PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 5 | nr 272 | 44--56
Tytuł artykułu

Europejska polityka innowacji w perspektywie 2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Innovation Policy in 2020 Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule, na podstawie wybranych wskaźników, przedstawiono innowacyjność gospodarki UE. Wskazano na instytucje wspierające tę politykę. Omówiono także wybrane instrumenty wspomagające badania, rozwój technologiczny i innowacje w perspektywie 2014-2020.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the innovativeness of the EU economy with the use of selected indicators. Institutions which support the EU innovation policy are discussed. Finally, selected instruments which promote research, technological development and innovation in 2014-2020 are presented.(original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
44--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), KOM 2020 wersja ostateczna, Bruksela 3 marca.
 • Green Paper on Innovation (1995), European Commission, Brussels, December.
 • Innovation Union Scoreboard 2014 (2014), European Union, Brussels.
 • Investment for Jobs and Growth. Promoting Development and Good Governance in EU Regions and Cities, Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion (2014), Preliminary version, July 2014, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • McCann P., Ortega-Argilés R. (2013), Modern Innovation Policy, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society", Vol. 6, Iss. 2.
 • Molle W. (2011), European Economic Governance. The Quest for Consistency and Effectiveness, Routledge, London - New York.
 • Molle W. (2009), European Innovation Policy: Increased Effectiveness through Coordination with Cohesion Policy [w:] W. Molle, J. Djarova (eds.), Enhancing the Effectiveness of Innovation. New Roles for Key Payers, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 • Research and Innovation as Sources of Renewed Growth (2014), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 10.06.2014, COM (2014) 339 final.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 129/2013 z dni 11 grudnia 2013 r. ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE, Dz.UE L 347/104 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE, Dz.UE L 347/33 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczegółowych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dz.UE L 347/289 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Dz.UE L 347/470 z 20.12.2013.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 (dostęp: 23.07.201).
 • [www 2] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language= en&pcode=t2020_20&tableSelection=1(dostęp: 23.07.2014).
 • [www 3] http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/european_perspective/ EU_Profile/eu_profile?section=StructuteOfResearchSystems (dostęp: 20.07.2014).
 • [www 4] http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/horyzont-2020horizon-2020/ (dostęp: 27.07.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447604

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.