PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 4 | 5--26
Tytuł artykułu

Why Have Labour Markets Reacted to the Global Crisis in Different Ways?

Warianty tytułu
Dlaczego rynki pracy zareagowały na globalny kryzys w różny sposób?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja skutków globalnego kryzysu dla zatrudnienia i bezrobocia w krajach UE oraz wskazanie czynników, które mogą objaśnić zróżnicowaną reakcje rynków pracy na ten kryzys. Analizy pokazują, że kryzys globalny wpłynął na stan rynków pracy w krajach UE, powodując spadki zatrudnienia i wzrosty bezrobocia. Największe spadki zatrudnienia zaobserwowano w Grecji, Estonii, Irlandii, Hiszpanii, Islandii i Portugalii, zaś najmniejsze w Austrii, Belgii, Holandii i Polsce. Największe przyrosty bezrobocia wystąpiły w krajach nadbałtyckich oraz Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Analizy wskazują, że skala zmian zatrudnienia i bezrobocia w okresie globalnego kryzysu zależy od takich czynników jak: głębokość szoku popytowego, skala dostosowań PKB, stopień otwartości gospodarki, rola alternatywnych przystosowań rynku pracy oraz niektóre instytucje rynku pracy, a w szczególności prawna ochrona zatrudnienia i udział umów o pracę na czas określony. Analizy wskazują, że najmniejsze spadki zatrudnienia (i wzrosty bezrobocia) w okresie kryzysu mogą być oczekiwane w krajach, w których indeksy EPL i udziały umów o pracę na czas określony w łącznym zatrudnieniu są umiarkowane. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to identify the effects of the global crisis on employment and unemployment in the EU countries and indicate factors which may explain the differentiated response of labour markets to this crisis. Analyses show that the global economic crisis affected the labour markets of EU countries, causing declines in employment and increases in unemployment. The greatest declines in employment were observed in Greece, Estonia, Ireland, Spain, Iceland, and Portugal, and the lowest in Austria, Belgium, the Netherlands, and Poland. The greatest increase in unemployment occurred in the Baltic countries, Greece, Spain, and Portugal. The analyses indicate that the scale of changes in employment and unemployment during the global crisis depends on such factors as: the depth of the demand shock and scale of GDP adjustments; the degree of openness of the economy; the scope of alternative labour market adjustments and some labour market institutions, especially employment protection legislation and the share of fixed-term employment contracts. The analyses indicate that the smallest declines in employment (and correspondingly the smallest increases in unemployment) during the crisis can be expected in countries where the EPL indexes and share of those employed on fixed-term employment contracts in total employment are moderate. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
5--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, [in:] M. Bednarski, K.W. Frieske (ed.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warsaw.
 • Blanchard O., Summers L. (1986), Hysteresis and the European Unemployment Problem, NBER Macroeconomics Annual, No. 1, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Boeri T., van Ours J. (2011), Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warsaw.
 • Cahuc P., Zylberberg A. (2004), Labour Economics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 • Eurostat: epp.eurostat.ec.europa.eu
 • Greenwald B.C., Stiglitz J.E. (1995), Labour Market Adjustments and the Persistence of Unemployment, AEA Papers and Proceedings.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2012), Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, 'Gospodarka Narodowa', Vol. LXXX/XXI, No. 11-12.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2015), Instytucje rynku pracy i polityka makroekonomiczna a zatrudnienie w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu, [in:] E. Kwiatkowski, B. Liberda (ed.), Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, PTE, Warsaw.
 • Lazear E.P. (1990), Job security provisions and unemployment, 'Quarterly Journal of Economics', No. 3.
 • OECD, strona internetowa OECD: http://www.oecd.org
 • Ostoj I. (2012), Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Smith S. (2003), Labour Economics, Routledge, London-New York.
 • Strzelecki P., Wyszyński R., Saczuk K. (2009), Zjawisko chomikowania pracy w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji, 'Bank i Kredyt', 40(6).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447750

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.