PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 | 132--141
Tytuł artykułu

The Role of Residents in Increasing the Attractiveness of a Territorial Mega-product

Warianty tytułu
Rola mieszkańców w podnoszeniu atrakcyjności megaproduktu terytorialnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono możliwości współuczestniczenia mieszkańców w tworzeniu struktury megaproduktu terytorialnego. Założono tezę, że mieszkańcy stanowią wiodącą grupę interesariuszy jednostki terytorialnej, która może przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności megaproduktu terytorialnego przez wzbogacanie zwłaszcza poziomu produktu potencjalnego. Na tle rozważań teoretycznych odnoszących się do koncepcji współtworzenia wartości produktu, dokonano próby jej adaptacji do specyfiki megaproduktu i subproduktów terytorialnych. Badania przeprowadzone wśród 223 mieszkańców województwa podkarpackiego wykazały, że chociaż mieszkańcy są włączani przez władze w organizowanie okolicznościowych eventów, to jednak ogólnie mają dość niską świadomość w zakresie bieżących spraw związanych z rozwojem jednostki oraz napotykają opór ze strony władz w zakresie wdrażania proponowanych przez nie pomysłów i inicjatyw. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the possibilities of residents' participation in creating the structure of the territorial mega-product. There is proposed the thesis that residents make up a leading group of stakeholders in a territorial unit, which can contribute to an increase in the attractiveness of the territorial mega-product, especially through enriching the potential product level. An attempt to adapt the thesis to the specificity of the territorial mega-product and sub-products was made against the background of theoretical deliberations on the concept of co-creating product value. The conducted surveys included 223 residents from the Podkarpackie Voivodeship and demonstrated that despite residents being included by the authorities in the organisation of occasional events, they are rather unaware of the ongoing matters connected with the development of the unit, and experience resistance on the side of the authorities when it comes to implementation of the proposed ideas and initiatives. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
132--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Domański T. (1997), Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne, (in:) Domański T., Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Dziewanowska K. (2013), Wykorzystanie koncepcji współtworzenia w nowym podejściu marketingowym, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec.
 • Kachniewska M. (2011), Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica", No. 288(64).
 • Kuźniar W. (2012), Rola mieszkańców w kształtowaniu orientacji marketingowej jednostki terytorialnej, "Handel Wewnętrzny", t. III, wrzesień-październik.
 • Kuźniar W. (2013), Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Markowski T. (2006), Marketing miasta, (in:) Markowski T., Marketing terytorialny, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom CXII, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), The Future of Competition. Co-Creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Press, Boston.
 • Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Taranko T. (2013), Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów, "Marketing i Rynek", nr 2.
 • Wise E., Hogenhaven C. (2008), User-Driven Innovation. Context and Cases in the Nordic Region, "Nordic Innovation Centre", No. 7.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evollving to a New dominant logic for marketing, "Journal of Marketing", No. 68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448592

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.