PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 553--584
Tytuł artykułu

Modele reprezentatywnych podmiotów gospodarczych jako narzędzie analizy w nowej syntezie neoklasycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Representative Agents' Models as a Method of Analysis of the New Neoclassical Synthesis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu omówiono główne rodzaje modeli reprezentatywnych podmiotów gospodarczych, wykorzystywane przez przedstawicieli nowej szkoły keynesowskiej, w szczególności nowej syntezy neoklasycznej. Pozwoliło to na ocenę warunków, których przyjęcie jest konieczne do wyznaczenia rozwiązania tych modeli. Analizie poddano modele oparte na koncepcji konkurencji monopolistycznej Dixita-Stiglitza, nieuwzględniające sztywności cen nominalnych. Wprowadzono kilka prostych założeń umożliwiających agregację i w stosunkowo niewielkim stopniu ograniczających heterogeniczność podmiotów gospodarczych. Doprowadziło to do uzyskania modelu równowagi ogólnej, którego rozwiązanie na poziomie agregatowym będzie takie samo jak to, które uzyskalibyśmy w wyniku rozwiązania problemów optymalizacyjnych każdego z analizowanych podmiotów z osobna. W odniesieniu do modeli uwzględniających sztywność cen i płac stwierdzono, że zastosowane metody, przede wszystkim mechanizm sztywności cen Calvo oraz analogiczny do niego mechanizm sztywności płac Ercega, Hendersona i Levina, sprawiają, iż mogą one być rozwiązane jedynie przy założeniu istnienia tzw. równowagi symetrycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article characterizes the main types of representative agents' models used by the economists belonging to the New Keynesian school of economic thought, and especially to its New Neoclassical Synthesis branch. It allows the assessment of conditions, the adoption of which is necessary in order to determine the solutions of these models. Undertaken analyses show that in the case of the models based on Dixit-Stiglitz monopolistic competition, which do not include nominal price rigidities, introduction of several simple assumptions which enable aggregation and introduce relatively weak constraints on the heterogeneity of economic entities, enables us to obtain the general equilibrium model that might be solved at an aggregate level as if it was solved at the decentralized level. In the case of models allowing for price and wage rigidities, it is shown that the Calvo formalism (and the corresponding Erceg-Henderson-Levin formalism) results in the necessity of introducing the assumption of the so-called symmetric equilibrium. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
553--584
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Acemoglu D. (2009), Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press.
 • Armington P.S. (1969), A theory of demand for products distinguished by place of production, IMF Staff Papers, 16.
 • Arrow J.K. (1964), The role of securities in the optimal risk-bearing, Review of Economic Studies, 31(2), 91-96.
 • Arrow J.K., Debreu G. (1954), Existence of an equilibrium for a competitive economy, Econometrica, 22(3), 265-290.
 • Ascari G., Sbordone A.M. (2014), The macroeconomics of trend inflation, Journal of Economic Literature, 52(3), 679-739.
 • Attanasio O.P., Davis S.J. (1996), Relative wage movements and the distribution of consumption, Journal of Political Economy, 104(6), 1227-1262.
 • Axtell R.L. (2006), Multi-agent systems macro: a prospectus, w: D. Colander (red.), Post Walrasian Macroeconomics. Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, Cambridge University Press.
 • Banks J., Blundell R., Lewbel A. (1997), Quadratic Engel curves and consumer demand, Review of Economics and Statistics, 79(4), 527-539.
 • Baranowski P., Gałecka-Burdziak E., Górajski M., Malaczewski M., Szafrański G. (2013), Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Blanchard O.J., Kiyotaki N. (1987), Monopolistic competition and the effects of aggregate demand, American Economic Review, 77(4), 647-666.
 • Bludnik I. (2009), Redukcjonizm w modelach neokeynesowskich, Ekonomista, 6, 761-774.
 • Blundell R., Stoker T.M. (2005), Heterogeneity and aggregation, Journal of Economic Literature, 63(2), 347-391.
 • Bruine de Bruin W., van der Klauw W., Downs J., Fischhoff B., Topa G., Armantier O. (2010), Expectations of inflations: the role of demographic variables, expectations formation, and financial literacy, Journal of Consumer Affairs, 44(2), 381-402.
 • Brzoza-Brzezina M., Kolasa M., Koloch G., Makarski K., Rubaszek M. (2013), Monetary policy in a non- -representative agent economy: a survey, Journal of Economic Surveys, 27(4), 641-669.
 • Calvo G. (1983), Staggered prices in a utility maximising framework, Journal of Monetary Economics, 12(3), 383-398.
 • Carlin W., Soskice D. (2006), Macroeconomics: Imperfections, Institutions and Policies, Oxford University Press.
 • Carroll C. (2000), Requiem for the representative consumer? Aggregate implications of microeconomic consumption behavior, American Economic Review, 90(2), 110-115.
 • Carroll C. (2003), Macroeconomic expectations of households and professional forecasters, Quarterly Journal of Economics, 118(1), 269-298.
 • Clarida R., Gali J., Gertler M. (1999), The science of monetary policy: a New Keynesian perspective, Journal of Economic Literature, 37(4), 1661-1707.
 • Cochrane J.H. (1991), A simple test of consumption insurance, Journal of Political Economy, 99(5), 957-976.
 • Colander D., red. (2006), Post Walrasian Macroeconomics. Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, Cambridge University Press.
 • Debreu G. (1974), Excess demand functions, Journal of Mathematical Economics, 1(1), 15-21.
 • Dixit A.K., Stiglitz J.E. (1977), Monopolistic competition and optimum product diversity, American Economic Review, 67(3), 297-308.
 • Dixit A.K., Stiglitz J.E. (2004), Monopolistic competition and optimum product diversity (May 1974), w: S. Brakman, B.J. Heijdra (red.), The Monopolistic Competition Revolution in Retrospect, Cambridge University Press.
 • Duarte P.G., Lima G.T. (2012), Introduction: Privileging micro over macro? A history of conflicting positions, w: P.G. Duarte, G.T. Lima, Microfoundations Reconsidered: the Relationship of Micro and Macroeconomics in Historical Perspective, Edward Elgar Publishing.
 • Erceg C.J., Henderson D.W., Levin A.T. (2000), Optimal monetary policy with staggered wage and price contracts, Journal of Monetary Economics, 46(2), 281-314.
 • Evans M.D.D., Hnatkovska V. (2012), A method for solving general equilibrium models with incomplete markets and many financial assets, Journal of Economic Dynamics and Control, 36(12), 1909-1930.
 • Felipe J., Fisher F.M. (2003), Aggregation in production functions: What applied economists should know, Metroeconomica, 54(2&3), 208-262.
 • Fiorini L.C. (2016), Equilibrium indeterminacy in a model of constrained financial market, International Economic Review, 57(3), 857-880.
 • Frisch R. (1933), Propagation problems and impulse problems in dynamic economics, Publikasjon, 3, Universitetets Okonomiske Institutt.
 • Gali J. (2008), Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle. An Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton University Press.
 • Gali J., Gertler M. (1999), Inflation dynamics: a structural econometric analysis, Journal of Monetary Economics, 44, 195-222.
 • Geweke J. (1985), Macroeconometric modeling and the theory of the representative agent, American Economic Review, 75(2), 206-210.
 • Gorman W.M. (1953), Community preference fields, Econometrica, 21(1), 63-80.
 • Green H.A.J. (1964), Aggregation in Economic Analysis, Princeton University Press.
 • Guse A.M. (2010), Heterogeneous expectations, adaptive learning, and evolutionary dynamics, Journal of Economic Behavior & Organization, 74(1-2), 42-57.
 • Hausman J.A., Newey W.K., Powell J.L. (1995), Nonlinear errors in variables: estimation of some Engel curves, Journal of Econometrics, 65(1), 205-253.
 • Heathcote J., Storesletten K., Violante G. (2014), Consumption and labor supply with partial insurance: an analytical framework, American Economic Review, 104(7), 2075-2126.
 • Hejidra B.J., van der Ploeg F. (2002), The Foundations of Modern Macroeconomics, Oxford University Press.
 • Heller M. (2012), Filozofia przypadku, Copernicus Center Press.
 • Hommes C. (2011), The heterogeneous expectations hypothesis: some evidence from the lab, Journal of Economic Dynamics and Control, 35(1), 1-24.
 • Hommes C., Sonnemans J., Tuinstra J., van de Velde H. (2004), Coordination and expectations in asset pricing experiments, Review of Financial Studies, 18(3), 955-980.
 • Hoover K.D. (2008), Does macroeconomics need microfoundations?, w: D.M. Haussman (red.), The Philosophy of Economics. An Anthology, Cambridge University Press.
 • Hoover K.D. (2009), Microfoundations and the ontology of macroeconomics, w: D. Ross, H. Kincaid, The Oxford Handbook of Philosophy of Economics, Oxford University Press.
 • Hoover K.D. (2014), Reductionism in economics: causality and intentionality in the microfoundations of macroeconomics, CHOPE Working Paper, 2014-03, Center for the History of Political Economy, Duke University.
 • Keynes J.M. (1936, wyd. pol. 2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kirman A.P. (1992), Whom or what does the individual representative represent?, Journal of Economic Perspectives, 6(2), 117-136.
 • Kuchta Z. (2014), Sztywność płac nominalnych w modelach DSGE małej skali. Analiza empiryczna dla Polski, Gospodarka Narodowa, 6, 31-56.
 • Kydland F.E., Prescott E.C. (1982), Time to build and aggregate fluctuations, Econometrica, 50(6), 1345-1370.
 • Leontief W.W. (1936), The fundamental assumption of Mr. Keynes' monetary theory of unemployment, Quarterly Journal of Economics, 51(1), 192-197.
 • Lucas R.E., Jr. (1976), Econometric policy evaluation: a critique, w: K. Brunner, A. Meltzer (red.), Theory, policy, institutions: papers from Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 1, North-Holland.
 • Lusardi A., Mitchell O. (2008), Planning and financial literacy: How do women fare?, American Economic Review, 98(2), 413-417.
 • Mankiw N.G., Reis R. (2011), Imperfect information and aggregate supply, w: B.M. Friedman, M. Woodford (red.), Handbook of Monetary Economics, North-Holland.
 • Mankiw N.G., Reis R. Wolfers J. (2003), Disagreement about inflation expectations, NBER Macroeconomics Annual 2003, 18, 209-248.
 • Mantel R.R. (1974), On the characterization of aggregate excess demand, Journal of Economic Theory, 7(3), 348-353.
 • Mas-Colell A., Whinston M.D., Green J.R. (1995), Microeconomic Theory, Oxford University Press.
 • Massaro D. (2013), Heterogeneous expectations in monetary DSGE models, Journal of Economic Dynamics and Control, 37(3), 680-692.
 • McCandless G. (2008), The ABC's of RBC's. An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models, Harvard University Press.
 • McCarthy J. (1995), Imperfect insurance and differing propensities to consume across households, Journal of Monetary Economics, 35(2), 301-327.
 • McQueen D. (1988), The hidden microeconomics of John Maynard Keynes, w: O.F. Hamouda, J.N. Smithin (red.), Keynes and Public Policy after Fifty Years, Edward Elgar.
 • Muellbauer J. (1981), Linear aggregation in neoclassical labour supply, The Review of Economic Studies, 48(1), 21-36.
 • Prais S.J., Houthakker H.S. (1955), The Analysis of Family Budgets, Cambridge University Press.
 • Rotemberg J., Woodford M. (1997), An optimization-based econometric framework for the evaluation of monetary policy, w: B.S. Bernanke, J. Rotemberg, NBER Macroeconomics Annual 1997, 12, MIT Press.
 • Schoenbach K., Lauf E., McLeod J., Scheufele D. (1999), Distinction and integration: sociodemographic determinants of newspaper reading in the USA and Germany, 1974-96, European Journal of Communication, 14(2), 225-239.
 • Sims C.A. (2011), Rational inattention and monetary economics, w: B.M. Friedman, M. Woodford (red.), Handbook of Monetary Economics, North-Holland.
 • Smets F., Wouters R. (2007), Shocks and frictions in US business cycles: a Bayesian DSGE approach, American Economic Review, 97(3), 586-606.
 • Sonnenschein H. (1973), Do Walras' identity and continuity characterize the class of community excess demand functions?, Journal of Economic Theory, 6(4), 345-354.
 • Souleles N. (2004), Expectations, heterogeneous forecast errors, and consumption: micro evidence from the Michigan Consumer Sentiment Surveys, Journal of Money, Credit and Banking, 36(1), 40-72.
 • Tobin J. (1993), Price flexibility and output stability: an old Keynesian view, Journal of Economic Perspectives, 7(1), 45-65.
 • Varian H.R. (2005), Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Walsh C.E. (2010), Monetary Theory and Policy, MIT Press.
 • Wojtyna A. (2000), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Yun T. (1996), Nominal price rigidity, money supply endogeneity and business cycles, Journal of Monetary Economics, 37(2), 345-370.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447862

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.