of Gerontology", Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, nr 64(11), s. 1107-1113.
 • Bodera P., 2008, Starzenie się a odporność, "Czasopismo Aptekarskie", nr 4(172), s. 20 - 26.
 • Braszkiewicz M., 2009, Dysfunkcyjna tkanka tłuszczowa w chorobach serca i nerek, "Kardiologia na co dzień", nr 4(1), s. 43 - 45.
 • Buksińska-Lisik M., Lisik W., Zaleska T., 2006, Otyłość - choroba interdyscyplinarna, "Przewodnik Lekarski", nr 1, s. 72 - 77.
 • Czarkowska-Paczek B., Przybylski J., 2005, Wpływ wysiłku fizycznego na układ immunologiczny człowieka, "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej", nr CXIV(4), s. 997-1001.
 • Czyżewska-Buczyńska A., Lewandowicz-Uszyńska A., Jankowski A., 2007, IgA istotny element układu odporności - wybrane zagadnienia, "Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej", nr 61, s. 38 - 47.
 • Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Pisarski R.K., 2014, Immunologia - fakty znane i nieznane, Wydawnictwo PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica.
 • Drela N., 2014, Teoria immunologicznego starzenia, "Postępy Biochemii", nr 60(2), s 221- 232.
 • Działo J., Niedźwiedzka-Rystwej P., Mękal A., Deptuła W., 2010, Charakterystyka tkanki limfatycznej błon śluzowych przewodu pokarmowego i układu oddechowego, "Alergia. Astma. Immunologia", nr 15(4), s. 197 - 202.
 • Futoma-Kołoch B., Bugla-Płoskońska B., 2009, Efektywność bakteriobójczego działania surowicy wynikająca z obecności układu dopełniacza i lizozymu wobec bakterii, które unikają odpowiedzi immunologicznej organizmu, "Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej", nr 63, s. 471- 484.
 • Gieryńska M., Kalinowska-Gacek E., 2009, Błony śluzowe - stan gotowości immunologicznej. Część II, "Życie Weterynaryjne", nr 84(2), s. 115 -122.
 • Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T., 2012, Immunologia Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Gonzalez O.A., Tobia C., Ebersole J.L., Novak M.J., 2011, Caloric restriction and chronic inflammatory diseases, "Oral Diseases", nr 18, s. 16 -31.
 • Hartman E., Drożniewska A., Kudła M., 2007, Komórki M i ich udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu, "Medical and Biological Science", nr XXI(3), s. 15 - 21.
 • Herman A.W., Łącka K., 2005, Proces starzenia a układ immunologiczny, "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej", nr CXII(6), s. 1487-1495.
 • Jagła M., Cichocka-Jarosz E., 2007, Limfocyty T-regulatorowe, "Alergia. Astma. Immunologia", nr 12(1), s. 22 - 29.
 • Jastrzębska I., 2010, Czynność układu odpornościowego dorosłych - jak ją wzmacniać. "Medycyna i Pasje", nr 10, s. 16 -19.
 • Jawień J., 2008, Nowe immunologiczne spojrzenie na patogenezę miażdżycy, "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej", nr 118(3), s. 1- 5.
 • Jolly A.C., 2004, Dietary restriction and immune function, "Journal of Nutrition", nr 134(8), s. 1853 -1855.
 • Klaska I., Nowak J.Z., 2007, Rola układu dopełniacza w fizjologii i patologii, "Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej", nr 61, s. 167-177.
 • Kontny E., Maśliński W., 2006, Limfocyty B - funkcje fizjologiczne i udział w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów, "Reumatologia", nr 44(3), s. 150 -161.
 • Kopeć-Szlęzak J., 2005, Subpopulacje limfocytów T, "Onkologia Polska", nr 8(1), s. 17-20.
 • Kopeć-Szlęzak J., 2013, Procesy starzenia komórek krwiotwórczych i układu białokrwinkowego, "Journal of Transfusion Medicine", nr 1(6), s. 8 -18.
 • Kopeć-Szlęzak J., Podstawka U., 2007, Biologia komórek NK (Natural Killer), "Onkologia Polska", nr 10(3), s. 115 -119.
 • Kuciel G., Łysiak-Szydłowska W., 2001, Metody oceny niedożywienia i efektywności terapii żywieniowej, "Anestezjologia. Intensywna Terapia", nr 1, s. 29 - 33.
 • Ligthart G.J., Corberand J.X., Fournier C., Galanaud P., Hijmans W., Kennes B., Muller-Hermelink H.K., Steinmann G.G., 1984, Admission criteria for immunogerontological studies in man: the SENIEUR protocol, "Mechanisms of Ageing and Development", nr 28, s. 47 - 55.
 • Louis A.N., Lin W.P., 2010, Jelitowa bariera immunologiczna, "Pediatria po Dyplomie", nr 14(4), s. 79 - 92.
 • Łuczyński W., Bossowski A., Głowińska-Olszewska B., Kos J., Baran M., Stasiak-Barmuta A., 2010, Rola limfocytów T-regulatorowych w patogenezie zaburzeń immunologicznych towarzyszących otyłości, "Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej", nr 64, s. 156 -160.
 • Majkowska-Skrobek G., Augustyniak D., 2004, Struktura i funkcja podklas immunoglobuliny klasy A, "Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych", nr 2(53), s. 155 -165.
 • Male D., Roth D.B., Roitt I., Brostoff J., 2008, Immunologia, Elsavier Urban & Partner, Wrocław.
 • Marek A., Marek K., 2004, Niedożywienie białkowo-kaloryczne u dzieci - nowe elementy patofizjologii, "Pediatria Współczesna", nr 4(2), s. 193 -197.
 • Marek K., Marek A., Korzon M., 2004, Niedożywienie a uklad odpornościowy - charakterystyka fenotypowa limfocytów krwi obwodowej a zawartośc interleukiny-12 w surowicy u dzieci z niedożywieniem biłakowym, "Pediatria Współczesna", nr 6(1), s. 31- 34.
 • Mękal A., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W., 2011, Wiek a komórki układu odpornościowego - wybrane dane, "Geriatria", nr 5, s. 134 -138.
 • Mękal A., Trzeciak-Ryczek A., Tokarz-Deptuła B., Działo J., Deptuła W., 2011, Nowe elementy odporności wrodzonej, "Postępy Biologii. Komórki", nr 38(2), s. 349 - 357.
 • Mikuła-Pietrasik J., Niewiarowska A., Książek K., 2015, Święty Graal biologii, czyli jak i dlaczego się starzejemy?, "Postępy Biochemii", nr 61(4), s. 344 - 355.
 • Muller L., Czerwionka-Szaflarska M., Szaflarska-Popławska A., 2004, Udział wybranych cytokin prozapalnych w odpowiedzi immunologicznej u dzieci i młodzieży z niedożywieniem, "Pediatria Współczesna", nr 6(3), s. 319 - 332.
 • Myrda K., Rozentryt P., Nowak J., Niedziela J., Kawecka E., Poloński L., 2010, Tkanka tłuszczowa w niewydolności - przyjaciel czy wróg serca?, "Folia Cardiologica Excerpta", nr 5(4), s. 232 - 241.
 • Niedźwiedzka-Rystwej P., Deptuła W., 2009, Tkanka tłuszczowa a układ odpornościowy, "Alergia. Astma. Immunologia", nr 14(2), s. 101-105.
 • Niedźwiedzka-Rystwej P., Deptuła W., 2010, Limfocyty Treg, Th 17, TFH - fakty znane i nieznane, "Alergia. Astma. Immunologia", nr 15(2), s. 81- 85.
 • Niedźwiedzka-Rystwej P., Herberg M., Deptuła W., 2012, Biology and role of NK cells - selected data, Central European Journal of Immunology, nr 37(4), s. 399 - 404.
 • Niedźwiedzka-Rystwej P., Mękal A., Deptuła W., 2010, Komórki układu odpornościowego w miażdżycy - wybrane dane, "Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej", nr 64, s. 417- 422.
 • Niedźwiedzka-Rystwej P., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W., 2013, Charakterystyka subpopulacji limfocytów T, "Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej", nr 67, s. 371- 379.
 • Olszanecka-Glinianowicz M., Zahorska-Markiewicz B., 2008, Otyłość jako choroba zapalna, "Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej", nr 62, s. 149 - 257.
 • Petrkiewicz M., 2008, Niedożywienie i jego następstwa, "Postępy Żywienia Klinicznego", nr 2, s. 4 - 8.
 • Prączko K., Kostka T., 2006, Infekcje u osób starszych. Część I. Etiologia i patogeneza, "Wiadomości Lekarskie", nr 59(7/8), s. 538 - 541.
 • Ptak W., Ptak M., Płytycz B., 2003, Co rozpoznaje układ immunologiczny? Na drodze do nowego paradygmatu, "Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych", nr 52(2 - 3), s. 149 -156.
 • Romański K., 2007, Podstawy immunologii przewodu pokarmowego, "Medycyna Weterynaryjna", nr 53(7), s. 768 -772.
 • Rusch K., Peters U., 2003, Jelito grube - centrum układu immunologicznego, "Medycyna Biologiczna", nr 2, s. 54 - 58.
 • Sawicki W., 2008, Histologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Sobieszczańska B., 2012, Wpływ stresu na homeostazę przewodu pokarmowego, "Gastroenterologia Polska", nr 19(1), s. 16 - 20.
 • Sochocka M., 2008, Rozpoznawanie patogenów przez wrodzony system odporności, "Postę- py Higieny i Medycyny Doświadczalnej", nr 62, s. 676 - 687.
 • Sowińska E., Usnarska-Zubkiewicz L., 2004, Limfocyty T gamma - delta w zakażeniach wirusowych i bakteryjnych, "Advances in Clinical and Experimental Medicine", nr 13(3), s. 477- 481.
 • Szczepaniak M., Ptak M., Ptak W., 2009, Podstawy immunologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Targońska-Stępniak B., 2007, Tkanka tłuszczowa a choroby reumatyczne, "Przegląd Reumatologiczny", nr 6, s. 3 - 4.
 • Trzeciak-Ryczek A., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W., 2011, Adipocytokines affecting the immune system - selected data, "Central European Journal of Immunology", nr 36(2), s. 92 - 94.
 • Trzeciak-Ryczek A., Tokarz-Deptuła B., Niedźwiedzka-Rystwej P., Deptuła W., 2011, Adipose tissue - component of immune system, "Central European Journal of Immunology", nr 36(2), s. 95 - 99.
 • Wardzyńska A., Kowalski M.L., 2009, Starzenie się układu odpornościowego a alergia u osób w podeszłym wieku, "Alergia. Astma. Immunologia", nr 14(4), s. 239 - 247.
 • Wojculewicz H., Chrostowska M., Narkiewicz K., 2007, Otyłość - niektóre aspekty epidemiologiczne i rokownicze, "Kardiologia na co dzień", nr 2(3), s. 79 - 83.
 • Wójciak P., Sobieska M., Kostrzewa A., Rybakowski J., 2007, Ocena aktywności wybranych elementów układu odpornościwego w depresji, "Psychiatria Polska", nr XLI(5), s. 637- 649.
 • Wysocki J., Skoczyński S., Strózik A., Hochuł B., Zyguła M., 2005, Zespół metaboliczny czy immunometaboliczny?, "Wiadomości Lekarskie", nr LVIII(1- 3), s. 124 -127.
 • Zimecki M., Artym J., 2004, Wpływ stresu psychi