PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 13--24
Tytuł artykułu

Kilka uwag na tle umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Warianty tytułu
Remarks About Healthcare Services Contracts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie zawiera analizę dwóch ogólnych instytucji prawa cywilnego, jakimi są nienależne świadczenie i kara umowna, przeprowadzoną z perspektywy treści i praktyki wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Autor wskazuje jednocześnie na nieprawidłowości i odmienne funkcje, jakie pełnią one na gruncie tej u mowy.Z praktyki wykonywania tego rodzaju umów wynika bowiem, że w wielu przypadkach Narodowy Fundusz Zdrowia wzywa świadczeniodawców do zwrotu środków właśnie z tytułu nienależnego świadczenia zamiast dochodzić roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych bądź w ramach kary umownej. Natomiast sama kara umowna w przypadku umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pełni co do zasady funkcję represyjną zamiast funkcji kompensacyjnej, czyli odmiennie niż to ma miejsce w przypadku innych umów funkcjonujących w obrocie prawnym.(abstrakt oryginalny)
EN
This article analyses two general institutions of civil law, namely undue performance and contractual penalty from the perspective both of the content of a healthcare services contract and of the practical performance of such a contract. Both institutions are analysed in terms of what the premises for resorting to such institutions are and what functions in legal transactions they have. At the same time, the paper presents some irregularities and different functions these institutions have on the grounds of the contract. In practice, in many cases, the Polish National Health Fund, instead of pursuing compensation claims in compliance with the general rules or by means of a contractual penalty, demands from healthcare providers to return the funds precisely by virtue of undue performance. A contractual penalty itself in case of healthcare services contracts has a repressive function instead of the compensating one, unlike in other contracts in legal transactions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Baka K., Machulak G., Pietraszewska-Macheta A., Sidorko A., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Drozdowska U., Sikorski S., Kształtowanie się systemu opieki zdrowotnej w Polsce po przemianach ustrojowych 1989 r., w: Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Aspekty prawne i socjologiczne, red. T. Mróz, Temida 2, Białystok 2012.
 • Gniewek E., Burian B., Cisek A., Dubis W., Gołaczyński J., Jezioro J., Kremis J., Machnikowski P., Nadler J., Strzebińczyk J., Zagrobelny K., Kodeks cywilny, C. H. Beck, wydanie 2, Warszawa 2006.
 • Gniewek E., Kodeks cywilny. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2011.
 • Kidyba A., Gawlik Z., Janiak A., Kidyba A., Kopaczyńska-Pieczniak K., Kozieł G., Niezbecka E., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Kidyba A., Gawlik Z., Janiak A., Kozieł G., Olejniczak A., Pyrzyńska A., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Łętowska E., Pyrzyńska A., Machnikowski P., Drapała P., Krajewski M., Pyziak-Szafnicka M., Bednarek M., Brzozowski A., Olejniczak A., "System Prawa Prywatnego". Prawo zobowiązań - część ogólna, t. 5, C. H. Beck, Warszawa 2006.
 • Olejniczak A., Banaszczyk Z., Brzozowski A., Drapała P., Jagielska M., Kaliński M., Machnikowski P., Mostowik P., Pyziak-Szafnicka M., Śmieja A., Zawada K., Zoll F., Prawo zobowiązań - część ogólna. "System Prawa Prywatnego". Tom 6, C. H. Beck, Warszawa 2014.
 • Pietraszewska-Macheta A., Sidorko A., Urban K., Kowalska-Macheta A., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Sieńko A., Prawo ochrony zdrowia, Dom Wydawniczy ABC, Oddział Wydawnictw Profesjonalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.15.581 j.t. z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2015.345 j.t.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008.81.484 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1400) - obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2003 r., III CKN 122/01, LEX nr 141400.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lipca 2005 r., I ACa 368/05, OSAB 2005, nr 3, poz. 3.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2010 r., III CSK 93/10, LEX nr 1001312.
 • Wyrok z dnia 30 marca 2012 r., III CSK 217/11, LEX nr 1224682.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448184

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.