PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 273 | 132--144
Tytuł artykułu

Znaczenie wpływów z karty podatkowej w dochodach własnych gmin w latach 2005-2014

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Importance of Personal Income Tax Revenues (Self-Employment) in the Local Government Budget in the Years 2005-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono znaczenie dochodów własnych gminy w realizacji jej zadań. Analizą objęte zostały w szczególności wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Przybliżono również istotę karty podatkowej jako zryczałtowanej formy opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób fizycznych. Ponadto w artykule przedstawiono, jak kształtowały się dochody własne gmin oraz dochody z karty podatkowej w latach 2005-2014. Podjęto także próbę analizy i oceny wpływu dochodów z karty podatkowej na dochody własne gmin w badanym okresie. Przedstawiono również strukturę dochodów własnych w celu zobrazowania marginalnego znaczenia wpływów z karty podatkowej na tle innych dochodów podatkowych gminy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the importance of municipality income to implement its tasks. It approximated the essence of personal income tax as a flat-rate form of taxation. In addition, the article presents how local budget revenues and personal income tax (self- -employment) developed during the years 2005-2014. In the period considered, the researchers attempted to analyze and evaluate the impact of the revenue from the personal income tax (self-employment) on municipal revenues. The article also presents the structure of own revenues in order to illustrate the marginal significance of the proceeds of the flat-rate form of taxation against other income tax municipality.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
132--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bartosiewicz A., Kubacki R. (2010), Leksykon "RYCZAŁTU" 2010, Unimex Oficyna Wydawnicza, Wrocław.
 • Ciupek B., Famulska T. (red.) (2013), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Fila M. (2006), Karta podatkowa w 2006 roku, Difin, Warszawa.
 • Kotlińska J. (2009), Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", r. LXXI, z. 3.
 • Markowski W. (2015), ABC small business'u, Wydawnictwo Marcus s.c., Łódź.
 • Mikołajczyk D. (2012), Finansowanie i realizacja wybranych zadań własnych miasta i gminy Kłodawa w latach 2006-2010, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 270.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2016 r., "Monitor Polski" 2015, poz. 1120.
 • Olesińska A. (2009), Polskie prawo podatkowe - zarys systemu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Owsiak S. (2013), Finanse publiczne - teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 • Poszwa M. (2007), Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rosiński R. (2010), Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa.
 • Siudaj M. (2014), Karta podatkowa coraz mniej popularna, "Tax Care" z 9 listopada.
 • Szczodrowski G. (2007), Polski system podatkowy, WN PWN, Warszawa.
 • Szczypa P. (2015), Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie). Uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. 1998, nr 144, poz. 930 z późn. zm.
 • Walczak M., Kowalczyk M. (2010), Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa.
 • Zwierzyńska A. (2015), Funkcjonowanie uproszczonych form opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób fizycznych w latach 2004-2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Szczecin.
 • [www 1] http://www.stat.gov.pl (dostęp: 10.02.2016).
 • [www 2] http://www.finanse.mf.gov.pl (dostęp: 10.02.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447688

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.