PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 230--243
Tytuł artykułu

Analiza poziomu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Level of the Development of the Knowledge Economy to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prowadzonych badań i analiz jest pogrupowanie i uporządkowanie krajów UE ze względu na poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy z wykorzystaniem najnowszych danych statystycznych. Ranking krajów UE na podstawie miary rozwoju Z. Hellwiga, pozwoli na sprawdzenie, czy kraje na przestrzeni badanych 9 lat poprawiły lub pogorszyły swoją pozycję pod względem poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Wykorzystanie analizy skupień pozwoli na wyodrębnienie grup krajów europejskich o podobnym stopniu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W badaniach wykorzystano Twarze Chernoffa jako jeden ze sposobów wizualnej prezentacji wielowymiarowych danych. Okresem badawczym były lata 2005 i 2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research and analysis is to group and organize the EU countries because of the level of development of the knowledge-based economy using the latest statistical data. Ranking the EU countries based on a measure of development Z. Hellwig, will check whether the states surveyed over nine years have improved or worsened their position in terms of the level of development of the knowledge economy. The use of cluster analysis allowing the isolation of groups of European countries with a similar level of economic development based on knowledge. To visualize multidimensional data Chernoff faces were used. The sample period was the years 2003 and 2013. The statistical data came from the Eurostat website and the calculations were made with Statictica and Excel computer programs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
230--243
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Chernoff H., The Use offaces to represent points in k-dimensional space graphically, Journal of the American Statistical Association, vol. 68, no. 324, Jun., 1973.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, [Methods taxonomy numerical modeling of socio-economic phenomena], PWN, Warszawa 1989.
 • Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego Innovation European space and the dynamics of regional economic development], Strahl D. (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 • Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa [Statistical analysis of multivariate], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, [Numerical taxonomy. Classification, organization and analysis of multivariate objects], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Koźmiński A.K., Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy [How to build a knowledge-based economy] (w:) Kolonko G. W. (red.), Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, [The development of the Polish economy. Perspectives and conditions], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • Makulska D., Rozwój jako przedmiot działań polityki regionalnej [Development as the subject of regional Policy], (w:) Stecewicz J. (red.) Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety [Economic policy: challenges, dilemmas, priorities], Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 • Malina A., Zeliaś A., O budowie taksonomicznej miary jakości życia życia [The construction of the taxonomic measure of quality of life], (w:) K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania [Classification and analysis of data. Theory and Applications], Taksonomia 4, Wydawnictwo AE, Wrocław, 1997.
 • Mempel-Śnieżyk E., Od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy [From the industrial economy to a knowledge-based economy], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501, Ekonomiczne Problemy Usług nr 22, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2008.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (red.) Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy wiedzy [Fundamentals of business management in the knowledge economy],, Difin, Warszawa, 2007.
 • Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej [Taxonomic analysis of regional statistics], Difin, Warszawa, 2006.
 • OECD, Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Transition, Paris, 2000.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, [Taxonomic analiza spatial differentiation standard of living in Poland in terms of dynamics], A. Zeliaś (red.), AE, Kraków, 2000.
 • Warzecha K., Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna, [The Standard of Living of thePopulation in Poland and Other European Union Countries - Taxonomic Analysis] (w:) S. Pongsy-Kania (red.), Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania [Poland's economy after 20 years of transformation: achievements, problems and challenges], Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447874

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.