PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 449 Ekonomia | 217--223
Tytuł artykułu

Instytucjonalne podłoże relacji podmiotów funkcjonujących na rynku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Institutional Background of Relations Between Entities on The Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucje są obecne w gospodarce od wieków. Nie budzi wątpliwości, iż mają one niekwestionowany wpływ na funkcjonowanie poszczególnych podmiotów i całej gospodarki. Z ekonomicznego punktu widzenia w gospodarce mamy do czynienia, jak pisze D.C. North, z instytucjami formalnymi (np. reguły, prawa, konstytucje) i nieformalnymi (np. normy zachowań, konwencje, dobrowolne kodeksy zachowań). Zaufanie jest przykładem instytucji nieformalnej, pozwalającej podmiotom na zmniejszenie ryzyka podjęcia niewłaściwych decyzji oraz nawiązanie relacji i współpracy. Celem artykułu w pierwszej części jest identyfikacja różnych ujęć instytucji. Podjęte rozważania teoretyczne związane są z przedstawieniem wybranych definicji "instytucji" w ujęciu teorii instytucjonalno-ewolucyjnej oraz Nowej Ekonomii Instytucjonalnej (NEI). W drugiej części natomiast została podjęta próba wskazania istotności zaufania w relacjach klientów banku z tymi instytucjami na przykładzie wyników badań(abstrakt oryginalny)
EN
Institutions have been present for ages. There are no doubts, that they have important impact on individual entities and the whole economy. From the economical point of view there are formal (F.e. rules, rights, constitutions) and informal Institutions (F.e forms of behaviours, conventions). Trust is an example of informal institution which Allowi entities to limit risk in making decision and to form relations and establish cooperation. The aim of this article in the first part is to identify different approaches to Institution. Presented theoretical considerations reffer to chosen definitions from Institutional - Evolutionary Economics and The New Institutional Economics. In the second part the author tries to point the essence of trust in relations of banks' clients with these Institutions(original abstract)
Rocznik
Strony
217--223
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Brinks D., 2002, Informal Institutions and the Rule of Law: The Judicial Response to State Killing in Buenos Aires and Sao Paulo in the 1990s, paper prepared for the conference, Informal Institutions and Politics in the Developing World, Harvard University, za: Helmke G., Levitsky S., 2003, Informal Institutions and Comparative Politics, A Research Agenda, Working Paper, no. 307, Kellogg Institute.
 • Commons J.R., 1934, Institutional Economics, Macmillian, New York.
 • Fukuyama F., 1995, Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press Paperbacks, New York.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN Warszawa-Wrocław.
 • Gancarczyk M., 2002, Instytucje a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej, Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 78-94.
 • Grabowska-Powaga A., Jakubowska A., 2015, Trust as a factor determining competitiveness of Polish family business, [w:] Hofbauer G., Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, uni-edition, Berlin.
 • Gruszewska E., 2013, Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Hayek F.A., 1998, Law, legislation and liberty, vol. 1, Rules an Order, Routledge, London.
 • Helmke G., Levitsky S., 2003, Informal Institutions and Comparative Politics, A Research Agenda, Working Paper, no. 307, Kellogg Institute.
 • Hodgson G.M., 2006, What are institutions?, Journal of Economics Issues, vol. XL, no. 1, s. 1-25.
 • Hofbauer G., 2015, Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, uni-edition, Berlin.
 • Matejuk J., 2010, Instytucje ekonomiczne i ich rola w gospodarce, Zarządzanie Zmianami, Biuletyn POU, nr 5 (39), www.wsz-pou.edeu.pl (2.05.2016).
 • Nelson R.R, 2002, Bringing into evolutionary growth, Journal of Evolutionary Economics, t. 12, no. 1-2, s. 17-28.
 • North D.C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Perfomance, Cambridge University Press, New York.
 • North D.C., 1994, Economic Performance Through Time, The American Economic Review, s. 359-368.
 • Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Spychalski G., 1999, Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa-Łódź.
 • Stankiewicz W., 2012, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, http:/pwsbia.edu.pl/pdf_files/Waclaw_Stankiewicz_Ekonomika_Instytucjonalna_III.pdf (20.03.2016).
 • Stiglitz E., 2000, Challenges In the Analysis of the Role of Institutions In Economic Development, Villa Bording Workshop Series The Institutional Foundations of a Market Economy.
 • Tkaczyk A., 2007, Zmiany instytucjonalne w gospodarce: Doświadczenia ukraińskie i polskie, [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, z. 10, KTEiSM UR, Rzeszów.
 • Veblen T., 1924, Absentee Ownership and Business Enterprise In Recent Times: The Case of America, George Allen & Unwin, London.
 • Veblen T., 1971, Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
 • W centrum uwagi - doświadczenia klienta w kontakcie z marką. Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych, 2014, www.ey.com (12.10.2015).
 • World Bank, 2002, Building Institutions for Markets, World Development Report, World Bank and Oxford University Press, Washington D.C.
 • Woźniak M.G. (red.), 2007, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, z. 10, KTEiSM UR, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448480

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.