PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 4 | 123--136
Tytuł artykułu

Employee Subjectivity as a Key Value in Management

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
People, with their knowledge and potential, are undoubtedly the most important part in any organisation because, thanks to them, it might accomplish its goals, gain a competitive advantage and achieve success on the market. That is why each organisation should hire the most appropriate employees and provide working conditions that enable them to unleash their potential for the company's benefit. The fundamental value for creating a good work environment is employees' subjectivity, which can be perceived in two ways. The basic level of honouring a person's subjectivity is respecting human rights and the employee's dignity in mutual relations. The higher level, though, is to give people a certain amount of autonomy and responsibility in their workplace. The aim of this paper is to identify and analyse interdisciplinary concepts that managers can use in order to ensure that people are given the respect they deserve. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
123--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • John Paul II Catholic University of Lublin
Bibliografia
 • Barankiewicz T., Wartości gospodarcze a porządek prawny społeczeństwa otwartego, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2005, Vol. 8, No. 1, pp. 301-309.
 • Bateman T.S., J.M. Crant, The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates, "Journal of Organizational behaviour" 1993, Vol. 14, pp. 103-118.
 • Blumer H., Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, NOMOS, Kraków 2007.
 • Borys T., Pracownik w systemach zarządzania - aspekty aksjologiczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, No. 301, pp. 11-23.
 • Brain C., Advanced Psychology: Applications, Issues and Perspectives, Nelson Thornes, Cheltenham 2002.
 • Chmielewski P., Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Wydawnictwo Pol-text, Warszawa 2011.
 • Conger J.A., R.N. Kanungo, The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, "The Academy of Management Review" 1988, Vol. 13, No. 3, pp. 471-482.
 • Crooks R.L., J. Stein, Psychology. Science, behaviour and life, Holt, Rinehart and Winston, New York 1988.
 • Dehghani S., A. Gharooni, A. Arabzadeh, Staff Empowerment, Entrepreneurial Behaviors and Organizational Efficiency in Iranian Headquarter Education, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2014, No.109, pp. 1130-1141.
 • Fel S., J. Kupny, Humanizacja życia gospodarczego, Polihymnia, Lublin 2000.
 • Francis, Encyclical letter Laudato si.
 • Gembarski A., Człowiek jako podmiot naturalnego prawa do pracy a kwestia społeczna w nauczaniu Jana Pawła II [in:] Biznes, Prawo, Etyka, eds. W. Gasparski, J. Jabłoń-ska-Bonca, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2009.
 • Giddens A., Stanowienie społeczeństwa: zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003.
 • Hertel G., M. Wittchen, Work Motivation [in:] An Introduction to Work and Organizational Psychology: a European Perspective, ed. N. Chmiel, Blackwell Publishing, Malden 2008, pp. 29-56.
 • Horng J.S., Ch.Y. Tsai, T.Ch. Yang, Ch.H. Liu, D.Ch. Hu, Exploring the relationship between proactive personality, work environment and employee creativity among tour-ism and hospitality employees, "International Journal of Hospitality Management" 2016, No. 54, pp. 25-34.
 • Jabłoński A., Budowanie społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 • John Paul II, Encyclical letter Centessimus annus.
 • John Paul II, Encyclical letter Laborem exercens.
 • Klinkosz W., Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Kożusznik B., Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.
 • Marghany M., Effects of Empowerment on Employee Performance in the Workplace, http:// www.researchgate.net/publication/280053427.
 • Miziński A., Obowiązki i uprawnienia katolików świeckich w życiu gospodarczym i politycznym [in:] II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne, eds. J. Krukowski, M. Si-tarz, A. Pastwa, Lublin 2015, p. 119-147.
 • Orłowska M., M. Jaworowska, H. Ciążela, Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce. Analiza wybranych problemów w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i aksjologicznym, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warsaw 2001.
 • Papieska Rada Justitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005.
 • Parker S.K., U.K. Bindl, K. Strauss, Making things happen: A model of proactive motivation, "Journal of Management" 2010, No. 36, pp. 827-856.
 • Podmiotowość człowieka w organizacji, eds. M. Motyka, J. Pawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Pontifical Council of Justice and Peace, Vocation of the Business Leader: A Reflection, Vatican 2012.
 • Popper K.R., The Open Society and its Enemies, Vol. I, George Routledge and Sons, London 1947.
 • Rorty R., Przygodność, ironia, solidarność, W.A.B., Warsaw 1996.
 • Ryan R.M., E.L. Deci, Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, "Contemporary Educational Psychology" 2000, No. 25, pp. 54-67.
 • Savage D., The Subjective Dimension of Human Work, Peter Lang, New York 2008.
 • Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008.
 • Stocki R., P. Prokopowicz, G. Żmuda, Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menadżerskich świata, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 • Styskal R.A., Power and Commitment in Organizations: A Test of the Participation Thesis, "Social Forces" 1980, Vol. 58, No. 3, pp. 925-943.
 • Sztompka P., Socjologiczna teoria podmiotowości, [in:] Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, eds. P. Buczkowski, R. Cichocki, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1989.
 • Tański M., Joseph Kozielecki's Concept of Transgressive Man and the Problems of Sustainable Development, "Problems of Sustainable Development" 2015, Vol. 10, No. 1, pp. 61-66.
 • Urban O., Podmiotowość jednostki ludzkiej jako przedmiot badań nauk humanistycznych, Bogucki Wydawnictwo naukowe, Poznań 2008.
 • Wielecki K., Podmiotowość społeczna i jej makrostrukturalne uwarunkowania [in:] Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, eds. P. Buczkowski, R. Cichocki, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1989.
 • Wiernek B., Podmiotowość pracownika w procesie pracy [in:] Formy władzy w przedsiębiorstwie przemysłowym i jej wpływ na kształtowanie się podmiotowości pracownika w procesie pracy, eds. J. Bugiel, B. Wiernek, Kraków 1990.
 • Wojtyła K., Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.
 • Wróblewska M., Creativity in management - correlates symptoms as determinants of success, "Economics and Management" 2015, Vol. 7, No. 4, pp. 30-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448040

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.