PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 | 175--191
Tytuł artykułu

Usługi reklamowe w procesie kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw - skala i perspektywy wykorzystania

Autorzy
Warianty tytułu
Advertising Services in the Process of Formation Enterprises' Market Position - the Scale and Perspectives of Use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest prezentacja trendów związanych z rozwojem i wykorzystaniem usług reklamowych wraz z oceną ich użyteczności w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Podstawą opracowania są dane statystyczne dotyczące liczby podmiotów świadczących usługi reklamowe zarejestrowanych w systemie REGON, dane z monitoringu wydatków reklamowych w mediach oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw dotyczących korzystania z usług reklamowych, zmian nakładów finansowych na te usługi oraz satysfakcji z przynoszonych przez nie efektów. Analizie poddano zarówno intensywność występowania tych wskaźników, jak i zależności między nimi a cechami charakteryzującymi badane podmioty. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present the trends related to the development and use of advertising services as well as to assess their usefulness in the process of formation of enterprises' competitiveness. The basis for elaboration are the statistical data related to the number of entities rendering advertising services registered in the REGON system, the data of monitoring of advertising expenses in media as well as results of surveys carried out among enterprises concerning the use of advertising services, changes in financial outlays on these services, and satisfaction with the effects yielded by them. An analysis covered both intensity of occurrence of these indices and relationships between them and the features characterising the entities surveyed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
175--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Arens W.F, Schaefer D.H, Weigold M. (2009), Essentials of Contemporary Advertising, McGraw-Hill Book, New York.
 • Bachnik K. (2011), Internacjonalizacja przedsiębiorstw a ich konkurencyjność - kontekst skuteczności marketingowej, (w:) Nowacki R., Strużycki M. (red.), Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa.
 • Belch G.E., Belch M.A. (2009), Advertising and Promotion. An integrated Marketing Communications Perspective, McGraw-Hill Book, New York.
 • Chilimoniuk E. (2011), Eksport usług biznesowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu", nr 179.
 • Chłodnicki M. (2004), Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Dobek-Ostrowska B. (2007), Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Graham R.C., Frankenberger K.D. (2011), The earnings effects of marketing communication expenditures during recessions, "Journal of Advertising", Vol. 40, No. 2.
 • Haffer M. (2002), Polskie przedsiębiorstwa a wyzwania globalizacji, (w:) Stankiewicz M.J. (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK w Toruniu.
 • Jefkins F. (1985), Advertising, Pitman Publishing, London.
 • Kox H.L.M., Rubalcaba L. (2007), Analysing the Contribution of Business Services to European Economic Growth, "College of Europe", No. 9.
 • Kuczewska L. (2009), Stan i struktura podmiotowa usług biznesowych w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
 • Kuczewska L., Nowacki R. (2016), Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Lane W.R., Russell J.T (2000), Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Warszawa.
 • Masłowski S. (2004), Usługi biznesowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 • Nowacki R. (2009), Rozwój usług marketingowych w Polsce a ich jakość, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 • Nowacki R. (2010), Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność, (w:) Nowacki R. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R. (2011), Tendencje rozwojowe rynku reklamowego w Polsce, (w:) Nowacki R., Strużycki M. (red.), Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R. (2012), Reklama w okresie spowolnienia gospodarczego - kontekst konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Handel Wewnętrzny", nr 5, t. III.
 • Nowacki R. (2013), Działalność reklamowa przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - regres czy ekspansja? "Handel Wewnętrzny", nr 3A, t. III.
 • Nowacki R. (2015), Innovativeness of Advertising Activities in the Polish Market - Advertisers' Abilities and Recipients' Perception. "Acta Scientarum Polonorum Oeconomia", Vol. 14, No. 2
 • Nowacki R. (2016), Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
 • Nowacki R., Strużycki M. (2002), Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Pincas S., Loiseau M (2009), Historia reklamy, Taschen, Köln.
 • Rogoziński K. (2000), Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rynek wewnętrzny 1996 (1997), GUS, Warszawa.
 • Sanayei A., Javadi M.H.M, Baluchianzade R. (2012), Determining the effect of ethics on advertising effectiveness with Mellat Bank customers, "Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business", Vol. 3, No. 9.
 • Srinivasan R., Lilien G.L., Sridhar S. (2011), Should Firms Spend More on Research and Development and Advertising During Recessions?, "Journal of Marketing", Vol. 75, No. 3.
 • Strużycki M. (2011), Konkurencja jako obszar działań reklamowych - podstawy i uwarunkowania, (w:) Nowacki R., Strużycki M. (red.), Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa.
 • Tarkowski M. (red.) (2015), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, IBnGR - Konrad Adenauer Stiftung, Gdańsk.
 • The Contribution of Business Services to Industrial Performance - A Common Policy Framework, Brussels, 21.09.1998, COM (1998) 534 Final.
 • Van Heerde H.J., Gijsenberg M.J., Dekimpe M.G., Steenkamp J.B.E.M. (2013), Price and advertising effectiveness over the business cycle, "Journal of Marketing Research", Vol. 50, No. 2.
 • http://beta.wirtualnemedia.pl/artykul/7-65-mld-zl-na-reklamy-w-polsce-w-2015-r-internet-radio-itelewizja-najbardziej-w-gore-w-dol-prasa-raport [dostęp: 30.04.2016].
 • http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regondeklarujacych-prowadzenie-dzialalnosci/ [dostęp: 30 04.2016].
 • http://polska.smvgroup.com/uncategorized/raport-smg-polski-rynek-reklamowy-wzrosl-o-45-procw-2015-r/ [dostęp: 30.04.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448612

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.