PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 3 | 17--25
Tytuł artykułu

Identyfikacje pojęcia sprawiedliwości społecznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identifications of the Notion of Social Justice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od początków filozoficznej refleksji dotyczącej praktycznych wymiarów ludzkiej egzystencji sprawiedliwości nadawano szczególne miejsce. Wskazują na to nie-które uwagi przypisywane Sokratesowi oraz liczne wzmianki ulokowane w pismach Platona, Arystotelesa, czy Cycerona. Jej definicja uchodząca za najpowszechniej akceptowaną pochodzi od rzymskiego prawnika Ulpiana. Głosi ona: sprawiedliwość jest to stała i niezmienna wola przyznawania każdemu należnego mu prawa. Określenie to odwołuje się jednocześnie do trzech aspektów, z którymi wiązane są jej zasady. "Wola" wskazuje na wymiar etyczny (cnota), "prawo" odnosi do dziedziny ludzkich uniwersalnych uprawnień oraz normatywnego aspektu zagadnienia. Pośród różnych odmian sprawiedliwości od połowy XIX w. pojawia się i nabiera coraz szerszego zasięgu pojęcie "sprawiedliwości społecznej". W niniejszym artykule, z konieczności bardzo skrótowo, zostaną zaprezentowane identyfikacje nadawanego jej sensu z różnymi rodzajami sprawiedliwości. Z uwagi na brak miejsca na szerszą ich analizę w niniejszym artykule także i związane z nimi problemy zostaną w większości jedynie zaanonsowane. (fragment tekstu)
EN
In the 1840's due to Luigi Taparelli and Antonio Rosmini emerged the term of "social justice". From this time, its meaning has developed in many ways. The paper brings up some applications of the notion. In the literature of the subject one can find numerous identities of "social justice". The article focuses on the identity of this term with justice framed as: legal, distributive, commutative, penal, and restorative. Some of these concepts assumes and requires existence of some kind of social persons. By briefly analysing those notions the author tries to show the specificity of particular types of meanings assigned to the social justice. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
17--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Bibliografia
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, PWN, Warszawa 1996.
 • arry B., Theories of Justice (vol. 1), University of California Press, Berkeley 1989.
 • Barry B., Why Social Justice Matters, Polity, Cambridge 2005.
 • Becker G. S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, przeł. H. i K. Hagemejerowie, PWN, Warszawa 1990.
 • Burke T.P., The Concept of Justice: Is Social Justice Just?, A&C Black, London 2011.
 • Capeheart L., D. Milovanovic, Social Justice: Theories, Issues, and Movements, Rutgers University Press, London 2007.
 • Consedine J., Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, Pol. Stow. Edukacji Prawnej, Warszawa 2004.
 • Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, przeł. T. Kowalski, PWN, Warszawa 1998.
 • Education and Social Justice, red. J. Zajda, S. Majhanovich, V. Rust, Springer Science & Business Media, Dordrecht 2006.
 • Hart H.L.A., Pojęcie prawa, przeł. J. Woleński, PWN, Warszawa 1998.
 • Hollenbach D., The Common Good and Christian Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Kodeks Hammurabiego, przeł. M. Stępień, Edycja cyfrowa: http://www.pistis.pl/bibliote ka/Hammurabiego kodeks.pdf.
 • Kowalczyk S., Państwo a problem sprawiedliwości społecznej, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", vol. 12, nr 1, 2009, s. 171-178, http://www.annalesonline.uni.lodz .pl/archiwum/2009/2009_01_kowalczyk_171_178.pdf.
 • Maryniarczyk A., O właściwą miarę sprawiedliwego działania [w:] Sprawiedliwość - idee a rzeczywistość, red. P. Jaroszyński i in, Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2009.
 • Messner J., Zum Begriff der sozialen Gerechtigkeit [w:] idem, Die soziale Frage und der Katholizismus, Paderborn 1931.
 • Novak M., Hayek: Practitioner of Social Justice [w:] idem, Three in One: Essays on Dem-ocratic Capitalism, 1976-2000, red. E.W. Younkins, Rowman & Littlefield, Lan-ham 2001.
 • Oakes K., Karl Barth on Theology and Philosophy, Oxford University Press, Oxford 2012.
 • O'Boyle E.J., Personalist Economics, Justice, and the Law [w:] Law and Economics: Al-ternative Economic Approaches to Legal and Regulatory Issues, red. M. Oppen-heimer, N. Mercuro, Routledge, New York 2015.
 • Perspectives on Social Justice: From Hume to Walzer, red. D. Boucher, P. Kelly, Routledge, London 2005.
 • Pesch H., Ethics and the National Economy, przeł. z niemieckiego na angielski R. Ederer, Divine Word Publications, Manila 1988.
 • Pipkin C.W., The Idea of Social Justice: A Study of Legislation and Administration and the Labor Movement in England and France Between 1900 And 1926, New York 1927.
 • Pius XI, Quadragesimo Anno, http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Quadragesimo anno.htm.
 • Płatek M., Teoria sprawiedliwości naprawczej [w:] Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, red. M. Płatek, M. Fajst, Liber, Warszawa 2005.
 • Radbruch G., Zarys filozofii prawa, przeł. Cz. Znamierowski, Kraków 1938.
 • Rodziński A., Osoba, moralność, kultura, KUL, Lublin 1989.
 • Rosmini-Serbati A., La Costituzione secondo la giustizia socjale con un'appendice sull'u-nità d'Italia, Tipografia di Giuseppe Redaelli, Milano1848.
 • Shields L.W., The History and Meaning of the Term Social Justice, Notre Dame 1941.
 • Skorupka J., O sprawiedliwości procesu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Taparelli d'Azeglio L., Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto, Stamperia d'Antonio Muratori, Palermo 1840.
 • Vlastos G., The Theory of Social Justice in the Polis in Plato's Republic [w:] Interpreta-tions of Plato: a Swarthmore Symposium, red. H. North, BRILL 1977.
 • Wiśniowolski M., Łacińska terminologia prawnicza - regulae iuris: wybór maksym i for-muł łacińskich, Civitas, Białystok 2008.
 • Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza II/2, KUL, Lublin 1986.
 • Zajadło J., Ius a Lex [w:] Łacińska terminologia prawnicza, red. J. Zajadło, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Zajda J., S. Majhanovich, V. Rust, Education and Social Justice: Issues of Liberty and Equality in the Global Culture [w:] Education and Social Justice, red. J. Zajda, S. Majhanovich, V. Rust, Springer Science & Business Media, Dordrecht 2006.
 • Zamagni S., V. Zamagni, Cooperative Enterprise: Facing the Challenge of Globalization, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2010.
 • Zdybicka Z., Sprawiedliwość a miłosierdzie w chrześcijaństwie [w:] Sprawiedliwość - idee a rzeczywistość, red. P. Jaroszyński, Lublin 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447792

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.