PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 4 | 107--122
Tytuł artykułu

A Comparative Analysis of Initiatives and Adaptation Measures to Climate Change Undertaken in Poland and Western Europe

Autorzy
Warianty tytułu
Analiza porównawcza inicjatyw działań adaptacyjnych do zmian klimatu podejmowanych w Polsce i w państwach Europy Zachodniej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zmiany klimatu to jedno z największych współczesnych zagrożeń dla naszej planety w wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Następują wielkie zmiany w systemach podtrzymujących życie na Ziemi, których dalekosiężne skutki odczuwalne będą w nadchodzących dziesięcioleciach. Klimat Ziemi gwałtownie się ociepla w wyniku emisji gazów cieplarnianych spowodowanej działalnością człowieka, taką jak spalanie paliw kopalnych oraz wylesianie. Raport Sterna przewiduje, że w dłuższej perspektywie zmiany klimatu mogą zmniejszyć globalny produkt krajowy brutto (PKB) o 5 do 20% lub więcej każdego roku, jeśli nie zostaną one poddane kontroli poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Celem niniejszego artykułu jest porównanie stopnia wpływu zmian klimatu na gospodarkę krajów Europy Zachodniej i porównanie krajowych strategii adaptacji do zmian klimatu w wybranych państwach Europy Zachodniej i w Polsce. Z przeprowadzonej analizy głównych programów adaptacyjnych do zmian klimatu w wybranych Państwach Europy Zachodniej i Polsce wynika, że dotyczą one kwestii kluczowych wymienianych w dokumentach strategicznych Komisji Europejskiej. Jedynie Wielka Brytania główny nacisk kładzie na obniżenie gazów cieplarnianych, czyli prowadzenie działań zapobiegawczych a nie przystosowawczych do zmian klimatu. We wszystkich strategiach podkreśla się istotność podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat negatywnych skutków zmian klimatu i istotności prowadzenia działań adaptacyjnych oraz podkreśla się konieczność wsparcia kluczowych i najbardziej wrażliwych sektorów gospodarki europejskiej - leśnictwa, rolnictwa i rybołówstwa. Polska strategia działań adaptacyjnych do zmian klimatu swym poziomem nie odbiega od strategii wymienionych państw Europy Zachodniej, jednak należy podkreślić, że jest to tylko i wyłącznie dokument wymieniający zalecenia co do zakresu prowadzonych działań adaptacyjnych do zmian klimatu, jego realizacja to już odrębna kwestia. (abstrakt oryginalny)
EN
Climate change is one of the greatest contemporary threats to our planet's environmental, social and economic well-being, accompanied by major changes in life support systems on Earth, where the far-reaching effects will be felt in the coming decades. The Earth's climate is warming rapidly due to emissions of greenhouse gases caused by human activities such as burning fossil fuels and deforestation. The Stern Report predicts that in the long term, climate change could cut global gross domestic product (GDP) by 5 to 20% or more each year if it is not brought under control by reducing greenhouse gas emissions. The purpose of this paper is to compare the degree of influence of climate change on the economies of Western Europe and comparing national strategies for adaptation to climate change in selected countries of Western Europe and Poland. The analysis of the main initiatives for adaptation to climate change in selected countries of Western Europe and Poland relate to key issues mentioned in the strategic documents of the European Commission. In the United Kingdom the main emphasis is on the reduction of greenhouse gases as a form of preventive action, rather than adaptation to climate change. All strategies recognize the importance of raising public awareness about the negative effects of climate change and the importance of preparing adaptation measures, and stress the need to support the critical and most sensitive sectors of the European economy - forestry, agriculture and fisheries. The Polish strategy of adaptation to climate change does not deviate from the strategy of these countries of Western Europe, but it must be emphasized that this is only a document listing recommendations on the scope of operations of adaptation to climate change. Its realization is a separate issue. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
107--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Bogan E., English J. (2010), Benchmarking as a key best practice, Publishing house Helion, Gliwice.
 • Ciscar J. and others. (February 2011), Physical and economic consequences of climate change in Europe [in:] PNAS no 7.
 • EC (2008/1), EU action against climate change the EU at the forefront of global action to 2020 and beyond, The Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 • EC (2009/1), Regions 2020 the climate change challenge for European regions, Bruksela, Data using from ECHAM4/RCA3 climate mode.
 • EC (2008/2), EU action against climate change adaptation to climate change, The Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg.
 • http://cherry.cse.msu.edu/index.html, 01.10.2015.
 • http://chronmyklimat.pl/wiadomosci/jak_hiszpanie_adaptuja_sie_do_zmian_klimatu_, 09.10.2015.
 • http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries/france, 9.10.2015.
 • http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries/germany, 9.10.2015.
 • http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/projekty-badawcze/, 9.10.2015.
 • http://lagoons.web.ua.pt/, 1.10.2015.
 • http://www.imgw.pl/internet/zz/zz_xpages/hydrografia/zasoby_wodne_pliki/poster_03.html, 26.02.2012.
 • http://www.isrl.poznan.pl/florist/, 1.10.2015.
 • https://www.gov.uk/government/policies/climate-change-adaptation, 9.10.2015.
 • Łozowski M., Obstawski Z. (2009), Basics of building the Common Agricultural Insurance System in the European Union [in:] Scientific Papers Agricultural University, European Policy, Finance and Marketing No. 2(51).
 • Ministry of the Environment (2013) Strategic plan for adaptation to sectors and areas vulnerable to climate change by 2020 with a view to 2030, Institute of Environmental Protection, Warsaw.
 • Norwegian Meteorological Institute (October 2013), Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation, EASAE.
 • PESETA Report, http://peseta.jrc.es, 1.10.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447774

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.