PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 296--308
Tytuł artykułu

Zróżnicowane polskich regionów w aspekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Warianty tytułu
The Differentation in Polish Regions in Terms of Foreign Direct Investment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje róznice występujące pomiędzy regionami w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Dominujące znaczenie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym ma województwo mazowieckie, gdzie od lat jest najwięcej zarejestrowanych joint ventures. W obszarze tym zlokalizowane jest ponad 39% tego typu podmiotów. Kolejne województwa ważne dla inwestorów zagranicznych to: Dolnośląskie, Śląskie i Wielkopolskie. Najmniejsze znaczenie dla inwestorów zagranicznych mają: Świętokrzyskie a także Warmińsko-mazurskie i Opolskie. W zakresie zatrudnianych osób w spółkach joint ventures również najistotniejsze znaczenie ma województwo mazowieckie, wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie. Dysproporcje te w dużej mierze wynikają z potencjału i zasobów samych regionów, które z kolei są uzależnione od wielu czynników, jak: położenia geopolitycznego, czy historycznie ukształtowanej struktury społeczno-ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the differentiation between the regions in terms of foreign direct investment (FDI). The dominant importance for enterprises with foreign capital has Masovian Voivodeship where for years the most joint ventures has been registered. In this region is located more than 39% of such entities. Another important province for foreign investors are: Lower Silesia, Silesia and Greater Poland. The lowest important for foreign investors are: Świętokrzyskie, Warmia-Mazury and Opole. In terms of employed in joint ventures the most importance has: Masovian Voivodeship , Greater Poland Voivodeship , Silesian and Lower Silesia Voivodeship. This disparities are largely due to the potential and resources of the regions themselves, which in turn depends on many factors, such as: geopolitical, or historically shaped the social and economic structure. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
296--308
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bórawski P., Wykorzystanie teorii lokalizacji Johanna Heinricha von Thonena do oceny efektywności gospodarstw z alternatywnymi dochodami, [ The use of the theory of location of Johann Heinrich von Thonena to assess household effectiveness with altemative income] Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, T. 97, z. 2, 2010.
 • Cantwell J., The Relationship between International Trade and International Production, wyd. Surveys In International Trade, red. D. Greenway, L.A. Winters, Basil-Blackwell Ltd., Oxford, Cambridge 1995.
 • Cieślik A. Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce [Geography of foreign investment. Causes and effects of the companies location with foreign capital in Poland]. Badania ekonomiczne. WUW 2005.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym [Economic activity of entities with foreign capital] 2015r., GUS. PDF., s. 15
 • Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce [The foreign capital and the regional and local development in Poland]. Studia Regionalne i Lokalne EUROREG, UW, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa, 21 (54), ISBN 83905393-4-9, 1997.
 • Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, [Foreign Direct Investment. Poland on the background of the Word] Dom Organizator, Toruń, 2004.
 • Karnacka D., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a dyfuzja technologii, [Foreign direct investment and the diffusion of technology] "Przegląd Organizacji" [The Organization Overview], 2000, nr 10.
 • Kłysik - Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka [Foreign direct investment in the economy of the region. Theory and practice], Warszawa, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2010.
 • Kłysik-Uryszek A., Efekty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla regionu [The effects of foreign direct investment to the region], www.biz.uni.lodz.pl/?dl_id=45
 • Model monitorowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. [Model of monitoring the inflow of foreign direct investment into Polish] Warszawa: Raport wykonany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PAIZ 1998, Raport nr 5
 • Pilarska Cz. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii. [Foreign direct investment in economic theory] Kraków: [w:] AE 2005
 • Puchalska K., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu, [Foreign direct investment in the context of innovation and modernization of the region] red. Woźniak M. G., "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" [Social inequality and economic growth ], Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, [The socio- economic consistancy and modernization of the economy] Zeszyt 16, Rzeszów 2010.
 • Skwierczyński A., 2004, Struktura napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu przestrzennym [w:] Kapitał zagraniczny. Wyzwania i szanse [The structure of foreign direct investment in spartial terms; Foreign capital. Challenges and opportunities], red. I. Michałków, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Szymańska A. I., Płaziak M., Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. [Classical factors in business location on selected examples] Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 10/2014.
 • UNCTAD, Ministerstwo Gospodarki; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę. [Foreign direct investment in the world and in Poland: Trends, determinants and impact on the economy] Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji 2002
 • Umiński S., Handel zagraniczny jako płaszczyzna oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na gospodarkę regionu ,[Foreign trade as a platform impact of changes in the global economy on the region's economy] Instytut Rozwoju Institute for Development Working Papers Working Paper no. 003/2013 (010) ver. 1 ISSN 2082-7318.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447950

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.