PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 3 | 143--153
Tytuł artykułu

Misje wybranych banków z perspektywy koncepcji CSR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Missions of Selected Bank from the Perspective of CSR Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) obejmuje działania na rzecz różnych grup interesów - klientów, akcjonariuszy, kontrahentów, konkurentów, społeczności lokalnych, pracowników czy regulatorów. Wobec poszczególnych interesariuszy banki mają określone obowiązki, przy czym odpowiedzialność ekonomiczna i prawna są podstawowymi wymaganiami wobec instytucji finansowych. Poziom etyczny, a także działalność filantropijna są dodatkowymi inicjatywami podejmowanymi przez te podmioty, jednak to właśnie one mają największe znaczenie przy budowaniu wizerunku instytucji odpowiedzialnej społecznie. Celem publikacji jest analiza treści misji wybranych banków z perspektywy poszczególnych poziomów odpowiedzialności biznesu oraz grup interesów. W artykule postawiono hipotezę, że nie wszystkie analizowane banki uwzględniają w swoich misjach ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, zaś te, które to robią, ograniczają się do wybranych obszarów działania i określonych grup interesariuszy. Analizę przeprowadzono na podstawie materiałów dostępnych na stronach internetowych 10. największych banków (z wyłączeniem banków spółdzielczych ze względu na ich specyfikę) działających w Polsce przyjmując za kryterium wielkość sumy bilansowej. (fragment tekstu)
EN
The way of functioning of commercial banks remained unchanged over the years - from the institutions involved in the distribution of financial products and services turned into organizations aspiring to the title of socially responsible entities. This means that its activities include the interests of many groups, such as customers, employees, shareholders, local communities and contractors. The result is those banks that want to be recognized as socially responsible, take numerous initiatives in areas not related to the sale, such as protection of the environment, voluntary or society. The directions of banks' activity are determined by the key values, formulated in the mission, which defines the core of the organization and lets them stand out from the competitors. Institutions socially responsible also in this area should take into account the concept of CSR by pointing to various interest groups and taking various forms of activity. The aim of the publication is to analyse the content of the missions of selected commercial banks from the perspective of the various levels of responsibility and groups of interest. The article hypothesized that not all of the analysed commercial banks include in their missions the idea of corporate social responsibility, and those that do are limited to specific areas of action and specific stakeholder groups. The analysis was conducted on the basis of the contents available on the websites of the 10 largest financial institutions in Poland in terms of assets. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
143--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz
 • University of Lodz
Bibliografia
 • AccountAbility, AA1000 Accountability Principles Standard 2008, www.accountability.org (stan na dzień 13.04.2016 r.).
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 • Caroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons" 1991, July-August, s. 39-48.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Warszawa 1997.
 • Komisja Europejska, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and European Economic and Social Committee implementing the partnership for growth and jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, "COM" 136, 2006, Brussels.
 • Kos B., Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2011, nr 64, s. 75-86.
 • Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1996.
 • Łudzińska K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości [w:] Migracja kapitału w globalnej gospodarce, red. A.T. Szablewski, Difin, Warszawa 2009.
 • Mackiewicz H., Misja przedsiębiorstwa jako deklaracja sposobu konkurowania, "Przedsiębiorstwo i Region" 2009, nr 1, s. 38-47.
 • Marcinkowska M., Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, "Finanse, Rynki, Ubezpieczenia" 2011, nr 37, s. 855-869.
 • Ministerstwo Gospodarki, Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, http://www.mg. gov.pl/node/10892.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Rodriguez M.A., Sustainable Development and the Sustainability of Competitive Advantage: a Dynamic Sustainable View of the Firm, "Creativity&Innovation Management" 2002, vol. 11, nr 3.
 • Rudnicka A., CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Rybak M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw [w:] Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J.W. Gałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.
 • SPI-Finance, Social Performance Indicators for the Financial Industry, http://www.spi finance.com/SPI_Finance_2002.pdf.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Urip S., CSR Strategies. Corporate Social Responsibility for a Competitive Edge in Emerging Markets, John Wiley & Sons, Singapore 2010.
 • Wheeler D., M. Sillanpää, The Stakeholder Corporation. A Blueprint for Maximizing Stakeholder Value, Pitman Publishing, London 1997.
 • Wołowiec T., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 3, s. 3-11.
 • World Business Council for Sustainable Development, The Business Case for Sustainable Development, Switzerland 2002.
 • Ziemba M., K. Świeszczak, Ethical Issues in the Context of Banks as Public Trust Organizations, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr 316.
 • Zinczuk B., Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej znaczenie we współczesnym przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Edukacja" 2011, nr 76-77.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447902

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.