PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 273 | 49--61
Tytuł artykułu

Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problems of Use of Long-Term Financial Forecast in Financial Management in Local Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego oparty jest na elementach planowania krótko- i długoterminowego. W ujęciu krótkoterminowym podstawowym narzędziem planistycznym jest budżet roczny. Z puntu widzenia horyzontu długoterminowego podstawowym dokumentem wydaje się wieloletnia prognoza finansowa. Pytaniem badawczym jest odpowiedź na pytanie, czy jest to adekwatne narzędzie w procesie zarządzania finansami, czy tylko dokument wypełniający obowiązki ustawowe. Analizę oparto na obowiązujących regulacjach prawnych oraz podstawach teoretycznych procesu zarządzania finansami w ujęciu krótko- i długoterminowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The process of financial management in local government units is based on elements of short and long term planning. In the short term basic planning tool is the annual budget. From the point of view of the long-term horizon basic document appears to be a long-term financial forecast. Research question is to answer the question of whether this is the appropriate tool in the process of financial management, or just a document filling statutory obligations. The analysis was based on legal regulations and the theoretical foundations of the process of financial management in terms of short and long term.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Bogdanienko J. (2002), Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
 • Czołpińska E. (2011), Wieloletnie prognoza finansowa - doświadczenia po roku stosowania. Przewidywania, praktyka i wnioski de lege ferenda, "Finanse Komunalne", nr 12.
 • Dylewski M. (2007), Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa.
 • Dylewski M. (2012), Wieloletnia prognoza finansowa, budżet a budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego - problemy i wyzwania [w:] B. Woźniak, M. Postuła (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, CeDeWu, Warszawa.
 • Filipiak B. (2011a), Zarządzanie finansami jako podstawa gospodarki finansowej w świetle nowego zarządzania publicznego [w:] T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Filipiak B. (2011b), Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Gianakis G.A., McCue C.P. (1999), Local Government Budgeting. A Managerial Approach, Praeger, Westport.
 • Grad M. (2014), Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 40(4).
 • Kamiński A. (2012), Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Komorowski J. (2001), Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk.
 • Kosikowski C. (2011), Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida, Białystok.
 • Kotlińska J. (2010), Wieloletnia prognoza finansowa - jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować, "Finanse Komunalne", dodatek specjalny do nru 10.
 • Owsiak K. (2014), Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 198, cz. 1.
 • Patrzałek L. (2010), Finanse samorządu terytorialnego, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Patrzałek L. (2011), Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej relacje z "Wieloletnim planem finansowym państwa", "Zeszyty Naukowe PTE", nr 10.
 • Richardson B., Richardson R. (1992), Business Planning. An Approach to Strategic Management, PITMAN Publishing, London.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dz.U. 2013, poz. 86.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dz.U. 2013, poz. 1736.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dz.U. 2014, poz. 1127.
 • Salachna J.M. (2010), Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne", dodatek specjalny do nru 10.
 • Schick A. (2007), Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytic Tools? "OECD Journal on Budgeting", No. 2.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku, KRRIO, Warszawa 2015.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, KRRIO, Warszawa 2016.
 • Szczubiał M. (2010), Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu terytorialnego z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne", dodatek specjalny do nru 10.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447672

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.