PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 244--265
Tytuł artykułu

Handel detaliczny w Polsce. Część 1: Konsolidacja, jako wiodący aspekt ewolucji handlu

Warianty tytułu
Retail Trade in Poland. Part 1: the Consolidation, as the Leading Aspect of the Eyolution of the Trade
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było wskazanie kluczowych czynników kształtujących stan i kondycję handlu detalicznego w Polsce oraz zmiany, jakie zaszły w jego strukturze podmiotowej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Z analizy potencjału polskiego handlu detalicznego wynika, że charakterystyczną jego cechą była rosnąca sprzedaż, przy jednocześnie zmniejszającej się jej dynamice w ostatnich latach. Obecna sytuacja handlu detalicznego jest w dużej mierze skutkiem zapoczątkowanych w latach 90 ubiegłego wieku procesów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych, których konsekwencje ujawniły się tak w sferze działań handlu, jak i w jego strukturze podmiotowej. Za najważniejsze zjawisko transformacji handlu detalicznego w Polsce można uznać jego konsolidację. Widocznym tego przejawem była rosnąca koncentracja rynku (dominacja wielkopowierzchniowych sklepów w wartości sprzedaży) oraz rosnące znaczenie sklepów tradycyjnych związane ze zmieniającym się modelem zachowań rynkowych konsumenta oraz przyłączaniem się sklepów do sieci franczyzowych detalistów. (abstrakt oryginalny)
EN
Identify the key factors influencing the state and condition of the retail trade in Poland and the changes that have occurred in the market structure in the last several years, were the aim of the paper. An analysis of the potential of the Polish retail trade show that its distinctive feature was the growing sales while at the same time decreasing its dynamics in recent years. The current situation of the retail trade is resulting largely initiated in years 90 of last century of privatization and restructuring processes, the consequences of which revealed in the area of trade activities, as well as in market structure. Consolidation can be considered as the most important phenomenon of the transformation of retail trade in Poland. A visible manifestation of consolidation was the increasing market concentration (the dominance of large stores in the sales value) and the increasing importance of traditional shops associated with the changing model of consumer behavior and joining stores to the retailers franchise network. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
244--265
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 2015 GlobalPowers of Retailing. 2015. Deloitte. G20.
 • 25 największych sieci franczyzowych [25 largest franchise networks], "Handel", nr. styczeń- luty, 2013.
 • Auchan sfinalizował przejęcie sieci Real [Auchan has completed the acquisition of Real network], pobrane z: http://www.pb.pl/3552476,35248,auchan-sfinalizowal-przejecie-sieci- real, 2014, [dostęp 21.11.2015].
 • Chechelski P., Znaczenie handlowych korporacji transnarodowych w handlu żywnością [The importance of trade transnational corporations in food trade]. "Roczniki Naukowe SERIA", vol. XVI, nr. 4, 2014.
 • Dyskonty w 2015 roku otworzyły 2 razy mniej sklepów niż rok wcześniej [Discounts shops opened in 2015 two times less stores than a year earlier], 2016, pobrano z: http://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/1570047,Dyskonty-w-2015-roku-otworzyly-2- razy-mniej-sklepow-niz-rok-wczesniej, [dostęp: 18.04.2016].
 • Firlej K., A. Rydz, Adaptacja nowych form handlu detalicznego w gospodarce rynkowej na przykładzie Carrefour Polska Sp. z o.o oraz Lewiatan Holding S.A. [Adaptation of new forms of retail trade outlets in market economy - an example of Carrefour Poland Ltd. and Lewiatan Holding SA], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr. 237, 2012.
 • Firlej K., Hamulczuk M., Kozłowski W., Kufel J., Piwowar A., Stańko S., Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuch marketingowym żywności w Polsce [Market structures and directions of their changes into the marketing food chain in Poland], Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2015.
 • Gawęda M., Podatek od hipermarketów dobije polskie sieci? [The tax on hypermarkets will drive Polish retail networks], pobrane z: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/podatek-od- hipermarketow-dobije-polskie-sieci/74ck65, [dostęp: 24.11.2015].
 • Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Polska Wschodnia w strategiach lokalizacji sieci hipermarketów [Eastern Poland in localization strategies of hypermarkets chains], w: M. Woźniak (red.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie [Social inequality and economic growth. Conditions of efficient operation in the company and the region], Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów, 2011.
 • Gyongyi J.K., Hamulczuk M., Dudas G., Felkai B.O., Klimkowski C., Juhasz A., Szabó D., The structure and development of the food retail sector in Poland and Hungary, Research Institute of Agricultural Economics, 2014.
 • Handel 2014. Sieci detaliczne i centra handlowe w Polsce [Trade 2014. Retail Networks and shopping centers in Poland], 2014, EPC Polska.
 • http://e-leclerc.pl/mapa-sklepow/
 • http://zabka.pl
 • Jeronimo Martins Polska drugą co do wielkości firmą w zestawieniu Lista 500 "Rzeczpospolitej" [Jeronimo Martins Poland is the second largest company in the ranking "Lista 500 Rzeczpospolitej"], 2015, pobrano z: http://www1.biedronka.pl/pl/news,id,863,title,jeronimo-martins-polska-druga-co-do- wielkosci-firma-w-zestawieniu-lista-500-rzeczpospolitej, [dostęp: 24.11.2015]
 • Kaleta M., Raport o rynku franczyzy [Report on the franchise market], 2015, pobrano z: http://franchising.pl/artykul/9165/raport-o-rynku-franczyzy-2015, [dostęp: 21.11.2015]
 • Kłosiewicz-Górecka U., Changes in retail trade in 2009-2012, (w:) Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych [Reports. Internal trade in Poland. Food Market],, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2013.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Zmiany w handlu detalicznym w latach 2009-2014 [Changes in retail trade in the years 2009-2013], (w© Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014 [Reports. Internal trade in Poland], Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2014.
 • Kozłowski W., Racjonalizacja dystrybucji produktów mleczarskich [Rationalization of distribution of dairyproducts], Praca doktorska (manuskrypt), 1999.
 • Madała A., Rynek właściwy dla hipermarketów [The relevant market for hypermarkets], 2014, pobrane z: http://www.codozasady.pl/rynek-wlasciwy-dla-hipermarketow/, [dostęp: 15.02.2016].
 • Maleszyk E., Zmiany w procesach koncentracji i integracji w Polsce [Changes in the concentration and integration of retail trade in Poland], "Gospodarka Narodowa", nr. 5-6, 2009.
 • Matysik-Pejas R., Żmija J., Stan handlu żywnością na obszarach wiejskich w opinii ich mieszkańców na przykładzie wybranych gmin powiatu krakowskiego [State of food trade in the rural areas in the opinion of their inhabitants on example of selected communes of the district of Krakow], "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" vol. XVI, nr. 3, 2014.
 • Nowacki R., Znaczenie handlu wewnętrznego w systemie gospodarki narodowej [Importance of internal trade in the national economy system], (w:) Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014 [Reports. Internal trade in Poland], Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2014.
 • Otto P., Fuzje supermarketów: Tesco kupuje [Mergers of supermarkets. Tesco is buying], pobrane z: http://forsal.pl/artykuly/314082,fuzje_supermarketow_tesco_kupuje.html, 2009, [dostęp: 23.11.2015].
 • Pierzchała K., HANDEL: TOP 10 sieci franczyzowych [TRADE: 25 largest franchise networks], 2015, pobrano z: http://magazynhandel.pl/2015/03/02/handel-top-10-sieci-franczyzowych, [dostęp 24.11.2015].
 • Polskie sklepy spożywcze to tylko 11% wszystkich sklepów w Polsce! [Polish groceries are only a 11% of all shops in Poland], 2015, pobrane z: http://www.kufel.pl/pelnykufel7517/polskie-sklepy-spozywcze-tylko-11 -wszystkich-sklepow-w-polsce, [dostęp: 24.11.2015].
 • Połowa polskiego rynku spożywczego dla sklepów wielkopowierzchniowych [Half of the Polish food market for large-format stores], 2014, pobrane z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polowa-polskiego-rynku-spozywczego-dla-sklepow-wielkopowierzchniowych, [dostęp: 23.11.2015].
 • Rynek detaliczny 2010 [The retail market 2010], Roland Berger, Warszawa, 2011, pobrano z: www.bbm.pl/files/Rynek%20Detaliczny%202010.pdf, [dostęp: 05.04.2015].
 • Rynek wewnętrzny w 2014r. [Internal trade in 2014 year], Główny Urząd Statystyczny, 2015.
 • Rynek wewnętrzny w 2013r. [Internal trade in 2013 year], Główny Urząd Statystyczny, 2014.
 • Rynek wewnętrzny w 2010r. (notka informacyjna), [Internal trade in 2010 year. (information note)], Główny Urząd Statystyczny, 2011.
 • Rynek wewnętrzny w 1991-1999r. [Internal trade in 1991-1999 years], Główny Urząd Statystyczny, 1992-1999.
 • Starzyk T., Kondycja finansowa sieci handlowych. Czy sprzedaż rośnie? [The financial condition of retail networks. Are salesgrowing?] 2015, pobrane z: http://www.handelwpolsce.pl/artykuly/2041-kondycja-finansowa-sieci-handlowych-czy-sprzedaz-rosnie, [dostęp 21.10.2015].
 • Tajer S., Zmiany w handlu hurtowym artykułami żywnościowymi w latach 2009-2013 [Changes in Wholesale trade in foodstuffs in 2009-2013], (w:) Raport: Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych [Reports. Internal trade in Poland. Food Market], Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2013.
 • Wątor J., Piotrowski M., Auchan kupuje sieć hipermarketów Real. Ma zgodę UOKiK [Auchan is buying the chain of hypermarkets branded Real. He has an UOKiK agreement], 2014, pobrano z: http://wyborcza.biz/biznes/1,147743,15313902,Auchan_kupuje_siec_hipermarketow_Real__Ma_zgode_UOKiK.html, [dostęp: 21.11.2015].
 • Wilk W., Miasta zbyt małe na handel z dyskontem [Cities too small to have discount stores], "Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr. 15, 2013.
 • Wiśniewski M., Franczyza w Polsce. Rozwój rok po roku [Franchise in Poland. The development year after year], 2014, pobrano z: http://franchising.pl/abc-franczyzy/24/franczyza-polsce-rozwoj-rok-roku, [dostęp: 21.11.2015].
 • Wrabec P., Koniec ery hipermarketów. Kto wygra bitwę o handel? [The end of the era of hypermarkets. Who will win the battle for trade?],2015, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,17785781 ,Koniec ery hipermarketow Kto wygra bitw e_o_handel_.html, [dostęp 21.11.2015].
 • www.auchan.pl/
 • www.biedronka.pl
 • www.carrefour.pl/
 • www.kaufland.pl
 • www.lewiatan.pl
 • www.lidl.pl,
 • www.polomarket.pl
 • www.specjal.com.pl/
 • www.stat.gov.pl.
 • www.tesco-polska.pl/
 • Zatoński M., Polscy handlowcy chcą innego podatku [Polish traders want another tax]. Puls Biznesu, nr. 226, 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447878

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.