PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 203--213
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstw przemysłowych wysokich technologii - na przykładzie branży lotniczej

Autorzy
Warianty tytułu
Determinats of the Professional Development of Employees in the Industrial Enterprices of High Technologies on the Example of Atrltne Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu mającym charakter teoretyczno-empiryczny zaprezentowano wyniki badań własnych w zakresie identyfikacji czynników wpływających na rozwój zawodowy pracowników przedsiębiorstw przemysłowych wysokich technologii branży lotniczej, prowadzących działalność w bielsko-bialskim regionie przemysłowym. Celem artykułu było określenie najistotniejszych czynników wpływających na rozwój zawodowy pracowników. Badania zostały przeprowadzone pod koniec 2014 roku. Grupę respondentów stanowiła kadra kierownicza szczebla strategicznego, taktycznego i operacyjnego, zatrudniona w przedsiębiorstwach zaliczanych do sektora zaawansowanych technologii. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety. Zgromadzony materiał badawczy udzielił odpowiedzi na podstawowe pytanie badawcze. (abstrakt oryginalny)
EN
In this elaboration, which is theoretical and empirical in its nature, the author presented the results of his own research in the scope of identifying the factors affecting professional development of employees in the industrial enterprises of high technologies in bielsko-bialski airline industry. The purpose of the article was to define the most important factors affecting the professional development of the employees. The research was carried out by the end of 2014. The respondents group consisted of management staff at strategic, tactical and operational level employed in the enterprises which are classified to the advanced technologies sector. Questionnaire survey has been used in the research. Collected research materials have replied to the basic research questions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
203--213
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Baron-Puda M., Kłóska I., Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie bielskim [Study of developmental trends on labor market in bielski sub-region], Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2010.
 • Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Badania_i_rozw0j, [dostęp: 20.06.2016].
 • Główny Urząd Statystyczny: Nauka i technika w 2014 roku. Informacje i Opracowania Statystyczne [Science and technology in 2014. Information and Statistic Elaboration], Warszawa, 2015.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji [Technologies management. Advanced technologies and challenging their commercialization], Wydawnictwo Difm, Warszawa, 2008.
 • Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech [Work in the enterpices of knowledge on the example of high-tech organization], Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.
 • Lewicki J., Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju lokalnego. Przykład miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego [Human capital as the factor of local development. The example of Bielsko-Biała city and bielskie County], AT Wydawnictwo, Kraków, 2013.
 • Metz R., Market Place: Conglomerates Yield Surprises, "New York Times", Section Business & Finance, no. June, 16, 1967.
 • Ratajczak-Mrozek M., Motywy podejmowania współpracy w działalności zagranicznej przez polskie przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii (prezentacja wyników badań) [The reasons of cooperation in foreign activities by Polish enterprises of advanced technologies (presentation of research results)], "Organizacja i Kierowanie", nr 3(141), Wydawca Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010.
 • Stankiewicz B., Sektor wysokich technologii w Polsce - nadzieje a rzeczywistość [Sector of advanced technologies in Poland - hopes and reality], [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska- Bielawska A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii [Enterprise management under the conditions of high technologies], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2008.
 • Śląski Klaster Lotniczy, http://www.aerosilesia.eu/historia.html, [dostęp: 20.06.2016].
 • Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J., Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku [Perspectives for development of small and medium-sized enterprises of high technologies in Poland by 2020 ], Wydawnictwo PARP, Warszawa, 2006.
 • Wojnicka E., System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw [Polish innovation system from the perspectives of enterprises], Wydawnictwo IBnGR, Gdańsk, 2004.
 • Zakrzewska - Bielawska A., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii [Strategic management in the enterprises of high technologies], [w:] Werewka J. (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym, Metodologia i strategia zarządzania [Project management in IT enterprises. Methodology and management strategy], Wydawnictwo AGH, Kraków, 2012.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii [Relationship between strategy and organizational structure in the enterprises of high technology sector], "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej", nr 1095/2011, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Zasoby firm high-tech w świetle badań empirycznych [Resources of high-tech enterpises in the light of empirical research], "Organizacja i Kierowanie", nr 1A (159), Wydawca Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447854

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.