PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 449 Ekonomia | 155--168
Tytuł artykułu

Proces komercjalizacji wiedzy a struktury uczelni wyższej - ujęcie modelowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Process of Knowledge Commercialization and University Organisational Units - Model Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uczelnia wyższa jest jednym z kluczowych ogniw procesu komercjalizacji wiedzy. Jej poziom przygotowania do uczestnictwa w tym procesie wpływa w znaczącym stopniu na jego efekt. Stąd też celem artykułu jest przegląd poszczególnych rodzajów struktury organizacyjnej uczelni wyższej w zakresie budowania jej potencjału komercjalizacji. Celem dodatkowym jest ocena możliwości wykorzystania uproszczonego podejścia analizy struktur uczelnianych w kontekście ich uczestnictwa w ramach złożonych procesów komercjalizacji wiedzy. Wykorzystane w ramach analizy podejście zainspirowane zostało modelem zaproponowanym przez Tidda, Bessanta i Pavitta [2005]. Model ten został dostosowany do specyficznych uwarunkowań uczelni wyższej, w szczególności w odniesieniu do dwóch perspektyw: komercjalizacji wiedzy budowanej głównie na zasobach wewnętrznych oraz komercjalizacji wiedzy budowanej w ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym(abstrakt oryginalny)
EN
University is one of the major players in the process of commercialization of knowledge. Its capacity influences the dynamics and the effects of the process. Hence the aim of this article is to review the chosen elements of university organizational structure from the point of view of knowledge commercialization. A secondary aim is to evaluate the possibility of using a simplified approach to the analysis of university structures in the context of their participation within the complex processes of commercialization of knowledge. The approach utilised in the analysis is inspired by the model proposed by Tidd, Bessant and Pavitt [2005]. This model has been adapted to the specific conditions of higher education institutions, and to two perspectives of the process: (i) the commercialization of knowledge derived from internal resources, and (ii) the commercialization of knowledge derived from cooperation with external partners(original abstract)
Rocznik
Strony
155--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Audretsch D., Aldridge T.T., 2009, Scientist commercialization as conduit of knowledge spillovers, Annuals of Regional Science, no. 43, s. 897-905.
 • Bąkowski A., 2015, Centra transferu technologii, [w:] Bąkowski A., Mażewska M. (red.), Ośrodki
 • Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań-Warszawa.
 • Bogdanienko J., 2004, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń.
 • D'Este P., Patel P., 2007, University - industry linkage In the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with industry?, Research Policy, no. 6.
 • Drucker J., Goldstain H., 2007, Assessing the Regional Economic Development Impacts of Universities: A Review of Current Approaches, International Regional Science Review, vol. 30, no. 1, s. 20-46.
 • Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt Ch., Cantisano Terra B.R., 2000, The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, Research Policy, vol. 29, no. 2, s. 313-330.
 • Głodek P., Wiśniewska M., 2015, Uczelniany scouting wiedzy, jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej, Ekonomiczne Problemy Usług, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (w druku).
 • Grimpe Ch., Fier H., 2010, Informal university technology transfer: a comparison between the United States and Germany, Journal of Technology Transfer, no. 35, s. 637-650.
 • Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin Warszawa.
 • Jewtuchowicz A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lawton Smith H., Ho K., 2006, Measuring the performance of Oxford University, Oxford Brookes University and the government laboratories' spin-off companies, Research Policy, vol. 35, no. 10, s. 1554-1568.
 • Lichtenthaler U., Lichtenthaler E., 2009, A Capability-Based Framework for Open Innovation: Complementing Absorptive Capacity, Journal of Management Studies, vol. 46, no. 8, s. 1315-1338.
 • Łącka I., 2011, Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.
 • Łobacz K., Niedzielski P., 2015, Uczelnie wyższe, jako element procesu komercjalizacji wiedzy w Polsce - wyzwania i bariery, [w:] Głodek P., Wiśniewska M. (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 81-104.
 • Matusiak K.B. (red.), 2011, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • Morawski M., 2005, Problematyka upowszechniania wiedzy między jednostkami organizacyjnymi uczelni, [w:] Gołębiowski T., Dąbrowski M., Mierzejewska B. (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 140-147.
 • Nowakowska A., 2011, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Probst G., 1998, Practical Knowledge Management: A Model That Works, Prism, Second Quarter, Arthur D. Little.
 • Santarek K., Bagiński J., Buczacki A., Sobczyk D., Szerenos A., 2008, Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa.
 • Shane S., 2005, Government policies for encourage economic development through entrepreneurship: the case of technology transfer, [w:] Shane S. (red.), Economic development through entrepreneurship. Government, university and business linkages, Elgar, Cheltenham.
 • Stawasz E., 2009, Wybrane zagadnienia metodyki oceny projektów transferu technologii, [w:] Wysokińska Z., Stawasz E., Głodek P. (red.), Wybrane metody i mierniki oceny transferu technologii w obszarze innowacyjnych projektów i ich efektów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego, Radom, s. 93-120.
 • Stawasz E., 2010, Realizacja i integracja polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości (wybrane problemy na przykładzie regionu łódzkiego), [w:] Nowakowska A. (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Tidd J., Bessant J., Pavitt K., 2005, Managing Innovation. Integrating technological market and organizational change. John Wiley & Sons Ltd.
 • Van den Ende, J., Dolfsma W., 2005, Technology-push, Demand-pull and the Shaping of Technological Paradigms: Patterns in the Development of Computing Technology, Journal of Evolutionary Economics, vol. 15, no. 1, s. 83-99.
 • Von Krough G., 1998, Care in Knowledge Creation, California Management Review, vol. 40, no. 3.
 • Wiśniewska M., Głodek P., 2015, Scouting wiedzy w ramach uczelni wyższej, [w:] Głodek P., Wiśniewska M. (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11-24.
 • Wiśniewska M., Głodek P., Trzmielak D., 2015, Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Woźniak P., 2015, Podejście procesowe w systemie zarządzania uczelnią, artykuł zaprezentowany na XVIII Konferencji "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji", Zakopane, 1-3 marca.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448214

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.