PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 281--295
Tytuł artykułu

Proces kształtowania instytucjonalnego wparcia sektora rolnego

Warianty tytułu
The Process of Shaping the Institutional Support of the Agricultural Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem opracowania było scharakteryzowanie wybranych jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra do spraw rolnictwa. Od ministra zależy funkcjonowanie łącznie 69 jednostek, w tym 7 jednostek organizacyjnych jemu podległych oraz 62 jednostek organizacyjnych przez niego nadzorowanych. Wśród nich badaniami objęto 11 organów ministra. Jednostki mają umocowanie prawne typu ustawa i są finansowane z budżetu państwa. Analizowane organy powołane zostały w celu spełniania funkcji kontrolnych, nadzorczych oraz płatniczych w sferze rolnictwa i obszarach wiejskich. W sumie badane jednostki zatrudniają 34,8 tys. pracowników, w tym na szczeblu centralnym 2,8 tys. osób (7,9%), 18,2 tys. (52,2%) w województwach lub regionach oraz 13,8 tys. (39,5%) w strukturach powiatowych. Jednostki organizacyjne spełniają swoją rolę w zakresie wypełniania i przestrzegania prawa unijnego, zwłaszcza w sferze działań objętych Wspólną Polityką Rolną. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to characterize selected organizational units supervised by the minister of agriculture. The minister affects the functioning of a total of 69 units, including 7 organizational units subordinated to him and 62 organizational units supervised by him. The study covered 11 bodies subordinate to the minister. The units have the legal basis such us acts and are financed from the state budget. The analyzed bodies have been set up to fulfil the function of control, supervision and payment in the sphere of agriculture and rural areas. In all tested units they employ 34.8 thousand employees, including 2.8 thousand people at central level (7.9%), 18.2 thousand (52.2%) in the provinces or regions, and 13.8 thousand (39.5%) at the level of districts. The organizational units fulfil their role in the compliance with the EU law, especially in the sphere of activities covered by the Common Agricultural Policy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
281--295
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Czyżewski A., Opinia o ustawie budżetowej na 2015 r. w części dotyczącej rolnictwa, [Comment on the Budget Act for 2015 in the section of agriculture], Biuro Analiz i Dokumentacji Senatu 2015.
 • Grzelak A., Efektywność powiązań gospodarstw rolnych, [Efficiency of agricultural holdings connections], Roczniki Ekonomiczne KPSW, nr 2, 2009.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [Regulation of the Prime Minister of 17 November 2015 on the detailed scope of the Minister of Agriculture and Rural Development].
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, [The Act of 21 December 2000 on commercial ąuality agri-foodproducts].
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin, [The Act of 18 December 2003 on plant protection].
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, [The Act of 29 January 2004 on Veterinary Inspection].
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, [The Act of 11 March 2004 on the Agricultural Market Agency and organization of some agricultural markets].
 • Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, [The Act of 22 October 2004 on agricultural advisory units].
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, [The Act of 29 June 2007 on organization of breeding and reproduction of farm animals].
 • Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, [The law of 9 May 2008 on the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture].
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, [The Act of 25 November 2010 on the Central Research Center for Cultivar].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447910

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.