PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 4 | 47--65
Tytuł artykułu

Integration Processes in the Global Economy : Current State and Prospects : the Cases of the European Union, ASEAN Economic Community, and NAFTA

Warianty tytułu
Procesy integracyjne w gospodarce światowej : stan obecny i perspektywy : studium przypadku Unii Europejskiej, wspólnoty gospodarczej ASEAN i NAFTA
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaki jest obecny stan procesów integracyjnych w gospodarce światowej oraz jakie zmiany tego zjawiska mogą być spodziewane w następnych latach. Czy będzie to odejście od dotychczasowych trendów, czy też ich kontynuacja? Przedmiotem analizy są trzy ugrupowania integracyjne, tj. Unia Europejska (UE), Wspólnota Gospodarcza ASEAN oraz NAFTA. Przeprowadzona analiza pozwala wnioskować, iż wszystkie te ugrupowania napotykają na problemy. W przypadku UE są to: integracja o dwóch prędkościach w odniesieniu do unii monetarnej, poważne negatywne konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla spójności społeczno-gospodarczej UE-28, jak również pogorszenie pozycji w światowym handlu dobrami i usługami oraz światowym napływie kapitału. Problemy ugrupowania ASEAN wydają się wiązać z rozbieżnością między polityczną wolą pogłębiania integracji pomiędzy krajami członkowskimi a realnymi ekonomicznymi możliwościami osiągania wyższych etapów integracji przez grupę krajów poważnie różniących się poziomem ekonomicznego rozwoju. Problemy NAFTA sprowadzają się także do asymetrii w rozwoju między krajami członkowskimi i zmniejszającym się znaczeniu integracji w ramach tego ugrupowania dla jego członków. Powodem jest wchodzenie w życie licznych innych stref wolnego handlu, których członkami są kraje NAFTA. Postępujące otwieranie się ugrupowań integracyjnych, zgodne z procesami globalizacji, wydaje się cechą charakterystyczną współczesnych procesów integracyjnych w gospodarce światowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to determine the current state of the integration processes in the global economy and prognosticate on the foreseeable changes in this phenomenon in the upcoming. Will they be divergence from or continuity with the past trends in the global economy in this field? The article examines three regional integration groupings, i.e. the European Union, ASEAN Economic Community, and NAFTA. The analysis makes it possible to conclude that all of these groupings/organizations are encountering some problems. In the case of the EU, these are mainly: the two - speed integration process as far as a monetary union is concerned; serious negative consequences of the global financial crisis for the socio-economic cohesion of the EU-28; as well as a worsening position in the world trade in goods and services and in the total global gross capital inflows. The problems of the ASEAN Economic Community seem to be connected with some discrepancies between the political will in favour of deepening integration among member states and the real economic difficulties involved in attaining higher stages of integration among a group of countries extremely differentiated in their economic development. NAFTA's problems also lie in the asymmetrical development between member states, as well as in the lessening importance of the integration within the organization for the member states, which results from the putting into effect numerous other FTAs. The growing openness of all the analyzed integration groupings, being in line with the globalization process, seems to be a future characteristic of integration processes in the global economy. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
47--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • AEC Blueprint (2008), ASEAN Economic Community Blueprint, ASEAN Secretariat, Jakarta, http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf
 • AIA Council (2014), ASEAN Investment Area (AIA) Council, http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-investment-area-aia-council
 • ASEAN (2014), ASEAN Statistics Leaflet - Selected Key Indicators 2013, http://www.asean.org/resources/item/asean-statistics-leaflet-selected-key-indicators-2013
 • ASEAN (2014a) ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database.
 • ASEAN (2014b), ASEAN Merchandise Trade Statistics.
 • ASEAN (2014c), ASEAN Foreign Direct Investment Database.
 • Balassa B. (1962), The Theory of European Integration, Alen & Unwin, London.
 • BBC (2016), Trans Pacific Partnership trade deal signed in Auckland, http://www.bbc.com/news/business-35480600
 • Dello Buono (2013), North American Free Trade Agreement (NAFTA) and new markets, Salem Press Encyclopedia, January.
 • EC (2014), Investment for jobs and growth. Promoting development and global governance in EU regions and cities, Sixth report on economic, social and territorial cohesion, Brussels.
 • EC (2014a), Commission Staff Working Document on the Free Movement of Capital in the EU, Brussels, SWD(2014) 115 final.
 • EC (2015), European Commission, Trade-G-2 15/01/2015.
 • EC (2015a), Now online - EU negotiating texts in TTIP, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230
 • Eurostat data base, Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM), http://ec.europa.eu/eurostat/tgm
 • Eurostat (2014), Intra-EU trade in goods - recent trends - Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods_recent_trends
 • Hufbauer G.C., Schott J.J., Grieco P.L., Wong Y. (2005), NAFTA revisited. Achievements and Challenges, Washington DC.
 • ISEAS (2015), The Feasibility of an ASEAN Customs Union Post-2015, http://www.eu-asiacentre.eu/pub_details.php?pub_id=165.
 • Kabir S., Salim R.A. (2014), Regional Economic Integration in ASEAN. How Far Will It Go? 'Journal of Southeast Asian Economies', The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore,Vol. 31, No 2.
 • KOM (2008), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Piąte sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej. Rozwijające się regiony, wzrost gospodarczy w Europie, 371 wersja ostateczna, Bruksela 19.6.2008.
 • Kundera J. (2013), Poland in the Process of European Economic Integration, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Machlup F. (1986), Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa.
 • Molle W. (1995), Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Molle W. (2007), European Cohesion Policy, Routledge, London and New York.
 • NAFTA Secretariat, https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts/North-American-Free-Trade-Agreement.
 • Nienhaus V. (1987), Aussenwirtschaftliche Integrationstheorie und die Integrationspolitik grosser Entwicklungslander-Gruppierungen, Duncker&Humblot, Berlin.
 • Office of the US Trade Representative (2016), The Trans-Pacific Partnership leveling the playing field for American workers & American businesses, https://ustr.gov/tpp/
 • Pelkmans J. (1997), European Integration. Methods and Economic Analysis, Longman, Harlow, New York.
 • Petri P.A., Plummer M.G. and Fan Zhai (2012), ASEAN Economic Community: A General Equilibrium Analysis, 'Asian Economic Journal', East Asian Economic Association and Wiley Publishing Asia Pty Ltd.,Vol.26, No 2.
 • Pomfret R. (2013), ASEAN's New Frontiers: Integrating the Newest Members into the ASEAN Economic Community, 'Asian Economic Policy Review', Japan Center for Economic Research, No 8.
 • Soaestro H. (1998), Open regionalism, in: Europe and the Asia Pacific, eds. H. Maull, G. Segal, J. Wanandi, Routledge, London and New York.
 • Villarreal M.A., Ferguson I.F. (2015), The North American Free Trade Agreement (NAFTA), Congressional Research Service 7-5700, https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42965.pdf
 • UNCTAD (2014), World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan, UN, New York and Geneva.
 • World Bank (2014), GDP per capita (current prices, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=4.
 • World Bank (2015), World Development Indicators database.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447756

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.