PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 2 | 81--95
Tytuł artykułu

Użyteczność sprawozdawczości małych podmiotów w weryfikacji ich sytuacji finansowej

Autorzy
Warianty tytułu
Usefulness of Reporting of Small Entities for Verification of Their Financial Standing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obowiązująca od 2015 roku znowelizowana ustawa o rachunkowości wprowadziła dla mikro- i małych przedsiębiorstw możliwość stosowania uproszczeń. Uproszczenia te w ocenie ich adresatów niestety ograniczyły możliwości wnioskowania na ich podstawie o sytuacji majątkowo-finansowej tych przedsiębiorstw. Pojawiła się ważna luka informacyjna dotycząca transakcji realizowanych z właścicielami będącymi jednocześnie zarządzającymi. To właściciel jest "fundamentalną cechą jakościową" mikro- i małych przedsiębiorstw, w związku z tym rozrachunki z właścicielami mają decydujące znaczenie dla oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. W pracy przyjęto hipotezę, że uzupełnienie sprawozdań finansowych mikro i małych przedsiębiorstw o dane na temat właściciela i transakcji z nim zawartych podniosłoby ich jakość informacyjną. W celu ujawnienia znaczenia informacji o właścicielu i transakcji z nim zawartych dla wnioskowania o sytuacji majątkowo-finansowej mikro- i makroprzedsiębiorstwa autorka przeprowadziła analizę poziomą i wskaźnikową bilansu oraz rachunku zysków i strat w wersji pełnej i uproszczonej wybranego przedsiębiorstwa mikro zarządzanego przez właściciela. Badanie pokazało ułomność wnioskowania o sytuacji przedsiębiorstwa mikro i makro na podstawie jego uproszczonego sprawozdania finansowego. Należy rozważyć konieczność poszerzenia informacji bilansowych o dane na temat rodzaju i wartości transakcji z właścicielem, a szczególnie zarządzającym właścicielem. Wydaje się, że wprowadzenie pozycji w aktywach obrotowych bilansu pozwoliłoby na pełniejszą wstępną ocenę sytuacji podmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The amended Accounting Act in force since 2015 introduced a possibility for micro and small businesses to use simplifications. Unfortunately, in the opinion of their recipients, these simplifications have limited the ability to infer the financial standing of these firms on their basis. There is an important information gap concerning transactions effected with the owners being also managers. It is the owner who is a fundamental qualitative feature of micro and small enterprises, therefore, settlements with the owners are of critical significance for the assessment of the financial standing of a firm. Supplementing reports with the owner's data and transactions with him would enhance their informative quality. The author conducted a ratio analysis and a horizontal analysis of the balance sheet and the profit and loss account in the full version and the simplified version of a selected micro-enterprise managed by the owner. The study showed the weaknesses of inferring the situation of the company based on the simplified statement. The necessity to extend the balance sheet information with the data on the type and value of transactions with the managing owner should be considered. It seems that the introduction of the position in the current assets of the balance sheet would enable more comprehensive preliminary assessment of the financial standing of an entity. (original abstract)
Rocznik
Tom
30
Numer
Strony
81--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • Brussa, A., Tarnawa, A. (red.). (2011). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [online, dostęp: 2016-06-16]. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-7633-169-0. Dostępny w Internecie: https://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12554.pdf.
 • Hendriksen, E.A., Van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13623-5.
 • Jaklik, A., Micherda, B. (1997). Zasady rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-05797-5.
 • Kabalski, P. (2002). Ramy konceptualne jako podstawa MSR i US GAAP. W: A. Jaruga (red.). Międzynarodowe regulacje rachunkowości: wpływ na rozwiązania krajowe (s. 79-116). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7247-007-3.
 • Micherda, B. (2012). Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. W: B. Micherda (red.). Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14323-1.
 • Nowak, E. (2008). Rachunkowość: kurs podstawowy. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-2081-781-2.
 • Schweitzer, M. (2001). Ambiwalencja teorii rachunkowości: wartość dla akcjonariusza czy wartość dla interesariusza. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 6(62), 151-161.
 • Smolarek, M. (2015). Wybrane aspekty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3, 23-38.
 • Sokół, H. (2014). Ryzyko a płynność finansowa przedsiębiorstw. W: J. Grzywacz (red.). Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 978-83-7378-910-4.
 • Surdykowska, S.T. (1999). Rachunkowość międzynarodowa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 83-88114-17-4.
 • Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 978-83-264-4283-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448092

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.