PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 339--357
Tytuł artykułu

Marxian Absolute Rent in the Paradigm of Sustainable Agriculture - Has History Come Full Circle?

Warianty tytułu
Marksowska renta absolutna w paradygmacie rolnictwa zrównoważonego - czy historia zatoczyła koło?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The economic globalisation process makes economic factors rotate faster. There arises the crucial question of whether the land factor is still capable of generating economic rents ? On one hand, D. Ricardo's land rents are vanishing, on the other, the land factor is gaining new, environmental applications. It provides public goods, which are a crucial element of the new paradigm of agricultural development. In conditions of irreversible accumulation of capital in the anthropogenic environment, new land utilities may appear without any additional input of capital or labour, and, as public goods, they are mostly financed from subsidies for agriculture under the Common Agricultural Policy (CAP). This paper aims to present the evolution of land rents theory and to answer the question of what is the nature of contemporary land rent ? The author attempts to test the modern theory of land rent using input-output matrices for different sectors of agribusiness and chosen EU countries. He demonstrates the hypothesis that capital productivity in agriculture is higher than in other sectors of agribusiness, but not for the reason of exploiting labour (as was the case in Marxian theory) but thanks to the occurrence of intrinsic land utilities which are valorised. (original abstract)
Globalizacja ekonomiczna przyspiesza obieg czynników produkcji w gospodarce. Nasuwa się pytanie, czy czynnik ziemi nadal tych warunkach tworzy renty ekonomiczne? Ricardiańskie renty różniczkowe zanikają, ale z drugiej strony ziemia zyskuje nowe użyteczności środowiskowe. Zgodnie z nowym paradygmatem rozwojowym rolnictwa dostarcza ona dobra publiczne. W warunkach daleko idącej akumulacji kapitału, która sprawia, że obszary wiejskie są środowiskiem antropogenicznym, nowe użyteczności czynnika ziemi mogą pojawić się paradoksalnie bez dodatkowych nakładów kapitału i pracy, a nawet dzięki ich zmniejszeniu. Jako dobra publiczne są one finansowane z subsydiów wspólnej polityki rolnej (WPR) UE. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji teorii renty gruntowej wraz z próba odpowiedzi na pytanie jaki charakter ma współczesna renta gruntowa? Autorzy testują nową koncepcję renty gruntowej, wykorzystując macierze przepływów międzygałęziowych między różnymi działami gospodarki wg NACE tworzącymi system agrobiznesu w wybranych krajach UE. Wyniki wskazują na prawdziwość tezy, że oczekiwana produktywność kapitału w rolnictwie właściwym jest wyższa niż w pozostałych sektorach agrobiznesu, choć nie z powodu eksploatacji czynnika pracy (jak to było w przypadku teorii marksowskiej), ale dzięki waloryzacji nowych użyteczności czynnika ziemi. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
339--357
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
autor
 • Stanisław Staszic University of Applied Sciences in Piła
Bibliografia
 • Backhaus J.G., Henry George's Ingenious Tax: a Contemporary Restatement - Special Issue: Commemorating the 100th Anniversary of the Death of Henry George, "American Journal of Economics and Sociology, 4, 1997, : 4-7.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia [Economics], T1, PWE, Warszawa 1993.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne [Economics in retrospective], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000, p. 96.
 • Bórawski P., Lewczuk A., Zróżnicowanie wyników ekonomicznych indywidualnych gospodarstw rolnych w zależności od potencjału konkurencyjnego a zwłaszcza ziemi [Economic Results Differentiation of Individual Farms According to Competetive Potential of Land], Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 10/3, 2008, pp. 47-51.
 • Czyżewski A., Matuszczak A., Ekonomia i jej społeczne otoczenie [Economy and its social environment], Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2012, pp. 9-14.
 • Czyżewski B., The evolution of land rent theory and its significance for the EU agriculture, Conference proceedings: Economic Science for Rural Development, Jelgava, Latvia University of Agriculture,2009a, pp. 83-90.
 • Czyżewski B., The land rent category in mainstream Economics and its contemporary applications, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(11), 2009b, 27-37.
 • Czyżewski B., Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce [Economic rents in agribusiness in Poland], PWE, Warszawa 2013, pp. 25-54, 90.
 • Czyżewski B., Brelik A., Political rents in the European Union 's agriculture, Management, 2, 2014, 191-203.
 • Czyżewski B., Smędzik- Ambroży K., The Regional Structure of Cap Subsidies and Factor Productivity in Agriculture in The Eu28 - A Spatial Analysis. Agricultural Economics (AGRIECON), in press 2016.
 • Czyżewski, B., Matuszczak, A., A new land rent theory for sustainable agriculture. Land Use Policy, 55, 222-229. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.04.002, 2016.
 • Daly H., Ecological Economics and Sustainable Development, Selected Essays of Herman Daly, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2007.
 • De Janvry A., Agriculture for development: new paradigm and options for success. Agricultural Economics, 41(1), 2010, 17-36.
 • Felipe-Lucia, M. R., F. A. Comm, E. M. Bennett., Interactions among ecosystem services across land uses in a floodplain agroecosystem, Ecology and Society 19(1), 2014, 20.
 • Foldvary F.E., The Marginalists who Confronted Land, American Journal of Economics and Sociology, 67 (January), 2008, 89-117.
 • George H., Progress andPoverty, New York, Schalkenbach Foundation, (1981) [1879], p. 328.
 • Marx K., Kapitał, T. III, cz. II, Warszawa, 1959, p.329.
 • Menger C., Principles of Economics, Trans. James Dingwall and Bert Hoselitz, New York University Press, New York, . (1976) [1871], p. 139.
 • Mieszczankowski M. (1964): Teoria renty absolutnej [Theory of absolute rent], Warszawa, p.18, 23-31 and 58-59.
 • Pareto V., Cours d'economiepolitique, Geneva; Librairie Droz., (1964) [1896], p.391-397.
 • Quesnay F., Pisma wybrane (translated by B. J. Pietkiewiczówna), Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Warsaw 1928.
 • Ricardo, D., On the principles of political economy and taxation, third edition, http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/Principles 1821), pdf (accessed Dec 2015).
 • Robinson J., The Economics of Imperfect Competition, London 1948, pp. 102-107.
 • Rodbertus K., Pisma ekonomiczne [Economic papers], Warszawa 1959, p.347.
 • Samuelson P.A., Economics, New York 1958, pp.525-528.
 • Smith A., Bogactwo narodów [The wealth of nations], Warszawa 1954, pp. 190-191, 212-213.
 • Solow R. M., The economics of resources or the resources of economics, American Economic Review 1974, 40:1-14.
 • Tietenberg T., Environmental natural resource economics, 7th edition, Pearson Education, Inc., New York, London 2006.
 • Villanueva A.J., Gómez-Limón J.A., Arriaza M., Nekhay O., Analysing the provision of agricultural public goods: The case of irrigated olive groves in Southern Spain, Land Use Policy, 38, 2014: 300-313.
 • Walras L., Etudes d'economie sociale, Economica, Paris (1990) [1896] , p.324, 422-426.
 • Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu [Contemporary economics - continuation or looking for a new paradigm], Ekonomista 2008, 1:9- 30.
 • Woś A., Tworzenie i podział dochodów rolniczych. Dochody transferowe [Creation and distribution of farmers incomes. Transfer incomes], IERiGŻ, Warsaw, 2000.
 • Woś A., Zegar J.S., Rolnictwo społecznie zrównoważone, [Sustainable agriculture], IERiGŻ, Warsaw 2002.
 • Zegar J. S., Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warsaw 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447974

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.