PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 47 | nr 2 | 125--154
Tytuł artykułu

Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tax Aspects of the Flows of Foreign Direct Investment on a Global Scale
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza zagadnienia związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w skali globalnej w latach 1990-2014. Zaprezentowano w nim strumienie i zasoby napływu i odpływu tych inwestycji z uwzględnieniem podziału na kraje rozwinięte, rozwijające się oraz transformujące swoje gospodarki. Szczególną uwagę poświęcono debacie, jaka toczy się wokół kwestii podatkowych związanych z działalnością korporacji transnarodowych (KTN), podejmujących BIZ. Podmioty te, dążąc do osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji i maksymalizacji zysków, stosują praktyki, które przyczyniają się do zmniejszania wpływów budżetowych zarówno krajów przyjmujących, jak i macierzystych przez działania ukierunkowane na zmniejszanie podstawy opodatkowania i przesuwanie dochodów do krajów o niskich stawkach podatkowych, w celu optymalizacji podatkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises issues related to foreign direct investment (FDI) flows on a global scale in the years 1990 to 2014. The paper presents streams and inflow of resources and the tide of these investments, taking into account the distinction between developed countries, developing and transforming their economies. Particularly attention was given to the debate that revolves around tax issues relating to the activities of TNCs, taking up the FDI. These entities in order to achieve high rates of return on investment and maximize profits apply practices that contribute to the reduction of budgetary receipts in both host countries as well as home countries actions aimed at the stem the reduction of taxable income and move to countries with low tax rates, with a view to tax optimization. (original abstract)
Rocznik
Tom
47
Numer
Strony
125--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aggarwal R., Berrill J., Hutson E., Kearney C. (2011), What is multinational corporation? Classifying the degree of firm-level multinationality, "International Business Review", 5, 557-577, DOI: 10.1016/j.busrev.2010.11.004.
 • Bryndziak S. (2014), Nadużywanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przez transfer rezydencji podatkowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 818, 37-44.
 • CASE (2003), Konsekwencje przystąpienia Chin do WTO dla krajów sąsiednich, Warsza-wa, 69.
 • China's Overseas Investment, Explained in 10 Graphics, http://www.wri.org/ (19.04.2016).
 • Christian Aid (2015), Vast majority tax avoidance by maultinatipnals to be morally wrong, http://www.christianaid.ie/pressoffice/pressreleases/september_2015/Vast majority believe tax avoidance-by-multinationals-to-be-morally-wrong.aspx (3.05. 2016).
 • COM (2015), Sprawiedliwy i skuteczny system opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Euro-pejskiej: pięć głównych obszarów działania, Komunikat Komisji do Parlamentu Euro-pejskiego i Rady, Komisja Europejska, 302 final, Bruksela, 17 czerwca.
 • Dunning J.H. (2003), The Role of Foreign Direct Investment in Upgrading China's Competi-tiveness, "Journal of International Business and Economy", 1, 1-13 .
 • Dunning J.H. (2004), Institutional Reform, FDI and European Transition Economies, Henley Business School University of Reading Whiteknights, United Kingdom, 014.
 • Dunning J.H. (2006), Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Deter-minants International Business, "Transnational Corporations", 1, 173-227.
 • Eurodad (2015), Fifty Shades of Tax Dodging. The EU's Role in supporting an unjust global tax system,http://www.eurodad.org/files/pdf/1546494 fifty shades of tax dodging the eu s role in supporting an unjust global-tax-system.pdf (24.04.2016).
 • EY'attractiveness survey, Europe 2015, Comeback time, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-european-attractiveness-survey-2015/$FILE/EY-european-attractiveness-survey-2015.pdf (15.04.2016).
 • G20 Leaders'Declaration (2013), Adressing Base Erosion and Profit Shifting, Tackling Tax Avoidance, and Promoting Tax Transparency and Automatic Exchange of Information, G20 Summits, St Petersburg, 6 September, http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-declaration.html (8.04.2016).
 • Garcia-Herrero A., Xia L., Casanova C. (2015), China's outbound foreign direct investment: How much goes where after round-tripping and offshoring?, BBVA, Working Pa-per, 15/17.
 • Gilbert D. (2016), EU Probe of Apple's Tax Affairs in Ireland. Won't Conclude Any Time Soon, "International Business Times", http://www.ibtimes.com/eu-probe-apples-tax-affairs-ireland-wont-conclude-any-time-soon-2331587 (2.05.2016).
 • Goś K. (2015), Efficiency considerations of matrix structures in multinational corporations, University of Warsaw, Warsaw, niepublikowana rozprawa doktorska.
 • Gottlieb M R. (2007), The Matrix Management Organization Reloaded, Adventures in Team and Project Management (Creating Corpotate Cultures), PRAEGER, London.
 • Gravelle J.G. (2015), Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service 7-5700, https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40623.pdf (1.05.2016).
 • Henry J.S. (2012), The price of offshore revisited. New estimates for "missing" global provate wealth, income, inequality, and taxes, Tax Justice Network, www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf (2.5.2016).
 • Hines J.R., Lesson from Behavioral Responses to International Taxation, "National Tax Jour-nal", 2, 305-322.
 • "Independent" (2016), Ernst & Young: Accountancy giant advises Google, Apple, Facebook and Amazon on tax affairs, 27 January.
 • Jaworek M., Kuzel M. (2015), Transnational Corporations in the World Economy: Formation, Development and Present Position, Copernican Journal of Finance & Accounting, 1, 55-70, DOI: http://dx.doi.org /10.12775/CJFA.2015.004.
 • Jones Ch., Temouri Y. (2016), The determinants of tax haven FDI, "Journal of World Busi-ness, 2, 237 250, DOI: http://dx.doi.org.ebsco.han.uek.krakow.pl/10.1016/j.jwb.2015.09.001.
 • Kosztowniak A. (2015), Ekspansja korporacji transnarodowych w latach 1990-2013, "Gospodarka Narodowa", 6, 101-128.
 • Kransdorff M., Tax Incentives and Foreign Direct Investment in South Africa, "The Journal of Sustainable Development" 2010, 1, 68-84.
 • NBP (2014), Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r., Warszawa.
 • OECD (1998), Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, Paris.
 • OECD (2001), The New Economy: Beyond the Hype, Final Report on the OECD Growth Pro-ject, Paris, http://www.oecd.org/economy/growth/2380634.pdf (15.04.2016).
 • OECD (2013a), Adressing Base Erosion and Profit Shifting, Paris.
 • OECD (2013b), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Paris.
 • OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS. Action 11: 2015 Final Report, Paris.
 • Ortiz I., Burke S., Berrada M., Saenz H.C. (2013), World Protest 2006-2013, Initiative for Policy Dialogue and Fridriech-Ebert-Stiftung Working Paper, New York.
 • Pilarska C. (2008), Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej pań-stwa, [w:] Z. Dach (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane pro-blemy, PTE, Kraków, 52-78 .
 • Pilarska C. (2013), Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 14, 43-68.
 • Popovici O.C., Călin A.C. (2012), Attractiveness of Public Policies for FDI in Central and Eastern European Countries, Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 1, 61-67 .
 • Przez holenderskie skrzynki pocztowe przepływa 13 bilionów dolarów rocznie, http://www.parkiet.com/artykul/1303517.html (2.05.2016).
 • Raś L. (2016), Polska z tytułu unikania opodatkowania przez zagraniczne firmy traci rocznie ok. 46 mld zł, "Gazeta Prawna", 6 kwietnia.
 • "Rzeczpospolita" (2008), Wojna na podatki o międzynarodowe inwestycje, 9 stycznia, http://www.rp.pl/artykul/82134-Wojna-na-podatki-o-miedzynarodowe-inwestycje-system-iniowy czechy-slowacja-.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448316

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.